Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Klacht over ambtenaar of bestuurder indienen

  U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.

 • Stimuleringslening voor duurzaam en langer thuis

  Wilt u uw woning duurzaam maken met bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp? Of uw woning aanpassen zodat u hier lang kunt blijven wonen? Dan kunt u een stimuleringslening aanvragen. Dit is een lening tegen een extra goedkoop rentetarief om uw woning klaar te maken voor de toekomst. U doet eerst een aanvraag bij de gemeente via onderstaande knop. Als u…

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen, dwangsom

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen.

 • Persoonsgegevens inzien

  U kunt uw persoonsgegevens inzien bij de gemeente. Hiervoor kunt u bij ons een verzoek indienen.

 • Waddinxveense Isolatiesubsidie

  Heeft uw koopwoning (geen appartement) in Waddinxveen een energielabel D, E, F of G? Of is de woning in vergelijkbare staat? Met een vergelijkbare staat bedoelen we een woning waarin in ieder geval twee van de volgende zaken niet of slecht zijn geïsoleerd: de vloer of bodem; de gevel (waaronder de spouwmuur); het dak en de zoldervloer; de vlieringvloer; de…

 • Grondstoffenplein

  Afval dat u naar het Grondstoffenplein brengt, wordt in verschillende containers gescheiden ingezameld. Veel afval wordt hergebruikt om nieuwe producten te maken of om energie op te wekken. Cyclus is beheerder van het Grondstoffenplein.

 • Beschermd of beschut wonen (Wmo)

  Hebt u moeite om zelfstandig thuis te wonen? Hebt u meer zorg en ondersteuning nodig dan uw eigen netwerk of begeleiding u kan bieden? Dan kan een beschermde woonomgeving voor u een oplossing zijn. We noemen dit beschut of beschermd wonen.

 • Huisvestingsvergunning

  Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat goedkope woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen. In Waddinxveen is voor huurwoningen een huisvestingsvergunning vereist.

 • Identiteitsfraude voorkomen

  Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

 • Hulp bij een arbeidsbeperking

  Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt, kunt u extra begeleiding of een aangepaste werkplek nodig hebben om te kunnen werken. Dit heet 'beschut werk'.