Zoekresultaat 1 - 10 van 70 resultaten

 • Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld: een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt een auto-ongeluk door een glad wegdek schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij...

 • Gevels reinigen

  Van gebouwen of bruggen moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u...

 • Boom beplakken of betimmeren

  Het is verboden gemeentelijke bomen en struiken te beschadigen of te beplakken. U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een spandoek aan een boom wilt vastmaken. Of als u er iets anders in of aan wilt hangen. De gemeente geeft nooit toestemming voor het aanplakken of betimmeren van bomen. U mag...

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond: verplaatsen op hetzelfde terrein afvoeren naar een andere plek op een later tijdstip terugstorten Gaat u de grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen...

 • Geluidshinder op de openbare weg

  Als u geluidsapparatuur op straat wilt gebruiken, dan mogen omwonenden daar geen last van hebben. Om te bewijzen dat u aan de normen zult voldoen, moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dit voor u kunnen doen. U moet laten onderzoeken hoeveel van uw...

 • Verhuizen binnen Nederland

  U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan.  Als u vanuit het buitenland naar Heerlen verhuist, moet u persoonlijk langskomen om uw nieuwe adres door te geven....

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat we bij de IOAW niet kijken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van u en uw partner uit of in verband met arbeid brengen we wel in mindering op uw...

 • Inrit aanleggen

  Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Of voor een inrit over water, zoals over een sloot. Een bestaande inrit mag u niet zonder vergunning veranderen.  Bij de aanleg van bijvoorbeeld...

 • Windmolen(park) bouwen

  U wilt een windmolen(park) van minder dan 5 megawatt op land aanleggen of uitbreiden. Dan moet u hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen tot aanpassing van het omgevingsplan. Ook heeft u vergunningen nodig. Bijvoorbeeld de omgevingsvergunning bouwen. Deze vergunning heeft u altijd nodig voor...