Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Informatie over panden en percelen

  Informatie opvragen of inzien uit een bouw-, milieu- of bodemdossier, bouwtekening of omgevingsvergunning. U kunt ook informatie opvragen over het omgevingsplan (eerder bestemmingsplan). Of stel een vraag over vergunningvrij bouwen zoals: plaatsen van een aanbouw, dakkapel, airco, erfafscheiding en mogelijkheden voor een mantelzorgwoning.

 • ID-kaart

  Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak. Ophalen van uw identiteitskaart kan op de 5e werkdag na 11.00 uur.

 • Slopen en asbest: melding of omgevingsvergunning

  Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Er gelden regels bij sloop en renovatie. Lees op deze pagina of een sloopmelding of omgevingsvergunning nodig is.

 • Mijn Inkomen

  Heeft u zorgen over geld en krijgt u hiervoor hulp van de gemeente Venlo? Dan kunt u met 'Mijn Inkomen' gegevens over uw uitkering zelf online bekijken, uw inkomsten doorgeven, contactgegevens aanvullen en wijzigingen doorgeven. U logt in met DigiD.

 • Meteen melden

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval of vernielingen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

 • Vergoeding planschade

  Wordt er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw gebouwd? Is uw pand daardoor minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? Als deze bouw eerst niet in het omgevingsplan (eerder bestemmingsplan) paste en nu wel door een maatregel van de gemeente, dan kunt u een tegemoetkoming in de vergoeding van planschade aanvragen.

 • Tweede paspoort

  Reist u voor uw beroep veel naar landen die met elkaar in conflict zijn? Of heeft u tijdelijk geen paspoort in verband met een visumaanvraag? Dan kunt u een tweede paspoort aanvragen.

 • Bewoners blauwe zone

  Woont u in een blauwe zone en parkeert u op straat? Dan kunt u via de digitale parkeerbalie een jaarontheffing aanvragen om lang op straat te parkeren. U hoeft dan geen parkeerschijf te gebruiken.

 • Boom kappen, snoeien of vellen

  Wilt u een boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Beschermde bomen en houtopstanden zijn opgenomen in de bomenkaart. Hier moet u altijd een vergunning voor aanvragen, ook als de boom of houtopstand op uw eigen grond staat.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Dan kunt u in sommige gevallen een bekostiging in de reiskosten of aangepast vervoer aanvragen.