Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Tijdelijke reclame plaatsen voor een evenement

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een aanwezige lantaarnpaal. U meldt dit vooraf bij de gemeente.

 • Monumentensubsidie

  Als eigenaar van een gemeentelijk monument of rijksmonument kunt u een lening of subsidie aanvragen voor werkzaamheden aan uw monument. Leningen Als eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis komt u in aanmerking voor de Restauratiefonds-hypotheek. Dit is een lening met een lage rente van de Rijksoverheid. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor Cultuurfonds-hypotheek. Dit is een lening met een lage rente voor onderhoud of restauratieplannen aan uw gemeentelijk monument. Subsidies Voor een rijksmonument dat geen woonhuis is zoals een pakhuis, boerderij, kerk, kantoor- of fabrieksgebouw, is er een instandhoudingssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden en wordt over een periode van 6 jaar uitgekeerd. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de provincie Gelderland. U moet voldoen aan de voorwaarden die de provincie Gelderland stelt. De subsidie vraagt u aan bij de gemeente Oldebroek. Voor onderhoud, restauratie en duurzame maatregelen aan uw gemeentelijke- of rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Oldebroek. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de meerkosten die voor de instandhouding van het monument worden gemaakt. De hoogte van de subsidie bedraagt: voor onderhoudswerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.000,- per 2 kalenderjaren; voor restauratiewerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 2.500,- per 5 kalenderjaren; Voor duurzaamheidsmaatregelen geldt een percentage van 30% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.500,- per 15 kalenderjaren.

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Als u een kansspel wilt organiseren, dan moet u dit melden bij de gemeente. U geeft minimaal 2 weken van tevoren de tijd en de datum door. Klein kansspel melden U kunt ook schriftelijk een klein kansspel melden (pdf, 336kb)

 • Oud papier en karton

  Het apart houden van oud papier en karton is goed voor het milieu. Oud papier wordt gerecycled tot nieuw papier en karton. Dat bespaart bomen en energie. Oud papier kunt u zelf wegbrengen naar één van onderstaande containers: Oldebroek, Bovenmolenweg 7 (maandag t/m zaterdag). Wezep, Oranjeboomlaan 27 (De Schakel, op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur). Inzameling door Vereniging Old'Papier Eén keer in de maand op zaterdag wordt vanaf 07.30 uur bij u in de wijk (binnen de bebouwde kom) oud papier opgehaald door Vereniging Old'Papier. De inzameling gebeurt door gebruik te maken van de grijze containers met blauwe deksel. Buiten de bebouwde kom wordt uw papier doordeweeks ingezameld met behulp van de grijze container met blauwe deksel. Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling van oud papier bekijken. Wat hoort bij het oud papier en karton? Kranten, folders, enveloppen met of zonder nietjes WC-rolletjes en kartonnen dozen Verpakkingen, zoals rijstverpakkingen Wat hoort niet bij het oud papier en karton? Geplastificeerde verpakkingen die je niet kunt scheuren Pizzadozen, want die zijn te vies om te recyclen Papieren broodzakken met waslaagje

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Voor het plaatsen van kabels en leidingen in openbare grond heeft u een vergunning of toestemming nodig van de gemeente. De gemeente verleend alleen een vergunning/toestemming voor kabels en/of leidingen van algemeen belang (nutsvoorzieningen). Voor communicatiekabels zijn de regels van de Telecommunicatiewet van toepassing. Ook gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

 • Werken onder begeleiding

  Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking? Dan kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan.  Daarnaast zorgt de gemeente voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.  Rioolaansluiting aanvragen U kunt ook schriftelijk een rioolaansluiting aanvragen (pdf, 527kb).

 • Monument aanwijzen

  Wanneer u een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. De gemeente bekijkt dan of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. We kijken naar: de schoonheid de wetenschappelijke waarde de cultuurhistorische waarde Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er meer regels. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u kijken bij Monument verbouwen, herstellen of aanpassen.

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet meegestuurd worden met het beroepschrift. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. 

 • Incidentele festiviteit organiseren

  Heeft u een horecavergunning en organiseert u een festiviteit waarbij u niet aan de geluidsnormen kunt voldoen? Als u tenminste 10 werkdagen van te voren een melding incidentele festiviteit indient, is het overschrijden van de geluidsnormen onder voorwaarden toegestaan. Incidentele festiviteit horeca melden U kunt ook schriftelijk een Incidentele festiviteit horeca melden (pdf, 644kb).