Zoekresultaat 1 - 10 van 53 resultaten

 • Bijen houden

  Andere mensen kunnen er last van hebben als u bijen houdt. Daarom gelden er speciale regels voor het houden van bijen. Als u zich niet aan deze regels kunt houden, dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Boom beplakken of betimmeren

  Het is verboden gemeentelijke bomen en struiken te beschadigen of te beplakken. U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een spandoek aan een boom wilt vastmaken. Of als u er iets anders in of aan wilt hangen. De gemeente geeft nooit toestemming voor het aanplakken of betimmeren van bomen. U mag...

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen...

 • Op zoek naar iemand

  U vraagt een contactverzoek aan bij de gemeente. De gemeente onderzoekt of zij uw adresgegevens kan doorsturen naar de persoon die u zoekt. De gezochte persoon beslist zelf of hij contact met u opneemt. Bij uw zoektocht kunt u ook hulp krijgen van de FIOM. Het FIOM helpt bij zoekacties naar familieleden...

 • Geluidshinder op de openbare weg

  Als u geluidsapparatuur op straat wilt gebruiken, dan mogen omwonenden daar geen last van hebben. Om te bewijzen dat u aan de normen zult voldoen, moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dit voor u kunnen doen. U moet laten onderzoeken hoeveel van uw...

 • Verhuizen binnen Nederland

  U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan.  Als u vanuit het buitenland naar Heerlen verhuist, moet u persoonlijk langskomen om uw nieuwe adres door te geven....

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat we bij de IOAW niet kijken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van u en uw partner uit of in verband met arbeid brengen we wel in mindering op uw...

 • Archeologische vondst melden

  Archeologische vondsten moet u melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak. Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector...

 • Gebruik van grond en baggerspecie melden

  Bouwbedrijven doen een melding van de grond en baggerspecie die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Deze regels gelden niet voor particulieren.

 • Uittreksel Basisregistratie personen opvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U...