Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  Onze gemeente kent twee gemeentelijke onderscheidingen: Ereburger van de gemeente Gemert-Bakel; De Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat bedrijven uw persoonsgegevens kunnen opvragen uit de Basis Registratie Personen (BRP)? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden. Dit is gratis.

 • Monumenten, aanwijzing tot gemeentelijk monument

  Een monument is een pand of een object met monumentale en cultuurhistorische waarden. Er zijn verschillende soorten monumenten, zoals boerderijen, molens, keskes, kerken, kloosters maar ook woningen en parken. Een monument kan een gemeentelijk monument of een rijksmonument zijn. Een gemeentelijk monument is aangewezen door het college van Burgemeester en Wethouders. Een rijksmonument is aangewezen door het Rijk .

 • Maatschappelijke participatie

  Bij de regeling maatschappelijke participatie gaat het om een vergoeding voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. Het doel van deze regeling is de maatschappelijke participatie van personen en gezinnen met een inkomen op minimumniveau of net daarboven (120% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm) mogelijk te maken. De regeling is van toepassing op inwoners van 2 tot 18 jaar en van 65 jaar en ouder. De inwoners van 18 tot 65 jaar komen in aanmerking als ze geen uitkering op grond van Wet Studiefinanciering ontvangen. De regeling geldt dus niet voor studenten vanaf 18 jaar. Behalve een inkomensgrens is voor deze regeling ook een vermogensgrens van toepassing.

 • Wijzigen omgevingsplan

  Wil je een (bouw)plan realiseren dat niet past binnen het omgevingsplan? Neem dan eerst contact met ons op. We onderzoeken in overleg met jou of het plan haalbaar is. En zo ja, of een wijziging van het omgevingsplan het juiste instrument is om je plan te realiseren. We kunnen je daarna specifieke informatie geven over de voorwaarden, onderzoekslasten en het verloop van de procedure. Deze kunnen per plan verschillen.

 • Omgevingsvergunning

  Ga je een woning bouwen of verbouwen? Dan kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kun je controleren en aanvragen via het digitale Omgevingsloket. Je hoeft niet voor alle (bouw)activiteiten gelijktijdig een aanvraag in te dienen via dit digitale loket, maar dat kan wel.