Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Airco of warmtepomp plaatsen bij woning

  Als u een airco of warmtepomp plaatst, moet u op een aantal dingen letten. Soms heeft u een vergunning nodig. Wat moet u weten Het gaat om het plaatsen van een airco of warmtepomp aan de buitenkant van uw woning. De installatie mag niet meer dan 40 decibel aan geluid maken, gehoord vanaf de erfgrens. Dit is de grens tussen uw huis of tuin en uw buren. Er wordt rekening gehouden met tonaal geluid. Dat is als 1 toon er duidelijk hoorbaar bovenuit klinkt. In dat geval is maximaal 35 decibel toegestaan. Het kan ook zijn dat de installatie tussen 19.00 en 7.00 uur op stil kan. In dat geval mag de airco overdag 45 decibel aan geluid maken. Of 40 decibel als er sprake is van tonaal geluid. Als de installatie meer geluid maakt, moet u maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een kast eromheen (laten) bouwen. Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft om de installatie te plaatsen.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert via het riool van de gemeente. Rioolheffing betalen In Losser is het betalen van rioolheffing geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw rioolheffing betalen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u eigenaar bent van een woning, een ander gebouw of een stuk grond. Ook als u een gebouw of een stuk grond huurt, betaalt u OZB. OZB betalen In Losser is het betalen van OZB geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw onroerendezaakbelasting betalen.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing betalen In Losser is het betalen van afvalstoffenheffing geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw afvalstoffenheffing betalen.

 • Betalen van gemeentelijke belastingen

  Het betalen van een aanslag gemeentelijke belastingen kan op verschillende manieren. De meeste inwoners en ondernemers kiezen voor een automatische afschrijving. In Losser betaalt u uw aanslag via GBTwente. Gemeentelijke belastingen betalen.

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u regelmatig in de gemeente verblijft, maar daar niet vast woont. Dit geldt voor eigenaren van een woning, vakantiewoning of stacaravan. En die dit verblijf meer dan 90 dagen per jaar zelf kunnen gebruiken. Forensenbelasting betalen In Losser is het betalen van forensenbelasting geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw forensenbelasting betalen.

 • Toeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting als mensen u betalen om bij u te mogen overnachten. U heeft bijvoorbeeld een hotel, camping, pension of Bed & Breakfast. Toeristenbelasting betalen In Losser is het betalen van toeristenbelasting geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw toeristenbelasting betalen.

 • WOZ-taxatieverslag bekijken

  De gemeente stelt elk jaar de waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Dit kunt u zien in het taxatieverslag. Taxatieverslag inzien of bezwaar maken In Losser is het betalen van onroerendezaakbelasting geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw taxatieverslag inzien, of bezwaar maken.

 • Vluchtelingenpaspoort

  U woont in Nederland en heeft een vluchtelingenstatus. U heeft een vluchtelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort maakt u een afspraak. Dit kan in Losser of in Enschede. Na 6 werkdagen kunt u uw paspoort ophalen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Afspraak maken vluchtelingenpaspoort in Losser Afspraak maken vluchtelingenpaspoort in Enschede Wat moet u weten Het vluchtelingenpaspoort: Is maximaal 5 jaar geldig Kunt u gebruiken zolang uw verblijfsvergunning geldig is Mag u niet gebruiken in het land waaruit u gevlucht bent Voorwaarden U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u: In Losser woont Geen Nederlander bent Een status als vluchteling heeft met een verblijfsdocument Asiel bepaalde of onbepaalde tijd Meenemen Als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u mee: Uw verblijfsvergunning 1 officiële pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden, let op de pasfoto-eisen Jonger dan 18 Kinderen jonger dan 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben toestemming nodig. Toestemming is nodig van beide ouders of van de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor het kind. U kunt digitaal toestemming geven met uw eigen DigiD. Als u digitaal toestemming heeft gegeven, is het niet nodig om bij de afspraak aanwezig te zijn of uw identiteitsbewijs te tonen. Uw kind moet zelf wel naar de afspraak komen. Als het u niet lukt om digitaal toestemming te geven, houd dan rekening met deze voorwaarden: Alle ouders of verantwoordelijken komen mee naar de afspraak Als ouders of verantwoordelijken niet kunnen meekomen, vul dan het toestemmingsformulier in en neem dit mee naar de afspraak Neem (een kopie van) paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van alle ouders of verantwoordelijken mee Alleenstaande minderjarige asielzoekers hebben schriftelijk toestemming nodig van Nidos, de organisatie die de voogdij regelt namens de overheid Kosten Vluchtelingenpaspoort: € 63,40 Extra kosten spoedprocedure: € 57,05 Paspoort met spoed aanvragen Heeft u snel een paspoort nodig, geef dit dan tijdens uw bezoek aan. Afhalen kan meestal 2 werkdagen na uw bezoek. Meer informatie Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen

 • Individuele inkomenstoeslag

  Mogelijk heeft u langer dan 3 jaar een laag inkomen en verbetert dit voorlopig niet. Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit kan op ieder moment van het jaar, maar maximaal 1 keer per 12 maanden. Kreeg u bijvoorbeeld in november 2023 individuele inkomenstoeslag, dan kunt u niet eerder dan november 2024 een nieuwe aanvraag doen. Achteraf aanvragen kan niet. U krijgt de individuele inkomenstoeslag alleen als u op het moment van aanvragen aan de voorwaarden voldoet. Voorwaarden U staat ingeschreven in de gemeente Losser U bent 21 jaar of ouder U heeft nog geen AOW U had de afgelopen 3 jaar een inkomen tot 101% van de bijstandsnorm. Ook waren er geen mogelijkheden om uw inkomen aan te vullen U heeft weinig eigen vermogen (zoals spaargeld of waardepapieren) Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar wat u zelf heeft gedaan om uw inkomen te verbeteren. En om mee te doen aan de samenleving. Werkte u niet mee aan een re-integratietraject, dan kan dit reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. Dit geldt ook als u te weinig solliciteerde of geen vrijwilligerswerk deed, als u wel hiertoe in staat was. Aanvragen Verkort aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag, voor wie de toeslag in 2023 ook ontving Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag, voor wie de toeslag in 2023 niet ontving Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar: Gemeente Losser t.a.v. Team Werk en Inkomen, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: wijz@losser.nl Wat moet u weten De bedragen voor individuele inkomenstoeslag zijn in 2024: € 614 voor gehuwden/samenwonenden € 547 voor alleenstaande ouders € 425 voor alleenstaanden Contact E-mail: wijz@losser.nl Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur