Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel.

 • Spandoek ophangen

  Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, hebt u toestemming nodig van de gemeente.

 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur in de openbare ruimte is vaak een ontheffing nodig. Dit geldt niet voor ongevaarlijke vuren, zoals barbecues en vuurkorven.

 • Alcoholvergunning

  Voor het schenken en verkopen van alcohol is een vergunning en/of ontheffing nodig. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Rommelmarkt

  Voor het organiseren van een rommelmarkt is een rommelmarktvergunning of een evenementenvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent.

 • Evenement organiseren

  Voor het organiseren van een evenement is een vergunning nodig. Voor kleine evenementen is een melding doen vaak al genoeg.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat bouwen, slopen, een weg aanleggen of een boom wilt kappen.

 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Als iemand gemeentelijke belastingen en heffingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.