Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Rijbewijs

  Als u in Nederland de weg op wilt met een motorvoertuig, moet u een geldig rijbewijs hebben.

 • Eerste inschrijving in Nederland in de BRP

  Verhuist u naar Nederland? Nederlanders die uit het buitenland komen, inclusief de Nederlanders uit Caribisch Nederland, die gedurende een periode van zes maanden tenminste vier maanden in Nederland gaan wonen, moeten zich verplicht inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).

 • Vreemdelingenpaspoort

  U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u vreemdeling bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteiten van uw eigen land.

 • Naamgebruik

  Bent u gehuwd (geweest) of heeft u een partnerschap laten registreren? Dan mag u de naam van uw partner gebruiken. Het naamgebruik wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw eigen achternaam (meisjesnaam) blijft daarbij ongewijzigd. U kiest hoe u wordt aangeschreven. U kunt kiezen tussen uw eigen naam, de naam van uw (vroegere) partner of een combinatie daarvan. Het is altijd mogelijk om een wijziging door te geven.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  De verklaring (of bewijs) van in leven zijn en de attestatie de vita zijn documenten waarin staat dat u in leven bent. Deze bewijzen kunt u nodig hebben bij een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

 • Paspoort

  In Nederland moet iedereen vanaf 14 jaar zich kunnen legitimeren. Ook kan er aan personen jonger dan 14 om een legitimatiebewijs worden gevraagd door ziekenhuizen en zorginstanties. In het buitenland moet iedereen zich, ongeacht de leeftijd, kunnen legitimeren. In alle landen ter wereld is een paspoort een geldig legitimatiebewijs. Een paspoort is vijf jaar geldig tot de leeftijd van 18 jaar, en 10 jaar geldig vanaf 18 jaar. Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen én ophalen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Als u een aanvraag doet voor een kind, dan moet dit kind ook op beide momenten aanwezig zijn. Om een paspoort aan te vragen moet u een afspraak maken.

 • Rijbewijs (buitenlands), omzetten

  Voor het omwisselen van uw geldig buitenlands rijbewijs moet u in Gemert-Bakel wonen en ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Niet alle buitenlandse rijbewijzen kunnen worden omgewisseld.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen Gemert-Bakel of komt u hier wonen? Geef dan online uw verhuizing door. Doe dit maximaal vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing.

 • Erkenning kind

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat bedrijven uw persoonsgegevens kunnen opvragen uit de Basis Registratie Personen (BRP)? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden. Dit is gratis.