Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Subsidies voor verenigingen of stichtingen

  Bent u een stichting of vereniging? Organiseert u activiteiten op het gebied van maatschappelijke participatie, welzijn, sport of kunst en cultuur, maar kunt u deze niet helemaal zelf bekostigen? Als deze activiteiten in het beleid van de gemeente passen, dan is het mogelijk hiervoor een subsidie te ontvangen.

 • Voorkomen en bestrijden van ratten

  Ratten kunnen ziekten verspreiden en schade aanrichten aan álles wat ze onderweg tegenkomen; (elektriciteits)kabels, isolatiemateriaal, plafonds etc.

 • Luiers

  Luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal kunt u weggooien in speciale luiercontainers. De speciale luierzak­ken zijn gratis. 

 • Bijstand, instelling of tehuis

  Bent u 21 jaar of ouder en verblijft u in een inrichting (een kliniek, een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis) en heeft u geen of weinig inkomen?

 • Evenement organiseren

  Voor het organiseren van een evenement hebt u een vergunning nodig. Soms volstaat een melding

 • (Vervangende) stempas

  Bent u uw stempas kwijt, vraag dan een vervangende stempas aan. 

 • Kiezerspas

  Wilt u in een andere gemeente binnen Nederland stemmen, vraag dan een kiezerspas aan. U kunt digitaal of schriftelijk een kiezerspas aanvragen, dit verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente ontvangen zijn. Digitaal Regel uw kiezerspas bij voorkeur digitaal via:  •    Digitaal (inloggen met DigiD) •    Via mail: verkiezingen@meierijstad.nl Schriftelijk of via de mail Bij het schriftelijk of via de mail aanvragen van de kiezerspas moet het formulier model K 6-1 Verzoek om een kiezerspas ingevuld meegestuurd worden. Persoonlijk Uiteraard is het ook mogelijk om persoonlijk op afspraak langs te komen om de kiezerspas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur. Kiezerspas kwijt U krijgt geen nieuwe of vervangende stempas als u de kiezerspas kwijt raakt. 

 • Leerlingenvervoer

  Heeft uw kind een handicap of beperking? En gaat uw kind naar een (speciale) school? Dan heeft u misschien recht op (een vergoeding voor) vervoer.

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  De gemeente Meierijstad kent een drietal gemeentelijke onderscheidingen: het Ereburgerschap, de Penning van Verdienste en het Jeugdlintje.

 • Stemmen bij volmacht

  U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De kiezer die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen. Let op: De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen.  De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Zo werkt het Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont? Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs Vul allereerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening. Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs. Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde moet dit bij het stembureau overleggen, samen met zijn eigen legitimatiebewijs. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Iemand machtigen die in een andere gemeente woont? U kunt digitaal of schriftelijk een verzoek doen om bij volmacht te stemmen. Uw verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen. Digitaal Regel uw verzoek om bij volmacht te stemmen bij voorkeur digitaal via:  Digitaal (inloggen met DigiD) Via mail: verkiezingen@meierijstad.nl Schriftelijk of via de mail Bij het schriftelijk of via de mail verzoek om bij volmacht te stemmen moet schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen, Pdf 185 kB ingevuld meegestuurd worden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u hiervan bericht. De gemachtigde krijgt een week voor de stemming een volmachtbewijs toegestuurd.