Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

 • Metaal en puin

  Al uw metalen kunt u aanleveren op de gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand tussen 9:30 en 12:00 uur. Onder metalen vallen bijvoorbeeld: Oud ijzer, zoals fietsenSchone ijzeren vaten Gietijzer, zoals hekwerk Uw puin kunt u aanleveren op de gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand tussen 9:30 en 12:00 uur. Onder puin vallen alle steenhoudende materialen…

 • Vrijwilligerswerk

  Het vrijwilligerspunt Rheden ondersteunt inwoners en organisaties in de gemeente Rozendaal bij alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft.

 • Werkloos na uw vijftigste

  Bent u ouder dan 50 en werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Bent u ouder dan 60 en werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op een IOW-uitkering. IOW staat voor Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen. Meer informatie over de IOAW vindt u op de website van de…

 • Asbest

  U kunt kleinere hoeveelheden asbest brengen naar de gemeentewerf aan de Moestuin. Dit dient wel op afspraak te gebeuren. Verpakken van asbest Het asbest moet goed zijn verpakt in stevig plastic, dit kan landbouwplastic zijn of lege kunstmestzakken, dit alles dient u goed dicht te plakken. Asbesthoudende platen moeten zijn verpakt in stevig folie dat ook is dichtgeplakt. De pakketten…

 • Grof huishoudelijk afval

  Grofvuil is het huishoudelijk afval dat niet in uw minicontainer of verzamelcontainer past. Denk aan banken, kasten of matrassen.

 • Bouw en verbouw, toezicht

  De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert zij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning.

 • Klacht over het handelen van de gemeente

  U kunt een klacht indienen wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.

 • Aangifte overlijden

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Wateroverlast

  Na hevige regenval kan er water op straat blijven staan. Meestal komt dit door verzakte bestrating of door verstopte kolken. De gemeente onderhoudt de bestrating en de straatkolken door ze periodiek te reinigen.