Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Milieu, handhaving

  Voor de meeste bedrijven gelden milieuregels. Ook voor uw bedrijf. Deze milieuregels zijn natuurlijk niet vrijblijvend. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. De gemeente en de provincie hebben de taak die naleving te stimuleren en waar nodig af te dwingen. Deze taak noemen...

 • Afval storten

  U kunt alleen afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen. In Haaksbergen is dat het afvalbrengpunt van de firma Langezaal aan de Industriestraat 20, waar het afval gescheiden wordt ingezameld. Het telefoonnummer is: (053) 572 87 78 of (053) 573 58 00 en voor de actuele informatie verwijzen wij...

 • Bezwaarschrift indienen bedrijven

  Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan (het college, de burgemeester of de gemeenteraad van Haaksbergen) en u bent daarbij rechtstreeks betrokken (u bent belanghebbende), dan kunt u daartegen bezwaar maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken is meestal in het betreffende besluit...

 • Standplaatsvergunning

  Voor het innemen van een standplaats hebt u op grond van artikel 5:18 van de  Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b)  een vergunning nodig. Voor het doen van een aanvraag om een vergunning gebruikt u de daarvoor bestemde formulieren (zie rechts).  In de APV-regeling zijn de beleidsregels...

 • Glasinzameling

  Voor de inzameling van glas zijn in de gemeente bij alle supermarkten glasbakken geplaatst: Klik hier voor een overzicht van de glascontainers (Google Maps) . Informatie over het legen van de containers Bij de gemeente kunt u (als burger, bedrijf of instelling) informatie krijgen over de frequentie...

 • Loterij of kansspel organiseren

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt. Ingevolge de Wet op de kansspelen kunt u een vergunning krijgen indien: het doel van de actie van algemeen belang is; de prijzen geen hogere waarde hebben dan € 4.500,--...

 • Rioolaansluiting en rioolheffing

  Voor de aansluiting op het riool is geen omgevingsvergunning nodig. De aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt echter wel door de gemeente uitgevoerd. Het is daarom noodzakelijk dat u contact opneemt met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (053) 573 45 67. De...

 • Gemeentelijke belastingen

  GBTwente voert voor ons de belastingtaken uit. Via de website van GBTwente vindt u informatie over de heffing op afvalstoffen, forensenbelasting, hondenbelasting (ook hond aanmelden of afmelden), onroerende zaakbelasting, rioolheffing en toeristenbelasting. Aanvragen / inzien Ga naar het Digitale...

 • Informatie over regelgeving voor horecabedrijven en paracommerciële instellingen

  (voorheen Drank en Horecavergunning) In de Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet) is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning een horecabedrijf (met alcoholschenken) of slijtersbedrijf uit te oefenen. Voor horecabedrijven valt hierbij een onderscheid te maken tussen commercieel (café,...

 • Vuur stoken

  Op grond van artikel 5:34 van de  Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b)   is het verboden afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken. Met andere woorden: er mag niet zo maar wat verbrand worden. Dit heeft te maken met de bescherming van het milieu...