Zoekresultaat 1 - 10 van 38 resultaten

 • Ontheffing vrachtverkeer Ganzedijk en Hongerige Wolf

  Voor Ganzedijk en Hongerige Wolf geldt een verbod op vrachtverkeer. U kunt ontheffing voor dit verbod aanvragen, bijvoorbeeld voor een verhuizing of voor bedrijfsmatige activiteiten.

 • Exploitatievergunning logiesverstrekking

  Om in een openbare inrichting bedrijfsmatig logies te kunnen verstrekken heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig.

 • Retourstoffen

  Onder retourstoffen verstaan we kleine elektrische apparaten, frituurvet, kleine metalen, textiel, boeken, speelgoed en harde kunststoffen.

 • Kinderopvang, landelijk register

  De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk bepaalt dat iedereen die kinderopvang wil beginnen verplicht is hiervan melding te maken bij de gemeente en dat de gemeente een register bijhoudt van erkende kindercentra, gastouderbureau's en gastouders.

 • Reclame-driehoeksborden plaatsen

  Wilt u een reclame-driehoeksbord plaatsen? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Lees hier meer over de aanvraagprocedure.

 • Standplaatsvergunning weekmarkt

  Wilt u een standplaats innemen tijdens de weekmarkt in Winschoten of Scheemda? Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

 • Plastic, Metaal en drankenkartons (PMD)

  Plastic verpakkingen, blik (alleen verpakkingsmateriaal) en drankenkartons kunnen goed worden gerecycled en opnieuw worden gebruikt.

 • Subsidie afkoppelen regenwater

  Inwoners en ondernemers uit Oldambt kunnen subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater. Daarmee komt schoon regenwater niet meer in het riool terecht, maar wordt het rechtstreeks afgevoerd naar bijvoorbeeld de bodem of een sloot.

 • Standplaatsvergunning

  Verkoopt u spullen of eten vanuit een kraam of foodtruck? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Klacht indienen over de gemeente

  Als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker of een bestuurder van de gemeente Oldambt dan kunt u een klacht indienen.