Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u in Nederland, hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning type I of II in Nederland? Dan hebt u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Daarvoor maakt u een afspraak.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u door gemeentelijk toedoen of gemeentelijk nalaten schade heeft ondervonden kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen. U stelt de gemeente dan aansprakelijk voor de door u geleden schade. De gemeente beoordeelt de aansprakelijkstelling en stelt vast of een schadevergoeding is gerechtvaardigd.

 • Subsidie Gezond Actief Leven Akkoord Goes

  In Goes gaan we voor gezond: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving. En dat is meer dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Het gaat over de mensen zelf, over hun veerkracht, of ze lekker in hun vel zitten en wat hun leven betekenisvol maakt. We zetten ons in voor een samenleving waarin onze inwoners kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren in de Gemeente Goes? Bijvoorbeeld een braderie, optocht, sportevenement, festival of straatbarbecue? Dan volgt u verschillende stappen.

 • Inschrijving Registratie Niet Ingezetenen (RNI)

  Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland.

 • Parkeervergunning voor bewoners

  Woont u in het gebied van het betaald parkeren of vergunninghouderparkeren, dan kunt een parkeervergunning kopen.

 • Begraven of cremeren

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet. In de gemeente Goes zijn acht begraafplaatsen waar regelmatig begrafenissen plaatsvinden. Klik op de knop Start aanvraag om de uitvaartdatum vast te leggen. Voor deze dienst moet u zich apart aanmelden. U heeft hiervoor geen eHerkenning nodig maar wel een inlogaccount. Als u interesse hierin heeft kunt u een e-mail sturen naar bs@goes.nl .

 • Bestemmingsplan bekijken tot 01-01-2024

  Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Goes mag bouwen? Een winkel mag openen? Een bedrijf mag vestigen? Hoe u een perceel mag gebruiken? Welke waarden een gebied heeft? Dit staat in een bestemmingsplan.

 • Welstand

  Een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand.

 • Melding moeilijke teksten

  We doen ons best om duidelijk en begrijpelijk te schrijven. Dat lukt ons niet altijd. Als inwoner kom je dan een ingewikkelde tekst tegen. Daar willen we wat aan doen, maar daar hebben we jou voor nodig. Dus meld het ons als je onze teksten te moeilijk vindt.