Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Digitaal factuur

  Wilt u uw facturen voortaan digitaal ontvangen? Met het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om onze  facturen  digitaal naar u te versturen. Dit is nodig in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Wij vragen u een aantal gegevens in te vullen die wij gebruiken om de aanvraag te kunnen verwerken. Zodra u het webformulier heeft verstuurd , ontvangt  u na 2 weken alle facturen in PDF + xml digitaal per email.

 • Horecabedrijf beginnen

  Als u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een horecabedrijf als u eten of (alcoholische) drank verkoopt om daar direct te gebruiken, of als u slaapplekken verhuurt. Bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, discotheek of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig. De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm, plaats of eigenaar. Verandert er iets? Meld het binnen drie dagen bij de gemeente.

 • Preventiefonds

  Met het Preventiefonds stimuleren we lokale initiatieven gericht op een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt.

 • Reclame maken met een reclamevoertuig

  Bedrijven mogen reclame maken met een reclamevoertuig. Maar er zijn wel regels voor. Uw bedrijf mag bijvoorbeeld niet zomaar een voertuig met reclame erop langs de weg parkeren. U heeft daarvoor toestemming nodig van de gemeente.

 • Venten

  Venten is het verkopen van goederen van huis-aan-huis of op straat, zonder vaste plaats. U heeft een ventvergunning nodig om dit te kunnen doen. Voor het houden van huis-aan-huis acties waarvan de opbrengst ten goede komt aan een vereniging, school o.i.d. (denk aan verkoopacties van paaseitjes, potgrond etc.), heeft u geen vergunning nodig. Wel moet u dit melden bij de gemeente.

 • Aanbod onroerende zaken (pacht)

  De gemeente verpacht grond voor agrarisch gebruik in en rondom Assen. In november worden elke jaar alle pachtovereenkomsten herzien en opgesteld.

 • Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente kopen

  Gemeenten kunnen industrie- of bedrijfsterreinen te koop aanbieden. Als u deze wilt kopen, gelden er bepaalde regels. Deze regels staan in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij het te koop aanbieden van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Hierin staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven.

 • Bibob-onderzoek

  De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Of als u meedoet aan een aanbesteding. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten. De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob om hulp vragen. Dit bureau adviseert de gemeente en doet extra onderzoek. Bijvoorbeeld als de gemeente zelf te weinig informatie heeft. Of als de Officier van Justitie hierom vraagt. Een negatief Bibob-advies blijft vijf jaar geldig. Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u de aanbesteding al gewonnen heeft. Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

 • Groot voertuig parkeren

  Het is verboden grote voertuigen op de weg te parkeren. Grote voertuigen zijn bijvoorbeeld vrachtwagens of touringcars. Het verbod geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 8.00 uur en in het weekend. Als u toch op de openbare weg wilt parkeren, heeft u een ontheffing nodig.

 • Reclamedisplays

  Wilt u een evenement of activiteit op een goede manier onder de aandacht brengen? Dan kunt u hiervoor gebruik maken van de vaste tweezijdige A0 reclameborden aan de lantaarnpalen. Wij hebben met het bedrijf Hoffman Outdoor Media B.V. een afspraak gemaakt voor het gebruik van 120 tweezijdige A0 reclameborden in Assen. Hoffman Outdoor Media B.V. verzorgt voor u het plaatsen en verwijderen van de reclameborden. U kunt via hen ook uw reclamebord laten ontwerpen en/of drukken. U kunt kiezen uit series van 20 of 30 reclameborden. Via deze kaart kunt u de locaties van de reclameborden bekijken. De reclameborden zijn geplaatst langs wegen waar veel mensen langskomen. Hierdoor zien veel mensen de borden. De reclameborden worden alleen door Hoffman Outdoor Media geplaatst. Andere reclameborden die niet door Hoffman Outdoor Media geplaatst zijn worden verwijderd.