Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Alcoholwetvergunning

  Een ondernemer moet een alcoholwetvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) hebben om alcoholische dranken te schenken.

 • Paspoort, identiteitskaart, Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats

  Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? Dan kunt u toch een paspoort of identiteitskaart aanvragen. U moet bewijzen dat u in Nederland was vanaf de datum van uitschrijving in de Basisregistratie Personen tot het moment van aanvragen.

 • Horecabedrijf beginnen

  Als u een nieuw restaurant of café wilt beginnen of een horecabedrijf wilt overnemen in de gemeente Maastricht heeft u een vergunning nodig.

 • Stempas, kiezerspas, iemand anders voor u laten stemmen

  U krijgt een stempas waarmee u in Maastricht kunt stemmen als in de gemeente Maastricht staat ingeschreven en recht heeft om te stemmen. Met een kiezerspas kunt u stemmen in een andere gemeente. U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen (iemand machtigen). 

 • Paspoort, identiteitskaart, Nederlanders die in het buitenland wonen

  Maastricht is 1 van de gemeenten waar u een reisdocument kunt aanvragen als u in het buitenland woont. Uw oude paspoort of identiteitskaart bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. De gemeente kan daarom onderzoek doen naar uw nationaliteit.

 • Mantelzorgwaardering

  Een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor uw mantelzorger. Uw mantelzorger ontvangt € 75,00 van de gemeente.

 • Exploitatievergunning, beheerder toevoegen/wijzigen

  Een beheerder is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het bedrijf op dat de vergunninghouder niet aanwezig is. De beheerder moet op de vergunning staan, anders moet het bedrijf dicht als de vergunninghouder er niet is. U kunt een beheerder laten toevoegen of verwijderen.

 • Restafval en restzakken

  Alle afval dat u niet kunt scheiden mag u weggooien bij het restafval. Het restafval wordt huis-aan-huis 2 x per week ingezameld bij laagbouw en 1 x per week bij hoogbouw (flats)

 • Overlast en verdacht gedrag melden

  Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt in uw buurt. Om overlast door bijvoorbeeld burenruzies, verslaafde of verwarde personen, intimidatie, drugshandel of ander verdacht gedrag aan te pakken, heeft de gemeente Maastricht een Actie Team Ondermijning. Dat bestaat uit specialisten op het gebied van openbare orde, bouw- en woningtoezicht, bevolkingsadministratie, brandveiligheid en politie. Deze specialisten werken nauw samen met woningcorporaties, de sociale recherche, het Veiligheidshuis en de GGD Zuid-Limburg.

 • Straatartiest, toestemming

  Wilt u muziek maken of zingen op straat, dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. De voorwaarden zijn verschillend per optreden.