Zoekresultaat 1 - 10 van 684 resultaten

 • Bomen kappen

  Reden om een vergunning aan te vragen:de boom is een gevaar voor de omgeving de boom veroorzaakt schade de boom dreigt schade te veroorzaken aan de...

 • Afwijken van het omgevingsplan (functie wijzigen)

  Om een locatie te gebruiken op een andere manier dan in het omgevingsplan is toegestaan, is toestemming van de gemeente nodig.

 • Subsidieregeling Gelijke Onderwijskansen

  Gelijke kansen voor iedereen, en in het bijzonder voor kinderen. Met de subsidieregeling Gelijke Onderwijskansen willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijskansen van kinderen met een (risico op) een onderwijsachterstand.

 • Subsidieregeling Cultuur - Impuls cultuurparticipatie jongeren

  Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Met de regeling “Impuls cultuurparticipatie jongeren Zwolle 2023” stelt de gemeente geld beschikbaar voor initiatieven op het gebied van actieve cultuurparticipatie voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar.

 • Natuur - Herstel en behoud vennen: uitvoering en onderzoek, subsidie

  Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband tussen rechtspersonen of natuurlijke personen kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op het behoud of herstel van vennen met ecotooptype V1, V2, V3 of V6 die voorkomen op de Maatregelenkaart (opgenomen in bijlage 8 bij deze regeling) of in de Toelichting Maatregelenkaart. Het gaat hierbij om uitvoeringsprojecten of om onderzoeksprojecten als voorbereiding op het nemen van herstelmaatregelen in vennen.

 • Abonnement openbare gemeentelijke parkeergarage

  Vraag een abonnement aan voor gemeentelijke openbare garages.

 • Subsidie aanvragen

  Wilt u als vereniging of stichting een activiteit organiseren? Een activiteit die bijvoorbeeld te maken heeft met sport, cultuur of maatschappelijk welzijn? En heeft u daar niet genoeg geld voor? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. U kunt eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen.

 • Bouwen en verbouwen

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om een huis of bedrijfspand is een omgevingsvergunning nodig. De omvang van de werkzaamheid bepaalt de procedure.

 • Natuur - Bestrijding invasieve exoten, subsidie

  Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen, particulieren of een combinatie daarvan kunnen voor projecten die zorgen voor bestrijding of beheersing van één of meer invasieve exoten, subsidie ontvangen

 • Marktstandplaats aanvragen

  Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is...