Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  U kunt onderstaande akte(n) aanvragen. Let op: de gebeurtenis (een geboorte, een overlijden, een huwelijk, een registratie of beëindiging van een partnerschap) moet hebben plaatsgevonden in de gemeente Ouder-Amstel.  Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap U kunt digitaal uw aanvraag doen of u maakt een afspraak en komt persoonlijk naar het gemeentehuis. Maak uw keuze:  Uittreksel of afschrift online aanvragen   Afspraak maken 

 • Verslavingszorg, begeleiding

  U kunt hulp krijgen als u verslaafd bent of als iemand die u kent dat is. Meer informatie vindt u op onze Hulpwijzer.nl/verslaving.      

 • Klacht dienstverlening gemeente indienen

  U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als: U vindt dat u het antwoord, de oplossing of een product niet op tijd heeft gekregen of U niet tevreden bent over de kwaliteit van het antwoord, de oplossing of het product of U niet correct bent behandeld door een medewerker  

 • Persoonsgegevens inzien of wijzigen op basis van de AVG

  Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens de gemeente van u heeft, dan kunt u een verzoek doen op basis van de wet Algemene verordening gegevens bescherming (AVG). U kunt bijvoorbeeld uw dossier inzien, laten wijzigen, verwijderen enzovoort. Lees hier hoe het werkt en wat uw rechten zijn rondom privacy.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen

  U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

 • Zwerfafval

  Zwerfafval is één van de grootste ergernissen; uit onderzoek blijkt dat 95% van de Nederlanders zich ergert aan zwerfafval. Zwerfafval zorgt voor vieze straten en is erg slecht voor het milieu en de dieren. Daarnaast kost het de gemeente, en daarmee u als inwoner, geld om het zwerfafval op te ruimen. Daarom willen wij samen met u, een zo schoon mogelijk Ouder-Amstel creëren. Wilt u een leuke app gebruiken bij het opruimen? Onderaan de pagina vindt u tips. 

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: een visum of werkvergunning aanvraagt tijdelijk werkt als vrijwilliger gaat werken De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat maatschappelijke instellingen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen opvragen. Dit wordt ook wel 'verstrekkingsbeperking' genoemd. Kijk hier hoe zo'n verstrekkingsbeperking werkt.

 • Grofvuil inleveren of ophalen

  U kunt uw grof huisafval (onder andere huishoudelijke apparaten en meubilair), stenen en grof tuinafval (geen zand en aarde) zelf wegbrengen naar het milieudepot. Op de pagina Milieudepot leest u wat u nog meer kunt brengen. Ook is het mogelijk om het tegen betaling en na aanmelding op te laten halen door de gemeente. U kunt het afval via DigiD aanmelden.