Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

  WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van uw pand of stuk grond. Bijvoorbeeld van uw woning, bedrijfspand of bouwgrond. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte te bepalen van onder andere uw onroerendezaakbelasting en uw waterschapsbelasting. Wij stellen de...

 • Rioolklacht melden

  Heeft u last van een rioolverstopping? Schakel dan een gespecialiseerd bedrijf in. De gemeente heeft een overeenkomst met 4 bedrijven. Deze bedrijven hebben een vergunning om in openbaar terrein te mogen werken. Als het ontstoppingsbedrijf vaststelt dat de verstopping buiten uw erf zit, dan hoeft u...

 • Bedrijfsafvalwater lozen en bedrijfsafval

  Als u bedrijfsafvalwater wilt lozen op de gemeentelijke riolering, moet u dit melden. Soms is een melding genoeg, voor andere lozingen heeft u een vergunning nodig. De gemeente zamelt geen bedrijfsafval in. Bedrijven en instellingen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Wilt u bedrijfsafval kwijt?...

 • Bodemsanering op bedrijfsterreinen, subsidie

  Eigenaren of erfpachters van verontreinigde bedrijfsterreinen zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van bodemsanering, ook als zij de bodem niet zelf verontreinigd hebben. U kunt in bepaalde gevallen subsidie krijgen voor bodemsanering op bedrijfsterreinen. Het verontreinigde bedrijfsterrein...

 • Stedelijke vernieuwing, subsidie

  De subsidie stedelijke vernieuwing is bedoeld voor initiatieven die de leefbaarheid, veiligheid, woon- en milieukwaliteit in Helmond verbeteren. Dit geldt ook als uw initiatief sociale samenhang bevordert, economisch draagvlak versterkt of de openbare ruimte verbetert. U kunt subsidie aanvragen als...

 • Monument, aanwijzing

  Helmond heeft rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. U kunt een verzoek indienen bij de gemeente om een gebouw of terrein aan te wijzen als een beschermd gemeentelijk monument.  De gemeente kijkt naar: de schoonheid de betekenis voor de wetenschap de cultuurhistorische waarde Als de gemeente...

 • Leegstand, controle

  Als een pand een bepaalde tijd leeg staat, wordt deze opgenomen in het leegstandsregister. De gemeente controleert deze panden periodiek. Heeft u op dit adres een brief van ons ontvangen? Dan vragen wij u hierop te reageren. Dit geldt voor zowel bewoonde als leegstaande panden. Is het pand niet bewoond?...

 • Textielinzameling, vergunning

  Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. U kunt ze naar een kringloopwinkel of speciale container voor textielinzameling brengen. Soms wordt textiel ook door een instelling voor een goed doel of een vereniging huis aan huis opgehaald. Daar is een vergunning voor nodig.

 • Ballonnen oplaten

  Het is binnen de gemeente verboden om ballonnen op te laten in de open lucht. Bijvoorbeeld tijdens een feest of evenement. Het oplaten van ballonnen heeft gevolgen voor het milieu. De ballonnen komen na het oplaten ergens neer. Dat zorgt voor zwerfafval en kan het milieu beschadigen.