Zoekresultaat 1 - 10 van 36 resultaten

 • Klachtenprocedure aanbestedingen

  Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen. De gemeente maakt in het kader van meer transparantie en professionalisering van haar inkoop bij het inkoopbeleid, de (EU) openbare opdrachten kenbaar aan leveranciers van diensten, producten en werken.

 • Marktvergunning

  Wilt u spullen of eten verkopen op de markt? Voor een vaste plek op de markt heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Wilt u een plaats voor 1 dag? Regel dit met de marktmeester. Dit kan op de dag zelf. Een dagplaats is bijvoorbeeld een plek die niet gebruikt wordt, omdat de marktkoopman op vakantie is. De plekken op de markt zijn zo verdeeld dat er kramen met verschillende soorten producten zijn. Als u iets uit een kraam of kar wilt verkopen op een andere plek, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u langs de weg of op een plein wilt staan. De gemeente Pekela heeft twee weekmarkten: Nieuwe Pekela elke woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, Kerkstraat Oude Pekela elke donderdag van 13.00 tot 17.00 uur, Winkelcentrum de Helling

 • Rioolonderhoud en verstoppingen

  De eigenaar van een gebouw zorgt voor de aansluiting op het riool. Dit geldt voor de aanleg en het onderhoud daarvan. Heeft u last van stank of een verstopping? Is de weg verzakt vanwege een rioollekkage? Controleer of dit op uw eigen terrein is of daarbuiten. Als het daarbuiten is, meldt u dit bij ons. Problemen op uw eigen grond lost u zelf op. Bent u huurder? Meld het dan bij de eigenaar van uw woning of bedrijfspand. Ziet het bedrijf dat u inhuurt, dat de verstopping toch bij de gemeente liggen? Dan krijgt u een brief met een verklaring van hen.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Automatische incasso of bankrekeningnummer wijzigen

  U kunt de gemeentebelastingen in 1 keer betalen of in meerdere keren (gespreid). Wilt u gespreid betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven door een automatische incasso. Dit doet u met een machtiging. Maakt u gebruik van de automatische incasso? Dan schrijven we het aanslagbedrag in 10 maandelijkse termijnen af van uw bankrekening. Dit zal gebeuren rond de vervaldatum die op het aanslagbiljet staat.

 • Omzettingsvergunning kamerverhuur

  Wilt u in een woning losse kamers gaan verhuren aan bijvoorbeeld studenten? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Omgevingsvergunning aanvragen

 • Inkomen oudere zelfstandigen

  Bent u 55 jaar of ouder en zelfstandig ondernemer? Als u te weinig inkomen krijgt uit uw bedrijf, wilt u misschien stoppen met uw bedrijf. Misschien kunt u IOAZ aanvragen. Dit is een uitkering. U en uw partner krijgen dan een inkomen op in ieder geval het bijstandsniveau. Als u inkomen heeft, vult de uitkering het aan.

 • Melding mobiele puinbreker

  Bij het bouwen en slopen komt afval vrij. Een mobiele puinbreker kan het afval in stukken breken op de plek waar u aan het werk bent. Dat scheelt tijd. Puinbrekers worden ingezet om de steenachtige fractie van bouw-en sloopafval te breken tot puingranulaat. Dit puingranulaat kan worden toegepast als bouwstof in het beton of in de wegenbouw. Door de (milieu)technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren  is het mogelijk geworden om met een mobiele installatie op locatie te werken. Gaat u een mobiele puinbreker gebruiken? Meld dit dan op tijd. Dit doet u via een schriftelijke kennisgeving. Er gelden namelijk regels om overlast (trillingen, geluid en stof) voor andere mensen te voorkomen.

 • Collectevergunning aanvragen

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Vraag dan een collectevergunning bij ons aan. Landelijke organisaties collecteren over het algemeen volgens een vast rooster. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) maakt dit rooster ieder jaar. Er zijn vrije periodes in het collecterooster. In die vrije periodes krijgen andere organisaties de mogelijkheid om te collecteren. Deze organisaties moeten een vergunning aanvragen om te mogen collecteren in deze vrije periodes.

 • Ventvergunning

  Verkoopt u spullen langs de weg of aan huis? Voor het venten heeft u geen vergunning nodig maar u moet wel een melding doen. De ventvergunning is bedoeld voor mensen die steeds op een andere plek hun spullen verkopen. De ventvergunning is niet bedoeld voor bedrijven die hun spullen aan huis bezorgen. Als u een stalletje heeft en klanten naar u toe moeten komen, heeft u een standplaatsvergunning nodig.