Zoekresultaat 1 - 10 van 47 resultaten

 • Muziek laten horen

  Een bedrijf of instelling mag 6 keer per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren. Dit kan een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan livemuziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal. Deze festiviteit meldt u bij ons. De gemeente wijst ook collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag.…

 • Bedrijfshuisvesting

  Bij de vestiging of verhuizing van een bedrijf houdt u rekening met regels omtrent bedrijfshuisvesting. Als u een bedrijfspand laat bouwen of verbouwen is er een aantal wetten waaraan u zich houdt. Aan het bedrijfspand zelf en de bedrijfsomgeving worden eveneens de nodige eisen gesteld. Op de website van het Ondernemersplein vindt u meer informatie.

 • Energielening

  U wilt uw huis verduurzamen, maar u wilt of kunt hier geen eigen geld voor gebruiken? Misschien kunt u gebruik maken van de Energielening.

 • Kavel- en woninguitgifte

  Zoekt u binnen gemeente Rijssen-Holten een kavel voor woningbouw of een sociale huurwoning? De gemeente regelt de uitgifte van kavels en toewijzing van sociale woningbouw.

 • Wet goed verhuurderschap

  Per 1 juli 2023 is Wet goed verhuurderschap ingegaan. Deze wet bevat regels voor een betere verhouding tussen huurder en verhuurder. Hieronder valt onder andere dat: een verhuurder een woning transparant verhuurt er een schriftelijke huurovereenkomst is er schriftelijk informatie over rechten en plichten beschikbaar is als er arbeidsmigranten gehuisvest worden, dan is er afzonderlijk van elkaar een huurovereenkomst en…

 • Subsidie voor groen- en watermaatregelen

  In onze omgeving is steeds meer bebouwing en verharding. De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar. Lange warme en droge periodes kunnen leiden tot hittestress en hevige stortbuien kunnen zorgen voor wateroverlast, vooral in de bebouwde kom. Het is belangrijk om met elkaar hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Zelf nemen we maatregelen in de openbare ruimte, maar die…

 • Hulp bij vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is werk waar u geen geld voor krijgt. Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit werk. Bent u langdurig werkloos? U kunt in aanmerking komen voor sociale activering. Dit betekent dat u uw uitkering krijgt en vrijwilligerswerk mag doen. Neem contact op met een medewerker van het…

 • Logeerzorg

  Naast de 2 logeerzorg plekken in onze gemeente zijn er ook een aantal plekken in Twente. Dit houdt in dat er in heel Twente bedden staan die gereserveerd zijn voor logeerzorg. U kunt ook gebruik maken van deze plekken. De logeerzorgbedden in Twente zijn een samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, Menzis en alle 14 Twentse gemeenten.

 • Nadeelcompensatie

  Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan, omgevingsplan of buitenplanse omgevingsplanactiviteit? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding vragen. Dit noemen we nadeelcompensatie.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna…