Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Paspoort aanvragen

  Voor het aanvragen van een paspoort maakt u een afspraak.

 • Inzamelen van geld, goederen en donateurswerving

  U bent verplicht een vergunning aan te vragen voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen voor een liefdadig doel. Dit geldt ook voor het werven van leden of donateurs.

 • Slijterijvergunning

  Sterke drank verkopen mag alleen in een slijterij. U heeft hiervoor een alcoholwetvergunning voor het slijtersbedrijf nodig. Voor elke vestiging heeft u een aparte vergunning nodig.

 • Parkeervergunning voor zorgverleners

  U kunt een zorgverlenersvergunning aanvragen als u een van de volgende medische beroepen uitoefent: huisarts, verloskundige, kraamverzorger, medewerker thuiszorg of medewerker van een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (crisishulpverlening).

 • Identiteitskaart aanvragen

  Met een identiteitskaart (ID-kaart) kunt u zich identificeren en reizen.

 • Omgevingsvergunning (bouw)plannen

  Wilt u iets bouwen of verbouwen, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving. Bijvoorbeeld de partner, ouder of kind, een ander familielid, vriend of kennis.

 • Parkeervergunning voor mantelzorgers

  Bent u afhankelijk van zorg en hulp van familie of vrienden die niet bij u in de buurt wonen? Dan kunt u voor deze mantelzorger(s) een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. Hiermee kan de mantelzorger tegen een laag tarief parkeren binnen het parkeervergunninggebied.

 • Grofvuil

  Grofvuil (of grof afval) is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is voor de eigen afvalcontainer of verzamelcontainer.

 • Parkeervergunning voor bedrijven

  Heeft u een bedrijf in een van de parkeervergunninggebieden en heeft u een (bedrijfs)auto nodig voor de bedrijfsvoering, dan kunt u, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor 1 of 2 parkeervergunningen.