Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Duurzame energie opwekken

  We gebruiken hiervoor in de eerste plaats zonnepanelen op daken. Als u meer wilt weten over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak, kunt u kijken op jouwhuisslimmer.nl/ijsselstein of Milieucentraal. Met zonnepanelen op daken kunnen we een groot deel van onze elektriciteit opwekken. De overheid werkt ook hard aan windturbines op zee. Maar om ervoor te zorgen dat IJsselstein in 2050 net zoveel schone of groene energie opwekt als het gebruikt, hebben we ook zonnevelden en/of windturbines op land nodig. In IJsselstein zijn we aan het onderzoeken waar en hoe we hier ruimte voor kunnen bieden. Zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines In 2020 en 2021 hebben we uitgebreid gesproken met inwoners over zonnevelden en windturbines. Op basis van deze gesprekken heeft de gemeenteraad een aantal zoekgebieden aangewezen, waaronder: De A2-zone (ten zuiden van IJsselstein): zoekgebied wind Noordoostelijk buitengebied (rond de Hollandsche IJssel): zoekgebied zon Op zoek naar mogelijkheden in zoekgebieden In 2024 en 2025 gaan we op verzoek van de gemeenteraad op zoek naar de mogelijkheden om in de 2 hierboven genoemde zoekgebieden zon en wind op te wekken. Doen we dit met zonnevelden, windturbines of allebei? En waar dan? Daarover wil de gemeente graag de mening van inwoners weten. Hoe meedenken Wij organiseren 3 manieren waarop (een afvaardiging van) inwoners kunnen meedenken over de keuzes rond zonnevelden en windturbines. We nodigen het inwonerpanel uit om diens mening te geven via een vragenlijst. Er wordt een adviesgroep opgericht die doorpraat over de keuzes die we moeten maken. De adviesgroep bestaat uit een kleine vertegenwoordiging van bewoners en (belangen)organisaties. Tot slot organiseren we in 2024 drie inloopbijeenkomsten waarbij alle inwoners en ook de inwoners van Nieuwegein, Lopikerkapel en Vianen welkom zijn. Dit is omdat 1 van de zoekgebieden aan de rand van de gemeente ligt. Deelname aan de vragenlijst en adviesgroep vindt plaats op uitnodiging. De inloopbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats op de onderstaande momenten. Aankomende meedenkmomenten 13 Maart 2024: 1e inwonerbijeenkomst. Tussen 19.00 en 21.00 uur kun je op elk moment binnenlopen in de Overtoomzaal van het Fulcotheater aan de Overtoom 3 in IJsselstein. Omdat 1 van de zoekgebieden aan de rand van de gemeente ligt, zijn ook inwoners van Nieuwegein, Lopikerkapel en Vianen van harte welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.ijsselstein.nl/zon-en-wind. Want als er veel belangstelling is organiseren we een 2e bijeenkomst. September 2024: 2e inwonerbijeenkomst. Meer info volgt later. December 2024: 3e inwonerbijeenkomst. Meer info volgt later. Wat gebeurt er met uw mening? Na de bijeenkomst is het aan de gemeente IJsselstein om de voors en tegens op een rijtje te zetten. Die gebruiken we om de 2 zoekgebieden verder uit te werken. Dan leggen we rond de zomer van 2024 1 of meer scenario’s voor aan de IJsselsteinse raad. Want die beslist uiteindelijk waar en onder welke voorwaarden er windturbines en/of zonnevelden komen. In het najaar is een volgende open bijeenkomst. Een groep van inwoners en belangenorganisaties (zie alinea hoe meedenken) helpt de gemeente op een paar momenten bij de uitwerking.

 • Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

  Als u iemand wil voordragen, dient u een aanvraag in bij de burgemeester. IJsselstein is trots op haar inwoners die bereid zijn een stapje extra te doen, mensen die bovenmatige inspanningen leveren ten behoeve van de samenleving. Om deze trots te tonen kunnen we inwoners voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Elk jaar worden een werkdag voor 27 april, Koningsdag, in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt: de ‘lintjesregen’ of ‘Algemene Gelegenheid’. Hoe werkt het Neem telefonisch contact op met het kabinet van de burgemeester via 14 030. U hoort in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. U krijgt meer informatie over de procedure en benodigde gegevens. Een aanvraag voor de Lintjesregen 2025 (Algemene Gelegenheid) moet uiterlijk 1 juli 2024 bij ons binnen zijn. Meerdere personen toetsen de aanvraag en de procedure neemt een lange tijd in beslag. Een aanvraag bij Bijzondere Gelegenheid* (tussentijdse uitreiking) moet zes maanden voor de beoogde datum van uitreiking zijn ingediend. De gemeente toetst alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk. De burgemeester brengt advies uit over het voorstel. Is dit advies positief? U krijgt een suggestie voor de soort en hoogte van de onderscheiding. Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Beslist de minister positief? De Koninklijke onderscheiding wordt bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert de aanvrager over de uitkomst van het voorstel. * Een Koninklijke onderscheiding uitreiken bij Bijzondere Gelegenheid kan als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verdiensten waarvoor iemand wordt voorgedragen en de speciale datum van uitreiking. Of als er sprake is van beëindiging van activiteiten. Voorbeelden zijn een jubileum bij een vereniging of organisatie of het beëindigen van een belangrijke bestuursfunctie. Meer weten Voor de behandeling van het voorstel brengen we geen kosten in rekening. Informatie over iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding op lintjes.nl Informatie over Koninklijke onderscheidingen Voor vragen neem contact op met de gemeente via 14 030.

 • Herinrichting Touwlaan

  Het gaat om het gedeelte van de Touwlaan vanaf de Lagebiezen tot aan Eiteren met daarbij de kruisingen. De rotonde bij de Lagebiezen en Achtersloot en de kruising tussen de Touwlaan en Eiteren doen niet mee. Planning Van 27 mei tot en met 19 juli voeren wij werkzaamheden uit aan de Touwlaan om de verkeerssituatie te verbeteren. De Touwlaan wordt per fase afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Er zullen omleidingsroutes worden aangegeven. Aannemersbedrijf Jos Scholman zal de werkzaamheden in drie fasen uitvoeren: Fase 1 (27 mei tot en met 21 juni): Johan Willem Frisolaan tot Eiteren Fase 2 (17 juni tot en met 5 juli): Kasteellaan tot Johan Willem Frisolaan Fase 3 (1 juli tot en met 19 juli): Vondellaan tot Kasteellaan Deze planning is een schatting en kan veranderen door onverwachte omstandigheden. De fasen overlappen, dit is om de verplaatsing van de werkzaamheden mogelijk te maken. Wij hechten waarde aan uw veiligheid Een gedeelte van de Touwlaan wordt afgesloten om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren. Wij vragen u dringend deze afsluiting te respecteren en het werkgebied niet te betreden. Veiligheid staat voorop! Praktische informatie Werken in de openbare ruimte brengt overlast met zich mee. De gemeente en de aannemer proberen dit zo veel mogelijk te beperken. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking. De werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot 17.00 uur. Na de werkzaamheden geldt het vrachtverbod op de Touwlaan en in de aangrenzende wijk het Kasteelkwartier. In het recent genomen verkeersbesluit is vastgesteld dat vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg, niet meer op de hierboven genoemde locaties mogen komen. De redenen hiervoor zijn de verkeersonveiligheid en de geluids- en trillingshinder die het vrachtverkeer met zich meebrengt. Waarom We richten de Touwlaan opnieuw in omdat: De snelheid van het verkeer te hoog is. Dit zorgt voor trillingsoverlast. De oorzaak van deze te hoge snelheid komt vooral door de huidige straatinrichting. Deze voldoet niet helemaal aan de GOW30 richtlijnen. De weg is te breed en er ontbreken goede snelheidsremmende maatregelen. Ook dragen beschadigingen in het wegdek en de vrachtauto's die in de straat rijden bij aan de trillingsoverlast. Sommige delen van de Touwlaan onoverzichtelijk zijn. Dit geldt vooral voor de kruispunten en de voetgangersoversteekplaatsen die hierbij horen. En ook voor de schoolzone, sommige fietspaden en de 30 km/u-zone. Hoe We gaan de Touwlaan opnieuw inrichten volgens de GOW-30 normen. De volgende maatregelen worden genomen: We pakken trillingsoverlast aan door een vrachtverbod in te stellen. We repareren het wegdek. Er komen maatregelen om de snelheid van verkeer te verminderen. Dat doen we door middel van wegversmallingen en drempels. Kruispunten en fietspaden maken we overzichtelijker doordat er meer opstelruimte komt voor de weggebruiker. We maken de voorrangsregels duidelijker door de rode kleur van de fietsstroken door te trekken over de kruispunten. Bij het kruispunt van de Kasteellaan wordt nog een zebrapad aangebracht. Lees het overzicht met alle maatregelen (pdf, 716 kB). Wanneer Juli 2024: Verwachtte afronding van de werkzaamheden Mei 2024: Start van de uitvoering van de werkzaamheden. December 2023: Het definitieve ontwerp is klaar. November 2023: 2e informatie-en inloopavond. Betrokkenen kunnen hun laatste opmerkingen geven over het definitief ontwerp. September 2023: Het voorlopig ontwerp is klaar. Kleine aanpassingen voor het definitief ontwerp zijn nog mogelijk. November 2022: 1e informatie- en inloopavond voor betrokkenen. September 2022: Het schetsontwerp is klaar met daarin de eerste verbeterideeën voor de Touwlaan.

 • Contact en openingstijden

  Bellen 14 030 (maandag tot en met vrijdag, 08.30 – 17.00 uur). Vanuit het buitenland: 0031 30 686 1611 Voor spoedgevallen buiten werktijd bel: 14 030 Denk aan een gat in het wegdek of omgewaaide bomen. In ieder geval zaken die niet tot de volgende werkdag of na het weekend kunnen wachten. Handhaving: 06 12 24 02 04 Mailen Mail ons via het algemene contactformulier. Contactformulier Postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Openingstijden Publieksbalie Op afspraak Bijvoorbeeld voor het aanvragen van reisdocumenten, uittreksels of een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Maandag tot en met vrijdag: 08.30 – 12.30 uur Woensdagmiddag en vrijdagmiddag: 13.30 – 17.00 uur Woensdagavond en vrijdagavond: 18.00 – 20.00 uur Informatiebalie Geen afspraak nodig Melding doen, haal uw reisdocument op of een nee-nee-sticker of nee-ja-sticker. Maandag tot en met vrijdag: 08.30 – 17.00 uur Bereikbaarheid Tram of bus De volgende bus- en tramlijnen stoppen bij halte Binnenstad, op 5 minuten loopafstand van het stadhuis. Sneltram 21 (Utrecht (Science Park of Centraal Station) via Nieuwegein – IJsselstein Bus 31 (IJsselstein – Bilthoven) Bus 106 (Nieuwegein – Gouda) Bus 195 (Benschop – Utrecht CS) Bus 295 (Rotterdam Capelse Brug – Utrecht CS) Buurtbus 504 (IJsselstein – Montfoort) Buurtbus 505 (IJsselstein – Woerden) Eigen vervoer Volg de borden richting parkeergarage Overtoom. Deze parkeergarage bevindt zich onder het stadhuis en heeft 2 ingangen. De Westzijde ligt aan de Benschopperweg. De Oostzijde ligt aan de Hogebiezen. Parkeren is de eerste 2 uur gratis. Toegankelijkheid Het publieksgedeelte op de begane grond is tijdens openingstijden toegankelijk voor bezoekers en klanten. De rest van het stadhuis is niet toegankelijk voor publiek, alleen op afspraak én onder begeleiding. Informatiepunt Digitale Overheid Contact met de overheid verloopt steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de Bibliotheek Lek & IJssel. Zij denken graag met u mee en geven informatie, zodat u verder kunt. Ze kunnen u ook in contact brengen met de juiste organisatie, passend bij uw vraag en behoefte. Lees meer over Informatiepunt Digitale Overheid. Iets melden of een klacht indienen? Neem voor meldingen over afval, plaagdierenbestrijding en straatreiniging contact op met de RMN. Contactgegevens RMN info@rmn.nl 0900 – 603 92 22 Kijk voor actuele openingstijden op rmn.nl. Zijn er problemen met wegen, bomen, beplanting of bijvoorbeeld aan het straatmeubilair, doe een melding openbare ruimte. Camerabeveiliging Het stadhuis is beveiligd met videocamera's. Zo zorgen we voor uw en onze veiligheid, gezondheid en eigendommen. We houden ons hierbij aan de privacywetgeving. Huisregels Niet toegestaan Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen. Roken en drugsgebruik. (Geluids)overlast en grensoverschrijdend gedrag. Huisdieren, met uitzondering van hulphonden. Eten en drinken. Alleen tijdens officiële gelegenheden. Overige regels Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet u om toestemming vragen van alle betrokkenen. Strafbare feiten melden wij aan de politie. Veroorzaakte schade wordt verhaald op diegene die de schade heeft veroorzaakt.

 • Begraven

  Hoe werkt het Er moeten minimaal 3 volledige werkdagen zitten tussen het moment van reserveren en de begrafenis of het bijzetten van een urn. Die tijd hebben we nodig voor administratieve voorbereidingen en het plannen van de buitendienst. Voor de begrafenis krijgt u in totaal 2 uur de tijd. Als u meer tijd nodig heeft, kunt u tegen extra kosten een verlenging aanvragen. Dag van reservering Dag van begrafenis of bijzetten urn Maandag Vrijdag Dinsdag Maandag Woensdag Dinsdag Donderdag Woensdag Vrijdag Donderdag Zaterdag Donderdag Zondag Donderdag Feestdagen tellen niet als werkdag. Online begraafplaatsagenda De stappen die u moet volgen staan in de gebruikershandleiding (pdf, 1,45 MB) van de webagenda. Heeft u geen eigen inlogcodes? Maak dan gebruik van de algemene inlogcodes: Gebruikersnaam: Ondernemer01 Wachtwoord: Uitvaart030? Tevens dient u ook een e-mail te sturen naar info.bpa@ijsselstein.nl voor verdere afhandeling van de reservering met onderstaande gegevens: De naam van de begrafenisonderneming; Naam contactpersoon; Adres van de begrafenisonderneming; Het e-mailadres waarop we u kunnen bereiken; Het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Ontheffing Overtoom aanvragen In de binnenstad van IJsselstein zijn op verschillende plaatsen afsluitingen geplaatst die in de grond kunnen zakken (deze afsluitingen worden bollards genoemd). Rouwstoeten naar en vanuit de Basiliek kerk kunnen bij de heer P. van der Wielen ontheffing aanvragen voor de bollard op de Overtoom via p.vanderwielen@p1.nl. Kosten Soort kosten 2024 *Begraven in een algemeen (huur) graf voor 10 jaar € 1.434,77 Gebruik van de aula op begraafplaats De Hoge Akker tijdens een begrafenis € 200,00 Gebruik van een voorloper van Gemeente IJsselstein tijdens een begrafenis € 150,00 Verstrooien van as op het strooiveld van begraafplaats De Hoge Akker € 100,00 *U betaalt dan namelijk alleen de begraafkosten volgens de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente IJsselstein 2024. De kosten van de uitvaart worden, als dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Als dit niet toereikend is, worden de nabestaanden in de eerste graad aangesproken het (resterende) bedrag te betalen. Mocht er in uw omgeving iemand zijn overleden waarbij het bovenstaande van toepassing is, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Terugvordering en Verhaal van WIL-Lekstroom, via telefoonnummer 030 - 702 23 00. Bezwaar belasting Heeft u bezwaar tegen de leges ? Dien binnen zes weken na de dagtekening van de door u ontvangen belastingaanslag bezwaar in. Het bezwaarschrift moet de redenen van uw bezwaar bevatten. Stuur ook de aanslag waar het om gaat als bijlage mee. Online bezwaar indienen Of schriftelijk (niet per e-mail) bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Meer informatie hierover staat op de aanslag. Bereikbaarheid feestdagen Het stadhuis is op feestdagen gesloten. Tussen het moment van reserveren en de daadwerkelijke begrafenis moeten minimaal 3 werkdagen zitten. Feestdagen tellen niet als een werkdag! Begrafenissen kunt u 24/7 online op www.begraafplaatsagenda.nl vastleggen. Klik hier (pdf, 1,45 MB) voor meer informatie en de gebruikershandleiding. Begraafplaatsen De gemeente IJsselstein heeft twee begraafplaatsen in haar beheer. Begraafplaats de Hoge Akker en begraafplaats Eiteren. Op Eiteren vinden alleen nog bijzettingen plaats. Op begraafplaats De Hoge Akker worden de graven op volgorde uitgegeven. De nabestaanden kunnen kiezen voor begraving op het Rooms Katholieke gedeelte, het Algemene gedeelte of het Islamitische gedeelte. Op deze begraafplaats kan de aula gebruikt worden voor een afscheidsdienst. Indien u gebruik maakt van de aula op De Hoge Akker, dient u zelf te zorgen voor de catering/bediening. oor de aula hebben wij een vergunning brandveilig gebruik voor maximaal 75 personen (waarvan er 50 personen kunnen zitten). De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het college kan besluiten tot sluiting van de begraafplaats onder specifieke omstandigheden. Begraafplaats De Hoge Akker Noord IJsseldijk 57 3402 PG IJsselstein Begraafplaats Eiteren Eiteren 19 3401 PS IJsselstein Grafrechten Particuliere graven in de gemeente IJsselstein worden uitgegeven voor 20 jaar. Deze graven bestaan uit twee lagen en hebben ook de mogelijkheid om telkens met tien jaar verlengd te worden. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven mag worden. Ongeveer één jaar voordat de termijn verstreken is, ontvangt de rechthebbende een brief van de gemeente waarin dit staat aangegeven. De rechthebbende kan dan laten weten of hij/zij het grafrecht wilt verlengen of dat hij/zij er afstand van wilt doen. Kiest de rechthebbende ervoor de grafrechten niet te verlengen dan vervallen de rechten op het graf. Het graf wordt dan geruimd en de gemeente kan de plek dan opnieuw uitgeven. Bij algemene graven beschikt de belanghebbende tien jaar (wettelijke grafrust) over de grafrechten. Algemene graven bestaan ook uit twee lagen, maar kunnen niet verlengd worden. Bij algemene graven bepaalt de Gemeente IJsselstein wie er in het graf begraven wordt. Eén jaar voordat de termijn van tien jaar is verstreken ontvangt de belanghebbende van de gemeente een brief dat de grafrechten beëindigd worden. Islamitisch begraven Op begraafplaats De Hoge Akker is een deel gereserveerd voor Islamitische graven. De meeste moslims die niet in Nederland geboren zijn, maar er wel wonen en overlijden, worden begraven in hun geboorteland. Maar de moslims die in Nederland geboren zijn, willen niet altijd in het geboorteland van hun ouders begraven worden. De gemeente heeft daarom een islamitisch gedeelte op de begraafplaats De Hoge Akker gerealiseerd. De graven zijn dusdanig gesitueerd dat de overledene met het hoofd richting Mekka begraven wordt. Ruimen van graven Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens een vastgesteld ruimingsprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat een deel van de begraafplaats tijdelijk wordt afgesloten. Als er tijdens de werkzaamheden een begrafenis is worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zodat de begrafenis op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden. Ruimen van graven vinden meestal plaats het jaar volgend op dat de grafrechten zijn afgelopen. Nabestaanden worden hier niet meer van op de hoogte gebracht. Tot het moment van ruimen worden de graven niet door de gemeente onderhouden. As uitstrooien op begraafplaats de Hoge Akker Op begraafplaats De Hoge Akker heeft de gemeente een strooiveld. Hier kan de as van een overledene uitgestrooid worden. Als gemeente moeten wij registreren van wie er as wordt uitgestrooid. Gedenktekens zijn niet toegestaan op het strooiveld. Nabestaanden kunnen online een datum en een tijdstip plannen voor het verstrooien van as. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot en met 15.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot en met 13.00 uur. Hoe werkt het: Vul het formulier in Houd rekening met minimaal 2 weken verwerkingstijd vanaf het moment van invullen en het daadwerkelijke uitstrooien; Na de bevestiging kunt u op de dag en het tijdstip waarvoor de afspraak is gemaakt met de urn/asbus naar begraafplaats De Hoge Akker komen; U kunt ervoor kiezen om zelf de as uit te strooien of de begraafplaatsbeheerder kan dit doen in uw bijzijn; Voor het uitstrooien van de as heeft u maximaal een ½ uur de tijd. Meer weten Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030. Begrafenis online vastleggen Begrafenissen kunt u 24/7 online vastleggen. Tussen het moment van reserveren en de daadwerkelijke begrafenis moet minimaal 3 werkdagen zitten. Ondernemer Ondernemers zonder eigen inlogcodes kunnen gebruikmaken van de algemene inloggegevens: Gebruikersnaam: Ondernemer01 Wachtwoord: Uitvaart030? Daarnaast mailt u naar de gemeente voor verdere afhandeling van de reservering. Gebruik hiervoor het e-mailadres: info.bpa@ijsselstein.nl. U vermeldt in de e-mail de volgende gegevens: De naam van de begrafenisonderneming Naam contactpersoon begrafenisonderneming Adres van de begrafenisonderneming Het e-mailadres waarop we u kunnen bereiken Het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken

 • Actuele werkzaamheden

    Touwlaan Er wordt gewerkt in fasen. De fasen overlappen om de verplaatsing van de werkzaamheden mogelijk te maken. Deze planning is een schatting en kan veranderen door onverwachte omstandigheden.  Fase 1 (27 mei tot en met 21 juni): Johan Willem Frisolaan tot Eiteren Fase 2 (17 juni tot en met 5 juli): Kasteellaan tot Johan Willem Frisolaan Fase 3 (1 juli tot en met 19 juli): Vondellaan tot Kasteellaan De Touwlaan wordt per fase afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Er worden omleidingsroutes aangegeven. De woningen blijven bereikbaar voor bewoners.

 • Stemmen in het buitenland

  Hoe kan ik stemmen als ik in het buitenland woon? Ga voor meer uitleg hierover naar de website Nederlandwereldwijd.nl.

 • Stempas

  Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Wilt u stemmen voor het Europees Parlement? Heeft u de Nederlandse nationaliteit en bent u 18 jaar of ouder en heeft u geen stempas ontvangen? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan schriftelijk via dit formulier of aan de balie van de gemeente. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot woensdag 5 juni 12.00 uur terecht.  Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen. Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Bij deze Europees Parlementsverkiezing is de dag van kandidaatstelling 23 april 2024. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

 • Pers

  Bestuursvoorlichting en persvragen Onze woordvoerders zijn uitsluitend bereikbaar voor media. Bent u niet van de media? Kijk dan op onze Contactpagina. Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur kunt u onze woordvoerders bereiken op: Telefoon 14-030 E-mail communicatie@ijsselstein.nl Persberichten 24.04.29 Alles komt terecht – nieuw minimabeleid 24.04.26 Eerste deel van doorfietsroute geopend in IJsselstein 24.04.26 Lintjes in IJsselstein 24.04.10 Last onder dwangsom voor jonge IJsselsteiner 24.03.22 Gebiedsontzegging na mishandeling 24.02.23 Denk mee over zon en wind in IJsselstein 24.02.08 Bodycams Voor Boa's 24.01.24 Gemeente Veilt Deel Kunstcollectie 23.12.20 Dirigent IJsselsteins Zeemanskoor ontvangt Compliment 23.12.18 Welkom aan nieuwe IJsselsteiners 23.12.18 Compliment voor jarenlange inzet kunst en hobbymarkt 23.12.11 Commissaris van de Koning bezoekt IJsselstein

 • Collegebesluiten

  Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het grootste deel van de collegebesluiten zijn wel openbaar en die worden op deze website gepubliceerd. Oudere besluitenlijsten kunt u terugvinden in het archief van de website. 2024 Besluitenlijst 14 mei 2024 (pdf, 126 kB) Besluitenlijst 7 mei 2024 (pdf, 159 kB) 30 april 2024, geen collegevergadering Besluitenlijst 23 april 2024 (pdf, 111 kB) Besluitenlijst 16 april 2024 (pdf, 52 kB) Besluitenlijst 9 apri 2024 (pdf, 143 kB) Besluitenlijst 2 april 2024 (pdf, 105 kB) Besluitenlijst 26 maart 2024 (pdf, 113 kB) Besluitenlijst 19 maart 2024 (pdf, 88 kB) Besluitenlijst 12 maart 2024 (pdf, 100 kB) Besluitenlijst 5 maart 2024 (pdf, 92 kB) Besluitenlijst 27 februari (pdf, 156 kB) 20 februari 2024, geen collegevergadering Besluitenlijst 13 februari 2024 (pdf, 124 kB) Besluitenlijst 6 februari 2024 (pdf, 92 kB) Besluitenlijst 30 januari 2024 (pdf, 45 kB) Besluitenlijst 23 januari 2024 (pdf, 109 kB) Besluitenlijst 16 januari 2024 (pdf, 65 kB) Besluitenlijst 9 januari 2024 (pdf, 87 kB) 2 januari 2024, geen collegevergadering 2023 26 december 2023, geen collegevergadering Besluitenlijst 19 december 2023 (pdf, 125 kB) Besluitenlijst 12 december 2023 (pdf, 133 kB) Besluitenlijst 5 december 2023 (pdf, 134 kB) Besluitenlijst 28 november 2023 (pdf, 95 kB) Besluitenlijst 21 november 2023 (pdf, 100 kB) Besluitenlijst 14 november 2023 (pdf, 116 kB) Besluitenlijst 7 november 2023 (pdf, 112 kB) Besluitenlijst 31 oktober 2023 (pdf, 136 kB) Besluitenlijst 24 oktober 2023 (pdf, 109 kB) Besluitenlijst 17 oktober 2023 (pdf, 98 kB) Besluitenlijst 10 oktober 2023 (pdf, 105 kB) Besluitenlijst 3 oktober 2023 (pdf, 56 kB) Besluitenlijst 26 september 2023 (pdf, 35 kB) Besluitenlijst 21 september 2023 (pdf, 25 kB) Besluitenlijst 19 september 2023 (pdf, 93 kB) Besluitenlijst 12 september 2023 (pdf, 97 kB) Besluitenlijst 5 september 2023 (pdf, 112 kB) Besluitenlijst 29 augustus 2023 (pdf, 106 kB) Besluitenlijst 22 augustus 2023 (pdf, 119 kB) Besluitenlijst 15 augustus 2023 (pdf, 92 kB) 8 augustus, geen collegevergadering 1 augustus, geen collegevergadering 25 juli, geen collegevergadering 18 juli, geen collegevergadering Besluitenlijst 11 juli 2023 (pdf, 49 kB) Besluitenlijst 4 juli 2023 (pdf, 96 kB) Besluitenlijst 27 juni 2023 (pdf, 45 kB) Besluitenlijst 20 juni 2023 (pdf, 42 kB) Besluitenlijst 12 juni 2023 (pdf, 41 kB) Besluitenlijst 6 juni 2023 (pdf, 85 kB) Besluitenlijst 30 mei 2023 (pdf, 51 kB) Besluitenlijst 23 mei 2023 (pdf, 36 kB) Besluitenlijst 16 mei 2023 (pdf, 89 kB) Besluitenlijst 9 mei 2023 (pdf, 71 kB) 2 mei 2023, geen collegevergadering Besluitenlijst 25 april 2023 (pdf, 53 kB) Besluitenlijst 18 april 2023 (pdf, 90 kB) Besluitenlijst 11 april 2023 (pdf, 40 kB) Besluitenlijst 4 april 2023 (pdf, 52 kB) Besluitenlijst 28 maart 2023 (pdf, 102 kB) Besluitenlijst 21 maart 2023 (pdf, 91 kB) Besluitenlijst 14 maart 2023 (pdf, 114 kB) Besluitenlijst 7 maart 2023 (pdf, 132 kB) 28 februari 2023, geen collegevergadering Besluitenlijst 21 februari 2023 (pdf, 54 kB) Besluitenlijst 14 februari 2023 (pdf, 124 kB) Besluitenlijst 7 februari 2023 (pdf, 52 kB) Besluitenlijst 31 januari 2023 (pdf, 35 kB) Besluitenlijst 24 januari 2023 (pdf, 114 kB) Besluitenlijst 17 januari 2023 (pdf, 51 kB) Besluitenlijst 10 januari 2023 (pdf, 108 kB) 3 januari 2023, geen collegevergadering 2022 27 december 2022, geen collegevergadering Besluitenlijst 20 december 2022 (pdf, 386 kB) Besluitenlijst 14 december 2022 (pdf, 131 kB) Besluitenlijst 6 december 2022 (pdf, 101 kB) Besluitenlijst 29 november 2022 (pdf, 128 kB) Besluitenlijst 22 november 2022 (pdf, 160 kB) Besluitenlijst 15 november 2022 (pdf, 140 kB) Besluitenlijst 8 november 2022 (pdf, 105 kB) Besluitenlijst 1 november 2022 (pdf, 104 kB) 25 oktober 2022, geen collegevergadering Besluitenlijst 18 oktober 2022 (pdf, 39 kB) Besluitenlijst 11 oktober 2022 (pdf, 93 kB) Besluitenlijst 4 oktober 2022 (pdf, 95 kB) Besluitenlijst 27 september 2022 (pdf, 160 kB) Besluitenlijst 20 september 2022 (pdf, 103 kB) Besluitenlijst 13 september 2022 (pdf, 111 kB) Besluitenlijst 6 september 2022 (pdf, 84 kB) Besluitenlijst 29 augustus 2022 (pdf, 41 kB) Besluitenlijst 23 augustus 2022 (pdf, 42 kB) Besluitenlijst 16 augustus 2022 (pdf, 119 kB) 9 augustus 2022, geen collegevergadering 2 augustus 2022, geen collegevergadering 26 juli 2022, geen collegevergadering 19 juli 2022, geen collegevergadering Besluitenlijst 12 juli 2022 (pdf, 120 kB) Besluitenlijst 5 juli 2022 (pdf, 74 kB) Besluitenlijst 27 juni 2022 (pdf, 130 kB) Besluitenlijst 21 juni 2022 (pdf, 43 kB) Besluitenlijst 14 juni 2022 (pdf, 91 kB) Besluitenlijst 7 juni 2022 (pdf, 40 kB) Besluitenlijst 31 mei 2022 (pdf, 123 kB) Besluitenlijst 24 mei 2022 (pdf, 99 kB) Besluitenlijst 17 mei 2022 (pdf, 43 kB) Besluitenlijst 10 mei 2022 (pdf, 46 kB) 3 mei 2022, geen collegevergadering Besluitenlijst 26 april 2022 (pdf, 40 kB) Besluitenlijst 19 april 2022 (pdf, 104 kB) Besluitenlijst 12 april 2022 (pdf, 119 kB) Besluitenlijst 5 april 2022 (pdf, 69 kB) Besluitenlijst 29 maart 2022 (pdf, 60 kB) Besluitenlijst 22 maart 2022 (pdf, 57 kB) Besluitenlijst 15 maart 2022 (pdf, 62 kB) Besluitenlijst 8 maart 2022 (pdf, 126 kB) 1 maart 2022, geen collegevergadering Besluitenlijst 22 februari 2022 (pdf, 130 kB) Besluitenlijst 15 februari 2022 (pdf, 120 kB) Besluitenlijst 8 februari 2022 (pdf, 39 kB) Besluitenlijst 1 februari 2022 (pdf, 84 kB) Besluitenlijst 25 januari 2022 (pdf, 97 kB) Besluitenlijst 18 januari 2022 (pdf, 89 kB) Besluitenlijst 11 januari 2022 (pdf, 31 kB) 4 januari 2022, geen collegevergadering