Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u in Nederland, hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning type I of II in Nederland? Dan hebt u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Daarvoor maakt u een afspraak.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u door gemeentelijk toedoen of gemeentelijk nalaten schade heeft ondervonden kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen. U stelt de gemeente dan aansprakelijk voor de door u geleden schade. De gemeente beoordeelt de aansprakelijkstelling en stelt vast of een schadevergoeding is gerechtvaardigd.

 • Inschrijving Registratie Niet Ingezetenen (RNI)

  Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland.

 • Parkeervergunning voor bewoners

  Woont u in het gebied van het betaald parkeren of vergunninghouderparkeren, dan kunt een parkeervergunning kopen.

 • Begraven of cremeren

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet. In de gemeente Goes zijn acht begraafplaatsen waar regelmatig begrafenissen plaatsvinden. Klik op de knop Start aanvraag om de uitvaartdatum vast te leggen. Voor deze dienst moet u zich apart aanmelden. U heeft hiervoor geen eHerkenning nodig maar wel een inlogaccount. Als u interesse hierin heeft kunt u een e-mail sturen naar bs@goes.nl .