Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Bodeminformatie inleveren als XML-bestand

  In sommige gevallen is het nodig om een milieuhygiënisch bodemonderzoek in te leveren bij de gemeente Westervoort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorwaarden bij (Omgevings)vergunningen of een voorgenomen planwijziging. Het kan ook zo zijn dat een adviesbureau opdracht krijgt van de gemeente om een bodemonderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken moeten in het zogeheten XML formaat worden aangeboden.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U krijgt dan een kopie van de officiële akte. Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u online aan met DigiD. Het uittreksel sturen wij vervolgens binnen twee werkdagen per post naar u toe.

 • Gladheidsbestrijding

  Bij gladheid strooit de gemeente zout volgens een strooiplan. Ook kunt u zelf helpen door uw stoep te strooien met strooizout.

 • CO2 prestatieladder

  Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Ook de gemeenten Duiven en Westervoort zetten zich hiervoor in. Daarom meten Duiven en Westervoort actief hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. Wanneer je weet hoeveel je uitstoot, kun je ook maatregelen nemen om deze uitstoot te verlagen. Daarom werken we met de CO2 prestatieladder. Deze tool helpt onze gemeenten om inzicht te krijgen in onze uitstoot. Vervolgens maken we plannen om de uitstoot te verminderen, met als doel om CO2 neutraal te zijn in 2050. Wij zijn gecertificeerd door middel van de CO2-prestatieladder.

 • Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk doen mensen omdat ze het leuk, nuttig en zinvol vinden, voor henzelf en de ander. Er zijn in Duiven en Westervoort veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. En weet u dat u via de organisatie waarbij u vrijwilligerswerk doet collectief verzekerd bent?

 • Ramp of incident

  Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, dan moet u dat snel weten. Daarom wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen. Volg de instructies op. En blijf op de hoogte via radio, tv, internet en X (voorheen Twitter).

 • Informatie rondom zorg, welzijn en financiën

  Gemeente, huisartsen en zorgaanbieders trekken samen op om de zorg en ondersteuning voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Juist nu in deze periode! Blijf niet zitten met vragen en wacht ook vooral niet te lang!

 • Parkeerontheffing blauwe zone

  Woont u in een bewonersgebied met blauwe zone of heeft u er een bedrijf? Dan komt u voor een parkeerontheffing van de blauwe zone in aanmerking. Die vraagt u online aan bij de gemeente.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Een mantelzorger is meestal een partner, ouder of kind, maar kan ook een ander familielid, vriend of kennis zijn.

 • Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

  Sinds 1 januari 2024 geldt de Wet Kwaliteitsborging voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Dat gaat onder meer over grondgebonden woningen, bedrijfsgebouwen met maximaal twee bouwlagen en vakantiehuisjes. Voor het bouwtechnische deel van deze bouwwerken verleent de gemeente geen vergunning meer. De gemeente kijkt alleen nog of de nieuwbouw past in het omgevingsplan. Ook houdt de gemeente geen toezicht meer op de technische bouw van nieuwbouwprojecten. Voor verbouw gaat de Wet Kwaliteitsborging waarschijnlijk pas op 1 januari 2025 gelden.