Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Inkoopvoorwaarden

  De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Renkum (pdf, 265 kB) zijn gebaseerd op de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelde Algemene Inkoopvoorwaarden.

 • Glasvezel

  Een glasvezelverbinding is een snelle en toekomstbestendige breedbandverbinding en biedt zowel ondernemers als inwoners de mogelijkheid van snel internet. Wij willen  dat iedereen in de gemeente gebruik moet kunnen maken van een glasvezelverbinding. Oosterbeek en het buitengebied zijn al voorzien van glasvezel. In 2021 zijn we gestart met de laatste fase: de aanleg van glasvezel in de andere 5 dorpen van onze gemeente.   

 • Loonkostensubsidie

  Voor wie niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan een werkgever loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente van de medewerker. De gemeente vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon, tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Hoe vraagt een werkgever loonkostensubsidie aan?  

 • Brandveiligheid gebouw

  Beheert u een bedrijf of instelling, of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken. Afhankelijk van de aard van het gebruik moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms kunt u volstaan met slechts een melding. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor brandveilig gebruik. Overgangsrecht Als u op 1 november 2008 al een gebruiksvergunning heeft of voor die datum een gebruiksvergunning had aangevraagd, dan is het niet noodzakelijk nu daarvoor een omgevingsvergunning aan te vragen.

 • OfficiĆ«le bekendmakingen

  De bekendmakingen van de gemeente Renkum staan op de landelijke website overheid.nl.

 • Persoonsgegevens opvragen

  Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens over deze persoon opvragen bij de gemeente.

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Renkum (pdf, 505) is gebaseerd op het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde model Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 • Rioolaansluiting

  Wij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in de gemeente Renkum. Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan is het bijna altijd nodig dit te melden. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

 • Afvalstoffenheffing bedrijven

  Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het laten inzamelen van hun bedrijfsafval.