Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Hulp bij een gesprek

  Heeft u een gesprek met een medewerker van het Serviceplein dan mag u altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Maar u kunt ook om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner is een ervaren vrijwilliger of professional die verstand heeft van onderwerpen zoals huishoudelijke hulp, financiën of wonen met zorg. Cliëntondersteuning is gratis. Wat doet een cliëntondersteuner voor u? De cliëntondersteuner kan u helpen met het: voorbereiden van het gesprek voeren van het gesprek. De cliëntondersteuner gaat met u mee naar het gesprek napraten over het gesprek na afloop Naar welke gesprekken kunt u een clientondersteuner meenemen? U kunt ook een cliëntondersteuner meenemen naar een gesprek bij: Participe Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) GO! voor jeugd Tom in de Buurt Kwadraad UWV woningcorporatie indicatiegesprek voor langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt geen cliëntondersteuning krijgen voor gesprekken met andere organisaties (bijvoorbeeld de huisarts). Bent u mantelzorger of heeft u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u ook gebruik maken van een cliëntondersteuner. Meer informatie Meer informatie over cliëntondersteuning leest u op de website van MEE Servicepunt of u belt met 088 - 775 2000. Bekijk ook het filmpje met uitleg over cliëntondersteuning (YouTube, duurt 1 minuut 34):

 • Subsidie Erfgoedfonds verantwoorden

  U heeft bericht ontvangen over de definitieve toekenning van de subsidie Erfgoedfonds. Hiervoor moet u het verleende bedrag verantwoorden en de vaststelling van de definitieve subsidie aanvragen. Wanneer de werkelijk kosten lager zijn uitgevallen, dan kan het zijn dat u een deel van de subsidie moet terugbetalen.

 • Waar kunt u stemmen

  De stembureaus zijn op donderdag 6 juni van 07:30 tot 21:00 uur geopend. U kunt stemmen in één van de stembureaus in de gemeente Alphen aan den Rijn. Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt. U bent niet verplicht om daar te stemmen.  Bekijk stemlocaties op de kaart »  De meeste stembureaus in onze gemeente zijn toegankelijk voor mindervaliden. Er zijn een paar uitzonderingen. Deze locaties zijn aangegeven met het teken .  Heeft u een visuele beperking, vraag dan op het stembureau om een speciale loep met verlichting. Op het stembureau in gemeentehuis en het stembureau buurthuis De Plataan in Boskoop is ook een speciale mal met audio-ondersteuning. Aarlanderveen   Dorpshuis Aarlanderveen Dorpsstraat 53 Alphen aan den Rijn   Gemeentehuis (2 stembureaus) 1 stembureau toegankelijk voor mindervaliden en met stemmal 1 stembureau niet toegankelijk voor mindervaliden  Stadhuisplein 1 Basisschool Het Baken (2 stembureaus) Klepperman 1-3 Gymzaal Mandenvlechter |  Mandenvlechter 12 Wooncentrum Poortwachter Poortwachter 55 (61 tot en met  111) Oudshoornsekerk Oudhoornseweg 90 Noorderbrink Klompenmaker 156 Driehoorne Uranusstraat 34 Gymzaal Marsdiep Marsdiep 5 Haci Bayram Camii Moskee Sterrenlaan 41 Gemiva locatie Castorstraat Castorstraat 1 Zalencentrum De Bron (2 stembureaus) Troubadourweg 2 Vrije School Ridderspoor Essenburg 24 Basisschool De Mare Schelfhorst 2-4 Gymzaal Havixhorst |  Havixhorst 258 Sionskerk Meteoorlaan 2 Gymzaal Honingzwam |  Honingzwam 4 Bezoekerscentrum De Veenweide Burgemeester Bruins Slotsingel 15 Gymzaal Batenstein |  Batenstein 20 Zwembad Aquarijn Cantharel 10 Buurthuis Mozaïek Parelstraat 2 Basisschool Samen Op Weg J.P. Coenlaan 1B Opstandingskerk Prinses Marijkestraat 69 Wijkcentrum Kaju Putih Dennenlaan 3 Rijnzate Magnoliastraat 16 Volle Evangelie Gemeente De Ark Prins Hendriklaan 54 Brandweerkazerne Havenstraat Havenstraat 5 MBO Rijnland Ambonstraat 1 Speeltuinvereniging Kindervreugd Hugo de Grootstraat 100 Clubgebouw Vreugdeoord Vorselenburgstraat 25E Wijkcentrum Swaenswijk Jongkindt Coninckstraat 2B Basisschool De Rank Lauraplein 1 Bibliotheek Alphen aan den Rijn Aarkade 10 Parkvilla Cornelis Geellaan 2 BapNoord - Goede Herderkerk Ten Harmsenstraat 14 - 16 Woonboulevard Da Vinci Euromarkt 2 Wijkcentrum Kerk en Zanen (2 stembureaus)  1 toegankelijk voor mindervaliden  Oude Wereld 57 Sportzaal De Oude Wereld Oude Wereld 57 Sportzaal De Vroonhoevelaan 2 stembureaus) |    Vroonhoevelaan 2 De Lichtkring (2 stembureaus) Amerikalaan 91 Avanti Wielervereniging Amerikalaan 163 Wolters Kluwer |   Zuidpoolsingel 2 Benthuizen   School met de Bijbel |  Graaf van Bloisstraat 25 Buurthuis De Tas De Dam 3 Boskoop   H. Joannes de Doperkerk A.P. van Neslaan 50 Basisschool De Hortus Populierenhof 2 Het raadHuis Boskoop Raadhuisplein 1 Brandweerkazerne Boskoop Torenpad 29 Ontmoetingscentrum De Brug Kerkplein 3 Bethelkerk Boomgaard 21 De Stek Puttelaan 148 Buurthuis De Plataan Snijdelwijklaan 2 Tennisvereniging Boskoop Mendelweg 14A Floravita Boezemlaan 4 Midgetgolfvereniging De Trekvogels |  Azalealaan 166 Hazerswoude-Dorp   Hervormd Centrum De Regenboog Raadhuisplein 7 Driehof WijdeZorg Dorpsstraat 27 Gebouw Protestantse Gemeente De Korenaar Dorpsstraat 183C Dorpshuis De Juffrouw Dorpsstraat 250 Hazerswoude-Rijndijk   Scheepjeskerk Rijndijk 106 Sportzaal De Cirkel Sweelincklaan 30 Buurthuis De Som Joseph Haydnlaan 5 Basisschool De Tweeklank Da Costasingel 42 Koudekerk aan den Rijn   Rhijndael Koudekerk Europasingel 2 Onder Dak Kerkelijk zalencentrum Dorpsstraat 55 Vrijetijdscentrum De Ridderhof Sweelincklaan 30 Zwammerdam   De Ontmoeting Kerkplein 5 Gymzaal Buitendorpstraat |  Buitendorpstraat 3

 • Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

  Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Ook stellen wij hoge eisen aan de beveiliging van deze gegevens. Dit betekent ook dat wij u informeren over wat wij met uw gegevens doen en waarom. Wij gebruiken alleen uw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken of omdat de wet dit voorschrijft. Het college van burgemeester en wethouders is (eind)verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens. Waar hebben wij persoonsgegevens voor nodig Binnen de gemeente worden veel verschillende processen uitgevoerd. Voor bijna al die processen zijn persoonsgegevens nodig. Het gaat om de volgende processen: burgerzaken (basisregistratie personen, uitgifte rijbewijs, paspoort en id-bewijs) juridische zaken (afhandeling bezwaar en beroep) financiële processen (gemeentelijke belastingen) onderwijs (leerplicht) openbare orde en veiligheid (vergunningen, handhaving van overlast) privacyverklaring gebruik persoonsgegevens door boa's personeel en organisatie (personeelsadministratie, werving en selectie) ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging (omgevingsvergunningen, aankoop en verkoop van gronden) sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld wmo-aanvragen, jeugdhulpmeldingen) privacyverklaring schuldhulpverlening en budgetbeheer volksgezondheid en milieu (milieutoezicht, huishoudelijke afvalinzameling) privacyverklaring toegang Ecopark en gebruik minicontainers die gechipt zijn Hoe komen wij aan uw gegevens De persoonsgegevens die de gemeente nodig heeft, worden gehaald uit basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) of Kadaster. Register van verwerkingen De gemeente heeft een register van verwerkingen. In dit register staat:  voor welke processen persoonsgegevens worden gebruikt om welke persoonsgegevens het gaat met welke doel de gegevens zijn verwerkt hoe lang gegevens worden bewaard of derden de persoonsgegevens ook ontvangen Delen wij uw gegevens met anderen partijen? Wij delen uw gegevens ook met andere partijen. Omdat de wet ons hiertoe kan verplichten, zoals het delen van gegevens met de Belastingdienst of politie. Maar ook als hierdoor onze dienstverlening verbeterd kan worden. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van uw privacy. Daarom vragen wij hierover altijd advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming. Wij verstrekken uw gegevens niet aan partijen buiten de Europese Unie. Behalve als dit noodzakelijk is om onze taken uit te voeren. Wij vragen hiervoor advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming. Meer informatie Heeft u een vraag over het gebruik van uw persoonsgegevens? Stuur een e-mail naar privacy@alphenaandenrijn.nl. U kunt ook uw eigen persoonsgegevens inzien of  U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen

 • Trouwboekje of partnerschapsboekje

  Het trouwboekje of partnerschapsboekje is een herinnering aan een mooie dag. Het bevat onder andere een uittreksel van de huwelijksakte. U bent niet verplicht een boekje te kopen.

 • Toegankelijk stemmen

  Bijna alle stembureaus in onze gemeente zijn toegankelijk voor mindervaliden. In het stemlokaal vindt u onder andere een kandidatenlijst in extra grote letters. Ook is er een loep met verlichting. Voor mensen in een rolstoel is er minstens 1 stemhokje met een lager schrijfblad. Het stembureau Gemeentehuis, Stadhuisplein 1, is extra toegankelijk. In dit stembureau is ook een zogenoemde stemmal met audiovoorziening beschikbaar. Dit is een hulpmiddel voor blinden en slechtzienden.  Er staat in dit stembureau een verlaagde stembus en een extra breed stemhokje voor kiezers die vanwege een lichamelijk beperking hulp nodig hebben of zich met een rolstoel verplaatsen. In het stembureau buurthuis De Plataan in Boskoop is ook een stemmal met audiovoorziening beschikbaar. Heeft u een (licht) verstandelijke beperking en wilt u weten hoe u kunt stemmen? Op de website stemjijook.nl leest u stap voor stap hoe stemmen werkt. Heeft u hulp nodig? Dan kunt u uitleg krijgen van iemand van het stembureau. Dit mag alleen buiten het stemhokje. Dus niet in het stemhokje, want niemand mag meekijken als u stemt. Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Bijvoorbeeld omdat u slechtziend of blind bent, of uw armen niet kunt gebruiken. Of als u de ziekte van Parkinson heeft. Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen. U kunt zelf iemand meenemen om u te helpen. Of u vraagt een lid van het stembureau om hulp. Wilt u het stemmen of de stemmal een keer uitproberen vóór de verkiezing? Op maandag 27 mei 2024, van 13.30 tot 16.00 uur, kunt u hiermee oefenen in het stembureau in het gemeentehuis. Vanaf maandag 3 juni 2024 zijn er kandidatenlijsten in grote letters in te zien in het Gemeentehuis, Stadhuisplein 1 en de Bibliotheek, Aarkade 10 te Alphen aan den Rijn. Dit is een stemmal:  

 • 1 jarige subsidie kunst en cultuur 2025

  Werkt u bij u een professionele organisatie of vrijwilligersorganisatie? En houdt u zich bezig met kunst en cultuur? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor 1 jarige activiteiten in 2025. De bedoeling van deze subsidie is het creëren van bereikbaar aanbod van activiteiten in de kunst en cultuur. Uw organisatie is in onze gemeente bezig met 1 of meerdere van de volgende activiteiten: het organiseren van lessen, optredens, concerten, lezingen en exposities. Het maken en uitvoeren van voorstellingen van theater en film. het mogelijk maken van deze activiteiten, bijvoorbeeld door het aanbieden van een podium. ervoor zorgen dat mensen meedoen aan kunst en cultuur. ervoor zorgen dat mensen worden onderwezen in en over kunst en cultuur. ervoor zorgen dat er er uitwisseling en/of debat plaatsvindt over kunst en cultuur. Een vrijwilligersorganisatie kan maximaal € 10.000 aanvragen. Let op! zo vraagt u de subsidie aan: Vul onderstaand formulier uiterlijk op 14 juni 2024 in. Hiermee meldt u de aanvraag aan. Daarna sturen wij u de aanvraagformulieren toe. Het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen stuurt u uiterlijk op 30 juni 2024 per e-mail naar cultuurvisie@alphenaandenrijn.nl.

 • Instandhouding erfgoed vaststellen

  U heeft een beschikking ontvangen van de toekenning van de subsidie instandhouding erfgoed. Zijn de werkzaamheden uitgevoerd dan kunt u deze gereed melden. Door een verzoek om vaststelling van subsidie doet u een verzoek tot uitbetaling.

 • Grofvuil op laten halen

  Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een afvalzak of afvalcontainer past. Denk aan meubels (zoals banken en kasten) en gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een koelkast, televisie, huishoudelijke apparaten). Grofvuil wordt elke maandag, dinsdag en woensdag opgehaald.  U maakt een afspraak voor het ophalen van grofvuil en betaalt hier € 14,95 voor.  Hoe werkt het U maakt online een afspraak en betaalt met iDEAL het bedrag U biedt het grofvuil aan in Big Bags. Deze ontvangt u de donderdag vóór de ophaaldatum. Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur kunt u aan de Genielaan 1 in Alphen aan den Rijn de Big Bags ook zelf ophalen. Als u de Big Bags bij het gemeenteterrein van Langeroode wilt afhalen, dan kan dat vanaf de donderdag voorafgaand aan de week van uw afspraak Meubels die niet uit elkaar kunnen (zoals banken of matrassen) hoeven uiteraard niet in een Big Bag U zet grofvuil op de aanbiedplaats voor containers of naast een ondergrondse container (niet op de metalen plaat)  IJzeren of metalen spullen (zoals een fiets, strijkplank of bedspiraal) en huishoudelijke apparaten zet u naast de Big Bags Zet het grofvuil vóór 07.30 uur in Big Bags op straat Bied per keer niet meer dan 4 m3 grofvuil aan Let op: annuleert u de afspraak? Breng de Big Bags dan terug naar de Genielaan 1 Wat halen wij niet op: bouw en sloopafval spiegels alles van of met glas alles van of met steen chemisch afval autobanden  U brengt dit zelf naar Ecopark De Limes. Bedrijven en instellingen kunnen geen grofvuil aanbieden. Zij zorgen zelf dat hun afval wordt afgevoerd.

 • Tellen van de stemmen en het gemeentelijk stembureau

  Op donderdag 6 juni 2024 om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Daarna beginnen de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. In de gemeente Alphen aan den Rijn wordt centraal geteld. De leden van de stembureaus tellen de stemmen alleen op lijstniveau, per partij De leden pakken de stembiljetten in De stembiljetten worden naar de centrale tellocatie gebracht Het gemeentelijk stembureau telt op vrijdag 7 juni 2024 tijdens de openbare zitting de stemmen per kandidaat Planning Vrijdag 7 juni 2024: vanaf 09.00 uur houdt het gemeentelijk stembureau van gemeente Alphen aan den Rijn een openbare zitting. De zitting vindt plaats in De Limeshal aan de Kees Mustersstraat 8 in Alphen aan den Rijn. In andere Europese landen wordt op 7 juni en de dagen erna nog gestemd. Daarom wordt de uitslag nog niet bekend gemaakt en schorst de voorzitter van het gemeentelijk stembureau de zitting. Maandag 10 juni 2024: om 09.00 uur hervat de voorzitter van het gemeentelijk stembureau de zitting en stelt de gemeentelijke totalen vast. De leden van het gemeentelijk stembureau ondertekenen het proces-verbaal.