Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Parkeerbon

  Informatie voor het betalen van parkeerbonnen zoals het rekeningnummer en de betaaltermijn.

 • Subsidie Amateurkunst

  Subsidie voor amateurkunstinstellingen in Leiden. Kijk of uw instelling en activiteit in aanmerking komen.

 • Materialen van de gemeente lenen

  U kunt van de gemeente Leiden materialen of materieel lenen bij of voor het organiseren van uw evenement. Bijvoorbeeld afvalcontainers, dranghekken en afzettingen.

 • (Gedeeltelijk) slopen van pand of woning

  Wilt u een pand, een gebouw of een bouwwerk (gedeeltelijk) slopen? Dan moet u dit melden via het Omgevingsloket.

 • Subsidie Historisch stadsbeeld

  Met deze subsidie wil de gemeente Leiden de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Kijk of u in aanmerking komt.

 • Subsidie Onderwijsinnovatie

  Voor de subsidie onderwijsinnovatie kan iedereen met een vernieuwend plan voor het Leidse onderwijs een aanvraag doen. Via een van de schoolbesturen.

 • Bezwaar tegen parkeerbon

  Hebt u een parkeerbon ontvangen? En bent u het niet eens met deze naheffing? Maak dan bezwaar bij de gemeente.

 • Aangifte van overlijden doen

  Is een naaste of een familielid overleden? Dan moet er aangifte van overlijden worden gedaan. In de meeste gevallen doet de begrafenisondernemer dit.

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  U kunt een verzoek indienen om uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) geheim te houden. Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente zal daarom altijd aan uw verzoek voldoen.

 • Subsidie Voortijdig schoolverlaten

  Om schooluitval te voorkomen, vroegtijdig schoolverlaters weer terug naar school te krijgen en het behalen van startkwalificaties te stimuleren, kunnen organisaties in het voortgezet onderwijs en het MBO de subsidie Voortijdig Schoolverlaters aanvragen.