Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Melding openbare ruimte

  Als u in de openbare ruimte een onveilige situatie ziet, dan kunt u dit melden. Zoals een lantaarnpaal die niet brandt, een gat in de weg of trottoir of onveilige speeltoestellen. Maar ook bijvoorbeeld afval dat is gedumpt.

 • Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

  Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen. Particulieren gebruiken DigiD; bedrijven gebruiken eHerkenning.

 • Melding gesloten bodemenergiesysteem

  Voor een gesloten bodemenergiesysteem is melding verplicht. Een klein systeem moet worden gemeld, voor een groot systeem geldt een vergunningplicht.

 • Kwetsbaarheid melden

  Een zwakke plek in een ICT-systeem van de gemeente Oldenzaal, zoals oldenzaal.nl, kunt u melden. Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de gemeente Oldenzaal eerst maatregelen treffen.

 • Huur sportaccomodaties

  De gemeente beheert en verhuurt verschillende sporthallen, -zalen en velden. Lees er meer over.