Zoekresultaat 1 - 10 van 29 resultaten

 • Digitaal Opkopers Loket en -Register

  De gemeente IJsselstein hecht veel waarde aan veiligheid. Zonder heler is er geen steler en daarom is het voorkomen van handel in gestolen goederen belangrijk. Het stelen van goederen is immers alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die deze goederen wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling. Ook als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet zijn gestolen. Daarom bent u onder andere verplicht een opkopers register bij te houden en u aan te melden bij de gemeente als handelaar. Er is nu een nieuwe manier waarop u zich bij de gemeente kunt aanmelden, via het Digitaal Opkopers Loket. Wat is het Digitaal Opkopers Loket? Als u handelt in tweedehands goederen dan bent u verplicht om u bij de gemeente aan te melden als handelaar. Bijvoorbeeld als u handelt in tweedehands fietsen, mobiele telefoons, laptops of sieraden inkoopt. Dat gaat vanaf nu via het Digitaal Opkopers Loket. Dit loket maakt melden gemakkelijk, is betrouwbaar en veilig. Via het Digitaal Opkopers Loket kunt u zich eenvoudig, kosteloos en veilig aanmelden als handelaar. U maakt een account aan en vult uw gegevens in. Hiervan ontvangen de gemeente en politie een melding. Het Digitaal Opkopers Loket voldoet aan de wetgeving van De Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden door de gemeente bewaard en zijn alleen toegankelijk voor functionarissen van de betreffende gemeente en eventueel de politie. Aanmelden Digitaal Opkopers Loket Wat is het Digitaal Opkopers Register? Naast aanmelding bij uw gemeente bent u als handelaar ook verplicht een registratie van uw in- en verkopen te maken. U dient hiervoor gebruik te maken van het Digitaal Opkopers Register (DOR). In dit register kunt u iedere in- en verkoop registreren. Door u als handelaar te registreren in het Digitaal Opkopers Loket, ontstaat er een koppeling met het Digitaal Opkopers Register. Het voordeel is dat u maar één account hoeft aan te maken en dat u direct voldoet aan de wettelijke eisen. Meer informatie Voor vragen over het Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopers Register kunt u bellen naar de gemeente 14 030 of stuur ons een e-mail. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Voor vragen over het DOR kunt u zich wenden tot de DOR-helpdesk.

 • Zwerfafval

  In IJsselstein zijn er een aantal initiatieven die zwerfaval opruimen. Zoals Enjoy Cleaning Up, Noplastic Runner en Knijperploeg IJsselveld Oost. Zij werken samen in 'IJsselstein Schoon'. Zij organiseren ook allerlei activiteiten om samen met anderen zwerfafval op te ruimen. Zo houden we samen IJsselstein Schoon! Ga naar de website IJsselstein Schoon Bekijk de activiteiten op Facebook

 • Kiezerspas

  Verschil tussen stempas en kiezerspas Met de stempas die u via de post ontvangt kunt u stemmen in de gemeente waar u ingeschreven staat. Voor u is dit de gemeente IJsselstein. U kunt met een stempas dus niet stemmen in bijvoorbeeld Rotterdam. Met de kiezerspas kunt u stemmen in iedere gemeente in Nederland. Schriftelijke aanvraag Een kiezerspas kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 schriftelijk worden aangevraagd. Dit verzoek, moet voor 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn en wordt gericht aan de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (23-04-2024) staat ingeschreven. Voor u is dit de gemeente IJsselstein. Hiervoor is een formulier beschikbaar, Kiezerspas model K6. Om een kiezerspas aan te vragen print u dit formulier uit, vult u uw gegevens in en stuurt u dit naar: Gemeente IJsselstein Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Graag met vermelding van uw burgerservicenummer. Heeft u al een stempas ontvangen, dan moet deze bij het aanvraagformulier worden gevoegd. Mondelinge aanvraag Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas is enkel mogelijk ná ontvangst van de stempas uiterlijk tot woensdag 5 juni 2024, 12:00 uur. U dient dan in persoon te verschijnen op het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (23-04-2024) als kiezer staat geregistreerd. Voor u is dit de gemeente IJsselstein. Daar toont u uw stempas en vraagt mondeling een kiezerspas aan. U kunt hiervoor tijdens openingstijden, ma t/m vrij 8.30-12.30 uur en woensdagmiddag ook van 13.30-17.00 uur, terecht in het gemeentehuis.

 • Randdijk

  Wat? Tussen de Randdijk en de N210 maakt Vabo Ontwikkeling B.V. plannen voor de bouw van een appartementengebouw met ongeveer 145 appartementen. Het gaat om het zuidelijke deel van de Randdijk (de plek van de boerderij en het erf). Dit is particuliere grond. De belangrijkste uitgangspunten voor dit plan zijn: De woningen worden in het zuidelijke deel van de Randdijk gebouwd. Het uitzicht vanaf de balkons van de Cape Kennedy flat verandert nagenoeg niet. Het ontwerp, in stijl met de Cape Kennedy flat, heeft 4 verdiepingen met hoektorens van 6 tot 12 verdiepingen. De toegang van het gebouw verloopt via de bestaande toegangsweg (Randdijk-Ruimtevaartbaan). Parkeren kan onder het gebouw. De natuur blijft behouden: er komen half verharde wandelpaden en speelruimtes en bestaand groen wordt verbeterd. Deze onderwerpen worden behandeld in een apart participatietraject. Waarom? In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen, dat staat in onze Woonvisie. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels en het theater. Hoe? We voeren verschillende onderzoeken uit en hebben samen met buurtbewoners een Nota van Uitgangspunten geschreven. De belangrijkste uitgangspunten voor dit plan zijn opgesomd onder 'Wat'. De Nota van Uitgangspunten is op 3 februari 2022 door de raad vastgesteld. Op basis van de Nota van Uitgangspunten is door de ontwikkelaar een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan is door het college vastgesteld en lag ter inzage van 21 december tot en met 31 januari 2024. Tijdens deze periode kon u het plan bekijken en een reactie (zienswijze) geven. Bekijk het plan via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannummer NL.IMRO.0353.BPRANDDIJK21A-0001). Of kijk op officielebekendmakingen.nl. Wanneer? Q3 2024: Besluit over het bestemmingsplan door de gemeenteraad. 21 december tot en met 31 januari 2024: het ontwerpbestemmmingsplan heeft ter inzage gelegen via ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannummer NL.IMRO.0353.BPRANDDIJK21A-0001). 6 september 2023: buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen tijdens een inloopbijeenkomst van de ontwikkelaar meedenken over het bouwontwerp. 3 februari 2022: de raad heeft de Nota van Uitgangspunten vastgesteld Participatie Projectontwikkelaar Vabo Ontwikkeling B.V maakt plannen voor de bouw van een appartementencomplex. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen meedenken over dit appartementencomplex. Wij helpen bij het proces en zorgen ervoor dat alles volgens afspraak verloopt. Neem contact op met de projectontwikkelaar. Op hun site kunt u zich ook aanmelden als u geïnteresseerd bent in een woning. Apart participatietraject voor groen Naast de bouwplannen gaan we het groen in het noordelijke deel van de Randdijk verbeteren. Hiervoor komt een apart participatietraject waarbinnen u kunt meedenken.

 • Contact en openingstijden

  Bellen 14 030 (maandag tot en met vrijdag, 08.30 – 17.00 uur). Vanuit het buitenland: 0031 30 686 1611 Voor spoedgevallen buiten werktijd bel: 14 030 Denk aan een gat in het wegdek of omgewaaide bomen. In ieder geval zaken die niet tot de volgende werkdag of na het weekend kunnen wachten. Handhaving: 06 12 24 02 04 Mailen Mail ons via het algemene contactformulier. Contactformulier Postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Openingstijden Publieksbalie Op afspraak Bijvoorbeeld voor het aanvragen van reisdocumenten, uittreksels of een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Maandag tot en met vrijdag: 08.30 – 12.30 uur Woensdagmiddag en vrijdagmiddag: 13.30 – 17.00 uur Woensdagavond en vrijdagavond: 18.00 – 20.00 uur Informatiebalie Geen afspraak nodig Melding doen, haal uw reisdocument op of een nee-nee-sticker of nee-ja-sticker. Maandag tot en met vrijdag: 08.30 – 17.00 uur Bereikbaarheid Tram of bus De volgende bus- en tramlijnen stoppen bij halte Binnenstad, op 5 minuten loopafstand van het stadhuis. Sneltram 21 (Utrecht (Science Park of Centraal Station) via Nieuwegein – IJsselstein Bus 31 (IJsselstein – Bilthoven) Bus 106 (Nieuwegein – Gouda) Bus 195 (Benschop – Utrecht CS) Bus 295 (Rotterdam Capelse Brug – Utrecht CS) Buurtbus 504 (IJsselstein – Montfoort) Buurtbus 505 (IJsselstein – Woerden) Eigen vervoer Volg de borden richting parkeergarage Overtoom. Deze parkeergarage bevindt zich onder het stadhuis en heeft 2 ingangen. De Westzijde ligt aan de Benschopperweg. De Oostzijde ligt aan de Hogebiezen. Parkeren is de eerste 2 uur gratis. Toegankelijkheid Het publieksgedeelte op de begane grond is tijdens openingstijden toegankelijk voor bezoekers en klanten. De rest van het stadhuis is niet toegankelijk voor publiek, alleen op afspraak én onder begeleiding. Informatiepunt Digitale Overheid Contact met de overheid verloopt steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de Bibliotheek Lek & IJssel. Zij denken graag met u mee en geven informatie, zodat u verder kunt. Ze kunnen u ook in contact brengen met de juiste organisatie, passend bij uw vraag en behoefte. Lees meer over Informatiepunt Digitale Overheid. Iets melden of een klacht indienen? Neem voor meldingen over afval, plaagdierenbestrijding en straatreiniging contact op met de RMN. Contactgegevens RMN info@rmn.nl 0900 – 603 92 22 Kijk voor actuele openingstijden op rmn.nl. Zijn er problemen met wegen, bomen, beplanting of bijvoorbeeld aan het straatmeubilair, doe een melding openbare ruimte. Camerabeveiliging Het stadhuis is beveiligd met videocamera's. Zo zorgen we voor uw en onze veiligheid, gezondheid en eigendommen. We houden ons hierbij aan de privacywetgeving. Huisregels Niet toegestaan Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen. Roken en drugsgebruik. (Geluids)overlast en grensoverschrijdend gedrag. Huisdieren, met uitzondering van hulphonden. Eten en drinken. Alleen tijdens officiële gelegenheden. Overige regels Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet u om toestemming vragen van alle betrokkenen. Strafbare feiten melden wij aan de politie. Veroorzaakte schade wordt verhaald op diegene die de schade heeft veroorzaakt.

 • Oplaadpunten elektrisch rijden

  Publieke oplaadpunten Op de website van MRA-e kunt u een overzicht van alle openbare oplaadpunten vinden. Oplaadpunt eigen terrein Kunt u uw elektrische auto op uw eigen terrein parkeren, dan moet u zelf voor een laadpaal zorgen. Dit geldt ook voor bedrijven met eigen parkeergelegenheid. Vindt u dat er te weinig openbare oplaadpunten zijn? U kunt onder bepaalde voorwaarden een extra oplaadpunt aanvragen. Openbaar oplaadpunt aanvragen Aanvragen worden beoordeeld volgens het beleid. De meeste laadpalen worden op openbare parkeerplaatsen geplaatst. Hoe werkt het? Dien uw aanvraag in via de website van MRA-e. MRA-e neemt uw aanvraag in behandeling. Samen met de gemeente wordt bepaald welke plekken geschikt zijn voor oplaadpunten. Als de plaats voor de laadplek is bepaald, dan neemt de gemeente daarna een besluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrisch laden (een verkeersbesluit). Proces Aanvragen worden binnen 14 werkdagen in behandeling genomen. Het duurt ongeveer 44 weken voordat de laadpaal wordt geplaatst. Het kan langer duren als er bijvoorbeeld afwijzende reacties komen tegen de geplande locatie. Of als er bodemonderzoek nodig is. Kosten Het aanvragen van een openbaar oplaadpunt is gratis. Veelgestelde vragen Ik ben slecht ter been, kan ik een laadpaal dichterbij huis krijgen? Wij doen ons best dat er binnen 300 meter van uw woning een laadpaal staat. Heeft u een elektrische auto en een eigen gehandicaptenparkeerplaats? Dan kunt u een laadplaats op deze plek aanvragen. De laadpaal is altijd bezet, omdat mensen een opgeladen auto laten staan. Kan de gemeente een extra paal neerzetten? Wij plaatsen alleen extra laadpalen als uit onze informatie blijkt dat er meer oplaadcapaciteit nodig is. In onze wijk is er een hoge parkeerdruk (te weinig parkeerplekken). Er staat nu een laadpaal met 2 aansluitpunten die 2 parkeerplaatsen inneemt, maar er is maar 1 elektrische auto in onze wijk. Waarom neemt de laadpaal niet gewoon 1 parkeerplek in? Elk openbaar oplaadpunt heeft 2 aansluitpunten en staat vrijwel altijd bij 2 parkeerplekken of -vakken. De dichtstbijzijnde laadpaal is x meter van mijn huis. Kan er dichterbij niet 1 komen? Ik heb verschillende buren die ook nadenken over het kopen van een elektrische auto. Wij doen ons best dat er binnen 300 meter van uw woning een laadpaal staat. Wij plaatsen extra laadpalen als uit onze informatie blijkt dat er meer oplaadcapaciteit nodig is. Ik heb een parkeerbon gehad toen ik op een laadplek stond, omdat alle andere parkeerplekken bezet waren. Kunnen jullie die boete terugdraaien? Nee. U mag alleen bij een laadpaal staan als u echt aan het opladen bent. Anders loopt u het risico dat u een bon krijgt. Mag ik een laadkabel vanuit mijn eigen woning over de stoep naar mijn auto leggen? Nee, dit mag niet vanwege veiligheid, omdat mensen kunnen struikelen. Wil de gemeente een kabelgoottegel plaatsen vanaf mijn woning over de stoep naar mijn auto? Wij leggen geen kabelgoottegels aan en dit is ook niet toegestaan voor inwoners. Wij leggen openbare laadpalen aan die toegankelijk zijn voor iedereen. Een kabelgoottegel is maar te gebruiken voor 1 persoon. Heb ik als inwoner invloed op de plek waar een oplaadpaal geplaatst wordt? Wij doen ons best dat er binnen 300 meter van uw woning een laadpaal komt. MRA-e doet dit in opdracht van de gemeente. Wij gaan graag met u in gesprek, maar het wijzigen van een plek komt niet vaak voor. Ook omdat elke andere plek zorgt voor nieuwe bezwaren. Wordt een oplaadpaal verwijderd als een aanvrager verhuist? Een openbare laadpaal is eigendom van de gemeente en blijft staan als de aanvraag verhuist.

 • Begraven

  Hoe werkt het Er moeten minimaal 3 volledige werkdagen zitten tussen het moment van reserveren en de begrafenis of het bijzetten van een urn. Die tijd hebben we nodig voor administratieve voorbereidingen en het plannen van de buitendienst. Voor de begrafenis krijgt u in totaal 2 uur de tijd. Als u meer tijd nodig heeft, kunt u tegen extra kosten een verlenging aanvragen. Dag van reservering Dag van begrafenis of bijzetten urn Maandag Vrijdag Dinsdag Maandag Woensdag Dinsdag Donderdag Woensdag Vrijdag Donderdag Zaterdag Donderdag Zondag Donderdag Feestdagen tellen niet als werkdag. Online begraafplaatsagenda De stappen die u moet volgen staan in de gebruikershandleiding (pdf, 1,45 MB) van de webagenda. Heeft u geen eigen inlogcodes? Maak dan gebruik van de algemene inlogcodes: Gebruikersnaam: Ondernemer01 Wachtwoord: Uitvaart030? Tevens dient u ook een e-mail te sturen naar info.bpa@ijsselstein.nl voor verdere afhandeling van de reservering met onderstaande gegevens: De naam van de begrafenisonderneming; Naam contactpersoon; Adres van de begrafenisonderneming; Het e-mailadres waarop we u kunnen bereiken; Het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Ontheffing Overtoom aanvragen In de binnenstad van IJsselstein zijn op verschillende plaatsen afsluitingen geplaatst die in de grond kunnen zakken (deze afsluitingen worden bollards genoemd). Rouwstoeten naar en vanuit de Basiliek kerk kunnen bij de heer P. van der Wielen ontheffing aanvragen voor de bollard op de Overtoom via p.vanderwielen@p1.nl. Kosten Soort kosten 2024 *Begraven in een algemeen (huur) graf voor 10 jaar € 1.434,77 Gebruik van de aula op begraafplaats De Hoge Akker tijdens een begrafenis € 250,00 Gebruik van een voorloper van Gemeente IJsselstein tijdens een begrafenis € 150,00 Verstrooien van as op het strooiveld van begraafplaats De Hoge Akker € 100,00 *U betaalt dan namelijk alleen de begraafkosten volgens de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente IJsselstein 2024. De kosten van de uitvaart worden, als dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Als dit niet toereikend is, worden de nabestaanden in de eerste graad aangesproken het (resterende) bedrag te betalen. Mocht er in uw omgeving iemand zijn overleden waarbij het bovenstaande van toepassing is, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Terugvordering en Verhaal van WIL-Lekstroom, via telefoonnummer 030 - 702 23 00. Bezwaar belasting Heeft u bezwaar tegen de leges ? Dien binnen zes weken na de dagtekening van de door u ontvangen belastingaanslag bezwaar in. Het bezwaarschrift moet de redenen van uw bezwaar bevatten. Stuur ook de aanslag waar het om gaat als bijlage mee. Online bezwaar indienen Of schriftelijk (niet per e-mail) bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Meer informatie hierover staat op de aanslag. Bereikbaarheid feestdagen Het stadhuis is op feestdagen gesloten. Tussen het moment van reserveren en de daadwerkelijke begrafenis moeten minimaal 3 werkdagen zitten. Feestdagen tellen niet als een werkdag! Begrafenissen kunt u 24/7 online op www.begraafplaatsagenda.nl vastleggen. Klik hier (pdf, 1,45 MB) voor meer informatie en de gebruikershandleiding. Begraafplaatsen De gemeente IJsselstein heeft twee begraafplaatsen in haar beheer. Begraafplaats de Hoge Akker en begraafplaats Eiteren. Op Eiteren vinden alleen nog bijzettingen plaats. Op begraafplaats De Hoge Akker worden de graven op volgorde uitgegeven. De nabestaanden kunnen kiezen voor begraving op het Rooms Katholieke gedeelte, het Algemene gedeelte of het Islamitische gedeelte. Op deze begraafplaats kan de aula gebruikt worden voor een afscheidsdienst. Indien u gebruik maakt van de aula op De Hoge Akker, dient u zelf te zorgen voor de catering/bediening. oor de aula hebben wij een vergunning brandveilig gebruik voor maximaal 75 personen (waarvan er 50 personen kunnen zitten). De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het college kan besluiten tot sluiting van de begraafplaats onder specifieke omstandigheden. Begraafplaats De Hoge Akker Noord IJsseldijk 57 3402 PG IJsselstein Begraafplaats Eiteren Eiteren 19 3401 PS IJsselstein Grafrechten Particuliere graven in de gemeente IJsselstein worden uitgegeven voor 20 jaar. Deze graven bestaan uit twee lagen en hebben ook de mogelijkheid om telkens met tien jaar verlengd te worden. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven mag worden. Ongeveer één jaar voordat de termijn verstreken is, ontvangt de rechthebbende een brief van de gemeente waarin dit staat aangegeven. De rechthebbende kan dan laten weten of hij/zij het grafrecht wilt verlengen of dat hij/zij er afstand van wilt doen. Kiest de rechthebbende ervoor de grafrechten niet te verlengen dan vervallen de rechten op het graf. Het graf wordt dan geruimd en de gemeente kan de plek dan opnieuw uitgeven. Bij algemene graven beschikt de belanghebbende tien jaar (wettelijke grafrust) over de grafrechten. Algemene graven bestaan ook uit twee lagen, maar kunnen niet verlengd worden. Bij algemene graven bepaalt de Gemeente IJsselstein wie er in het graf begraven wordt. Eén jaar voordat de termijn van tien jaar is verstreken ontvangt de belanghebbende van de gemeente een brief dat de grafrechten beëindigd worden. Islamitisch begraven Op begraafplaats De Hoge Akker is een deel gereserveerd voor Islamitische graven. De meeste moslims die niet in Nederland geboren zijn, maar er wel wonen en overlijden, worden begraven in hun geboorteland. Maar de moslims die in Nederland geboren zijn, willen niet altijd in het geboorteland van hun ouders begraven worden. De gemeente heeft daarom een islamitisch gedeelte op de begraafplaats De Hoge Akker gerealiseerd. De graven zijn dusdanig gesitueerd dat de overledene met het hoofd richting Mekka begraven wordt. Ruimen van graven Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens een vastgesteld ruimingsprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat een deel van de begraafplaats tijdelijk wordt afgesloten. Als er tijdens de werkzaamheden een begrafenis is worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zodat de begrafenis op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden. Ruimen van graven vinden meestal plaats het jaar volgend op dat de grafrechten zijn afgelopen. Nabestaanden worden hier niet meer van op de hoogte gebracht. Tot het moment van ruimen worden de graven niet door de gemeente onderhouden. As uitstrooien op begraafplaats de Hoge Akker Op begraafplaats De Hoge Akker heeft de gemeente een strooiveld. Hier kan de as van een overledene uitgestrooid worden. Als gemeente moeten wij registreren van wie er as wordt uitgestrooid. Gedenktekens zijn niet toegestaan op het strooiveld. Nabestaanden kunnen online een datum en een tijdstip plannen voor het verstrooien van as. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot en met 15.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot en met 13.00 uur. Hoe werkt het: Vul het formulier in Houd rekening met minimaal 2 weken verwerkingstijd vanaf het moment van invullen en het daadwerkelijke uitstrooien; Na de bevestiging kunt u op de dag en het tijdstip waarvoor de afspraak is gemaakt met de urn/asbus naar begraafplaats De Hoge Akker komen; U kunt ervoor kiezen om zelf de as uit te strooien of de begraafplaatsbeheerder kan dit doen in uw bijzijn; Voor het uitstrooien van de as heeft u maximaal een ½ uur de tijd. Meer weten Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030. Begrafenis online vastleggen Begrafenissen kunt u 24/7 online vastleggen. Tussen het moment van reserveren en de daadwerkelijke begrafenis moet minimaal 3 werkdagen zitten. Ondernemer Ondernemers zonder eigen inlogcodes kunnen gebruikmaken van de algemene inloggegevens: Gebruikersnaam: Ondernemer01 Wachtwoord: Uitvaart030? Daarnaast mailt u naar de gemeente voor verdere afhandeling van de reservering. Gebruik hiervoor het e-mailadres: info.bpa@ijsselstein.nl. U vermeldt in de e-mail de volgende gegevens: De naam van de begrafenisonderneming Naam contactpersoon begrafenisonderneming Adres van de begrafenisonderneming Het e-mailadres waarop we u kunnen bereiken Het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken

 • Actuele werkzaamheden

  Weegbree De inrit van de Weegbree is afgesloten van 22 t/m 26 april. De gehele inrit aan de zijde van de Haanderik/Dissel (bij tramhalte Eiteren) wordt opnieuw bestraat. Nood- en hulpdiensten hebben altijd toegang. Start werkzaamheden: 22 april 2024 7.00u Einde werkzaamheden: 26 april 2024 17.00u Doorfietsroute In opdracht van de Provincie Utrecht wordt het fietspad langs de Baronieweg/Parallelweg in verbreed. Het gaat in totaal om een kleine 3 kilometer tussen het Basiliekpad en de Zwavelweg. Het nieuwe fietspad is onderdeel van de doorfietsroute IJsselstein-Utrecht. De werkzaamheden zijn verdeeld in 3 delen. Blijf op de hoogte Het laatste nieuws over de Doorfietsroute vindt u in op onze Nieuwspagina. Of download de app van de aannemer en ontvang regelmatig een update over de voortgang. Scan de QR-code of download de app 'Doorfietsroute IJsselstein' via deze link.  

 • Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

  Hoe kan ik stemmen als ik in het buitenland woon? Ga voor meer uitleg hierover naar de website Nederlandwereldwijd.nl.

 • Ondernemen en geldzorgen

  Ondernemers voor ondernemers Woont u in IJsselstein of is uw bedrijf hier gevestigd, staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zoekt u hulp bij de continuïteit van uw bedrijf? We brengen u graag in contact met het netwerk van ondernemers en specialisten (Ondernemer Centraal). Zij helpen u bij uw ondernemersvragen of een toekomstperspectief. Bijvoorbeeld: U wilt uw bedrijf sterker maken voor de toekomst. U ervaart geldzorgen, heeft schulden of zit tijdelijk in de financiële problemen. U wilt - aanvullend op het werk als ondernemer - werken in loondienst. U zoekt hulp bij uw administratie. U kunt nog niet rondkomen van uw bedrijf, omdat u net pas bent gestart. U twijfelt of het niet beter is om te stoppen als ondernemer. Misschien kunt u wel bijstand voor zelfstandigen (Bbz) krijgen.    Energiekosten besparen De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) U betaalt tot een bepaald verbruik minder voor uw energie. Ook trekt het kabinet meer geld uit om verduurzaming te stimuleren. Snel stijgende kosten Onder meer de torenhoge inflatie raakt veel bedrijven. Bijna de helft van de ondernemers nam maatregelen, zo blijkt uit onderzoek van de KvK. Prijzen worden verhoogd en er wordt zuiniger en efficiënter gewerkt. Naast maatregelen die u zelf kunt nemen zijn er ook regelingen vanuit de overheid. In de blog 'Snel stijgende kosten? Vijf opties die helpen' geven ondernemers tips wat u kunt doen. Uitstelbeleid Belastingdienst Sinds oktober 2022 kent de Belastingdienst enkele versoepelingen, gericht op kleinere bedrijven. Voor ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen gelden betalingsregelingen. Bijstand voor zelfstandigen Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). U vraagt deze bijstand aan bij de gemeente Utrecht. Ook als u in IJsselstein woont. Meer over regels bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Financieel gezond We werken samen met Geldfit. Dit is dé plek waar alle beschikbare hulp samenkomt. Op geldfit.nl kunt u via een online test zien hoe uw financiële situatie is en welke stappen u kunt zetten om weer grip op uw geld te krijgen. Als het nodig is, krijgt u gelijk contactgegevens van organisaties in de buurt die u daarbij kunnen helpen.