Zoekresultaat 1 - 10 van 30 resultaten

 • Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang starten of wijzigen

  De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Meer hierover leest u in de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Rucphen 2018. Wilt u een melding doen over de kwaliteit van de kinderopvang? Bel ons dan of neem contact op met GGD-West...

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Schade door achterstallig onderhoud De gemeente is aansprakelijk voor schade door achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld: wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken e.d. De gemeente is pas aansprakelijk als sprake is van nalatigheid. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had...

 • Bezwaarschrift indienen

  Opschorten / uitstel van betaling Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de...

 • Hulp bij ondernemen

  Voor wie? De landelijke regelingen Bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  zijn bedoeld voor: Startende ondernemers Gevestigde ondernemers Oudere ondernemers Beëindigende ondernemers

 • Bestemmingsplan inzien, afwijken, wijzigen, herzien

  Bestemmingsplan U kunt het bestemmingsplan inzien via Ruimtelijkeplannen.nl. Bestemmingsplannen beschrijven wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren; hoe de grond gebruikt mag worden, of er gebouwd mag worden en wat er gebouwd mag worden. Planologische maatregel De meest voorkomende planologische...

 • WOZ-waarde opvragen (Wet waardering onroerende zaken)

  Wij bepalen de waarde van gebouwen, huizen, grond en percelen ieder jaar opnieuw. Deze waarde noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De hoogte van de volgende belastingen hangt af van de WOZ: de waterschapslasten (Waterschap) de onroerendezaakbelasting (Gemeente) het eigenwoningforfait...

 • Verkeersregelaar bij evenement

  Wie doet wat? Evenementenorganisatie Vraagt de gemeente om toestemming voor de inlogcode, wanneer nog geen evenementenvergunning is verleend; Vraagt de inlogcode aan voor de uitgebreide instructie. Dit kan bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland via secretariaat@verkeersregelaarsexamen.nl . U...

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Een gewaarmerkt afschrift, of een gewaarmerkte kopie, is een verklaring dat het afschrift of de kopie van een document gelijk is aan het origineel. U kunt zo'n afschrift of kopie nodig hebben voor het uitvoeren van een formele transactie. Diploma's mogen niet worden gewaarmerkt door de gemeente.

 • Eigen bedrijf aan huis

  U kunt zonder aanpassing van het bestemmingsplan een vrij beroep uitoefenen aan huis. Dat geldt o.a. voor advocaten, notarissen, adviseurs, makelaars, vertalers, architecten, kunstenaars, tandarts(-specialisten), therapeuten en huisartsen. De uitoefening van ambachtelijke bedrijven, detailhandel en...

 • In- en verkoop van tweedehands spullen melden in digitaal opkoopregister

  Niet iedereen hoeft een register bij te houden Alleen als u zeer regelmatig, dus niet hobbymatig, een tweedehands goed inkoopt dan wel voorhanden heeft en vervolgens doorverkoopt moet u een gewaarmerkt register bijgehouden. Wettelijk verplicht inkoopregister  Het Digitaal Opkopers Register (DOR) is...