Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Officiële publicaties en regelgeving

  Gemeentelijk beleid en regelgeving. Officiële publicaties. Officiële bekendmakingen in gemeentebladen. Doorlopende teksten van gemeentelijke regelingen (verordeningen, uitvoeringsregelingen en beleidsregels).

 • Wet Open overheid (Woo)

  Woo is de afkorting van Wet open overheid. Deze wet regelt het recht op informatie over bijna alles wat de overheid doet. Dat geldt dus ook voor de gemeente.

 • Verkiezingen, een ander machtigen

  Als u zelf niet kunt stemmen kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.

 • Functies en nevenfuncties raadsleden gemeente Edam-Volendam

  Functies en nevenfuncties raadsleden gemeente Edam-Volendam.

 • Functies en nevenfuncties steunfractieleden

  Overzicht met functies en nevenfuncties van de steunfractieleden.

 • Parkeerschijfzones en vergunningsgebieden

  Als u wilt parkeren in een blauwe zone, bent u verplicht om een parkeerschijf te gebruiken. In een blauwe zone mag u dus een beperkte tijd parkeren. Daarnaast zijn er vergunningsgebieden. Daar mag u alleen parkeren met een geldige parkeervergunning.

 • Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'vooroverleg. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Tot 1 januari 2024 kunt u het formulier 'aanvraag vooroverleg' opvragen bij de sectie Bouwen & Milieu. Vanaf 1 januari 2024 kunt u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aanvraag vooroverleg/omgevingsoverleg digitaal indienen. U kunt er ook voor kiezen het formulier uit te printen en met de benodigde stukken naar ons op te sturen of te mailen. Let op: voor het niet digitaal indienen via het DSO zijn extra leges verschuldigd.

 • Reinigingsrechten

  U betaalt reinigingsrechten voor het brengen of laten ophalen van uw bedrijfsafval.

 • Trouwen in het buitenland

  Wat leuk dat u in het buitenland gaat trouwen. Het is belangrijk dat u daar kunt aantonen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders. Dit doet u met een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaringen kunt u bij ons aanvragen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.