Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een onderneming, vereniging, stichting of instelling. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester.

 • Bestemmingsplan overzicht

  Voor het grondgebied van de gemeente Druten zijn omgevingsplannen vastgesteld. Een overzicht van de actuele omgevingsplannen vindt u op deze pagina.

 • Collegeprogramma

  In het collegeprogramma geeft het college aan wat zij de komende jaren gaat doen en wil bereiken.

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u 55 jaar of ouder bent en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering.

 • Gemeentelijke ombudsman

  Iedere burger heeft het recht een klacht in te dienen bij een gemeente. Wie het niet eens is met de uitkomst heeft het recht zijn klacht voor te leggen aan een ombudsman.

 • College van burgemeester en wethouders

  Lees hier wie er in het college zit.

 • Bedrijfsafval

  Er zitten grote verschillen tussen de soort en hoeveelheid afval van bedrijven. Daarom bent u zelf verantwoordelijk voor het goed inzamelen van uw afval.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.