Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Handhaving

  Indien u denkt dat iemand de regels overtreedt, dan is het mogelijk om bij de gemeente een ‘verzoek tot handhaving’ in te dienen. Om te kunnen verzoeken tot handhaving is het volgens de wet vereist dat u bent aan te merken als belanghebbende. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

 • Rioolheffing

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel.

 • Sporthal huren en reserveren

  De gemeente heeft een online reserveringssysteem voor de verhuur van sportcentrum Molenbroek en sportcentrum De Beek.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Gemert-Bakel heeft een verzekering afgesloten voor al haar vrijwilligers, maatschappelijk stagiaires en mantelzorgers. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger, maatschappelijk stagiaire en mantelzorger uitvoert bent u automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel.

 • Horeca, terras exploiteren

  Voor het plaatsen van een terras op de openbare weg heeft u toestemming van de gemeente nodig.

 • Kadastrale informatie, kopie

  Kadastrale informatie omvat inlichtingen per adres (of kadastraal nummer) over zakelijk recht (wie is eigenaar en/of gebruiker van gebouwen en/of grond) en eventueel kaartinformatie (oppervlaktematen/ perceelsgrootte).

 • Horeca, tijdelijke drank- en horecavergunning

  Als u bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, bijvoorbeeld een evenement, alcoholische dranken wilt schenken, dan heeft u een tijdelijke drank- en horecavergunning (ofwel ontheffing) nodig. Deze wordt verleend in combinatie met een evenementenvergunning. De tijdelijke drank- en horecavergunning kan voor maximaal twaalf dagen worden verleend.

 • Vuurwerk afsteken melden

  Wanneer u buiten de daartoe wettelijk toegestane tijd (oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht van 18.00 tot 02.00 uur) consumentenvuurwerk wilt afsteken, moet u dit melden bij de provincie Noord-Brabant.

 • Grondwater, tijdelijke lozing (bij bronnering)

  Als u start met het graven van een bouwput of kelder, dan is het de bedoeling dat u het overtollige grondwater loost op oppervlaktewater, zoals een sloot, plas of vijver. Als dit echt niet mogelijk is, kan er ook geloosd worden op de riolering. Voor het onttrekken en lozen van grondwater op oppervlaktewater of op de riolering heeft u toestemming of een vergunning nodig.