Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Collectevergunning aanvragen

  Als u wilt collecteren, heeft u soms een collectevergunning nodig. U vraagt uw collectevergunning online aan.

 • Aangifte van overlijden doen

  Als u een uitvaartondernemer bent, geeft u een overlijden online door via eHerkenning. Als u een nabestaande bent, maakt u een afspraak met de gemeente.

 • Klacht indienen

  Als u een klacht heeft over de gemeente, kunt u 3 dingen doen: de gemeente bellen, een klacht indienen of de ombudsman inschakelen.

 • Huisnummer aanvragen

  Als u uw woning of bedrijfspand gesplitst heeft, heeft u een huisnummer nodig. U vraagt uw huisnummer schriftelijk of per e-mail aan.

 • Bouwdossier opvragen

  Als u het bouwdossier wilt inzien van een woning, kunt u dit document opvragen via het streekarchief RHC of via een afspraak bij het Omgevingsloket.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade oploopt door de gemeente én kunt aantonen dat de gemeente niet of onjuist heeft gehandeld, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als uw huis of bedrijfspand niet is aangesloten op het riool van de gemeente, kunt u een rioolaansluiting aanvragen.

 • Digitaal Opkopersloket

  Bent u opkoper of handelaar en gevestigd in de gemeente Oudewater? U bent dan verplicht om u bij de gemeente aan te melden. Als opkoper of handelaar bent u ook verplicht om goederen die u aankoopt te registreren. Registreren en aanmelden doet u online via het Digitaal Opkopersloket.

 • Woo-verzoek indienen

  Als u informatie van de gemeente wilt die (nog) niet openbaar is, kunt u een Woo-verzoek indienen. Woo staat voor Wet open overheid. Volgens deze wet mag iedereen om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeente.

 • Bezwaar maken

  Als u het oneens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift online indienen met DigiD.