Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Omgevingsvisie Noord-Beveland

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat op 16 december 2021 de Omgevingsvisie Noord-Beveland 2030 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

 • Subsidieverordening duurzaam bouwen bedrijfsgebouwen

  Lees hieronder de subsidieverordening duurzaam bouwen bedrijfsgebouwen.

 • Asbest verwijderen

  Asbest werd vroeger gebruikt als bouwmateriaal, maar het is sinds 1994 verboden dit nog langer te gebruiken. Wanneer asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom is het belangrijk dat u zich aan bepaalde regels houdt.

 • Subsidie voor zorg, welzijn, cultuur, kunst

  Plaatselijke en regionale instellingen kunnen structureel of incidenteel subsidie aanvragen voor activiteiten of investeringen, met het daarvoor bestemde formulier.

 • Subsidieregeling restauratie schuren Colijnsplaat

  Voor het restaureren en opknappen van schuren binnen het beschermde dorpsgezicht van Colijnsplaat heeft de gemeente Noord-Beveland een subsidieregeling.

 • Evenementenkalender

  Evenementenkalender met activiteiten en evenementen op Noord-Beveland.

 • Subsidieregeling duurzaam bouwen

  Landelijk vinden er steeds meer ontwikkelingen plaats op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is om Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa te maken. Duurzaam bouwen kan hier een grote bijdrage aan leveren. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw kan veel rendement behaald worden. De gemeente Noord-Beveland stimuleert dit met de subsidieregeling Duurzaam Bouwen. Duurzaam bouwen betekent niet alleen een beperking van de CO2-uitstoot, maar ook een besparing op uw energierekening!