Zoekresultaat 1 - 10 van 60 resultaten

 • Bijdrage energiekosten 2023

  De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Gemeente Hoeksche Waard stelt daarom onder voorwaarden een bijdrage van € 1.300,- per huishouden beschikbaar. Voor wie is de éénmalige bijdrage energietoeslag bedoeld? De éénmalige bijdrage energietoeslag is bedoeld voor huishoudens in de Hoeksche Waard met een laag inkomen. Wat…

 • Premiebijdrage aanvullende zorgverzekering

  Maakt u geen gebruik van de collectieve zorgverzekering van gemeente Hoeksche Waard, maar heeft u wel een aanvullende verzekering? Dan kunt u voor het lopende kalenderjaar een bijdrage aanvragen voor de kosten van uw aanvullende zorgverzekering. Voor wie is deze bijdrage bedoeld? De bijdrage zorgkosten is bedoeld voor inwoners van de Hoeksche Waard, die geen gebruik maken van de collectieve…

 • Rijbewijs kwijt of gestolen

  Bent u uw rijbewijs kwijt, is het gestolen of maakt iemand er misbruik van vraag dan een nieuw rijbewijs aan. Dit doet u bij de gemeente of de RDW. Dit hangt af van waar u woont. Het is verstandig dat u de vermissing of diefstal eerst meldt bij de RDW voordat u een nieuw rijbewijs aanvraagt. Log veilig in met…

 • Klimaatadaptatie

  Klimaatverandering, ook in de Hoeksche Waard De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. De zeespiegel stijgt en we krijgen te maken met langere periodes van hitte, droogte en met stevige hoosbuien. Steeds vaker ondervinden we hiervan hinder, overlast en schade. Hitte kan bijvoorbeeld leiden tot slecht slapen en gezondheidsproblemen, droogte tot dode bomen en mislukte oogsten en hevige…

 • Complexe Maatschappelijke Zorg (CMZ)

  Je zou maar de grip op je leven (dreigen te) verliezen. Het risico is dan aanwezig dat je jezelf of anderen schade toebrengt. Vaak hebben deze inwoners meerdere problemen (multiproblematiek), wat de situatie soms complex maakt, waardoor zij beperkt mee kunnen doen in de samenleving. Deze problematiek wordt meestal laat gesignaleerd, waardoor de problemen soms groter worden of er meer…

 • Openbare verlichting

  De openbare verlichting bestaat uit 2 onderdelen. Het bovengrondse deel (de lichtmast en het armatuur) en het ondergrondse deel (de kabels). De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het bovengrondse deel. Netbeheerder Stedin is in onze regio-eigenaar en verantwoordelijk voor het ondergrondse deel. Een storing of schade aan de openbare verlichting kunt u melden via de website…

 • Damherten

  In de Hoeksche Waard leeft sinds geruime tijd een populatie damherten. Provincie Zuid-Holland is van plan om de omvang van deze populatie te beperken en in 5 jaar terug te brengen naar 0. Hiervoor lag t/m 11 maart 2024 een ontwerpbesluit op grond van de Wet Natuurbescherming ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kon een belanghebbende schriftelijk of mondeling…

 • Circulaire economie

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden die de Hoeksche Waard biedt om korte en lange afstanden via auto, openbaar vervoer, fiets etc. te overbruggen.

 • Milieutelefoon

  De Milieutelefoon is dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 088 - 833 35 55 voor (bedrijfs)meldingen, milieuklachten en overlast in de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan: stank, stof, lawaai, rook of bodem- of luchtverontreiniging. De Milieutelefoon is een gezamenlijk initiatief van de provincie en de 5 milieu- en omgevingsdiensten in de provincie.

 • Nieuw mobiliteitsplan voor de Hoeksche Waard

  Wat vindt u van de wegen, fietspaden en voetgangerspaden in de Hoeksche Waard? Hoe ervaart u de verkeersveiligheid? En maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Gemeente Hoeksche Waard wil graag uw ervaring en inbreng over deze en andere onderwerpen die gaan over mobiliteit. Dit is belangrijke input voor het nieuwe mobiliteitsplan Hoeksche Waard. In dit plan staat wat de…