Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Subsidieregister

  In het subsidieregister vindt u alle verleende subsidies van dit jaar en de afgelopen 3 jaar. U kunt per soort subsidie een overzicht maken. U kunt ook naar een bepaalde organisatie of programmabegroting zoeken. Met het subsidieregister laat de gemeente zien waar de subsidies aan besteed zijn. In het register vindt u bij elke toegekende subsidie ook het zogenoemde beleidsprogramma. Bekijk het subsidieregister Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Gemeentelijke belastingen

  Elk jaar ontvangt u eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad bepaalt de tarieven elk jaar opnieuw. U ontvangt het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan. Hoe werkt het? Eind februari ontvangt u van de RBG een aanslagbiljet, via de post of via de Berichtenbox van MijnOverheid. U kunt het bedrag in 1 keer betalen of in termijnen. U kunt via www.derbg.nl zelf digitaal zaken regelen, zoals: instellen automatische incasso betalen via Ideal bezwaar indienen bekijken taxatieverslag / WOZ-waarde bekijken Voor vragen over het lopende belastingjaar kunt u terecht bij de RBG. Zij geven u informatie over afvalstoffenheffing, rioolrechten, OZB, precariobelasting, reinigingsrecht bedrijven, WOZ-waarde. Ook kunt u bij de RBG online uw aanslag gemeentelijke belastingen inzien, bezwaar indienen of uw taxatieverslag inzien Berichtenbox De RBG is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. U kunt zich aanmelden voor de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen dan digitaal, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Voor al uw vragen over de gemeentelijke belastingen vanaf het belastingjaar 2014 kunt u bij de Regionale Belasting Groep terecht. Voor vragen over eerdere belastingjaren, kunt u contact opnemen met de gemeente. Lokalelastencalculator Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft een woonlastenmonitor ontwikkeld op basis van de enquête die de gemeenten ieder jaar invullen. Daarmee is het eenvoudiger om woonlasten te vergelijken met andere gemeenten. Bereken uw gemeentelijke lasten met de COELO lokale-lastencalculator op www.coelo.nl. De rekentool vergelijkt de uitkomst met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze. Soorten belasting De RBG (Regionale Belasting Groep) heft en int voor de gemeente Vlaardingen de volgende soorten belastingen: onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, reinigingsrechten, toeristenbelasting, precariobelasting, lijkbezorging, grafrechten (begraafrechten), leges, havengelden. Wat gebeurt er met uw belastinggeld? We gebruiken de opbrengst afvalstoffenheffing om het afval op te laten halen en te verwerken. De opbrengst van rioolrechten wordt gebruikt voor onderhoud van het rioolstelsel. Onroerende-zaakbelasting voor het gebruik van een woning is afgeschaft. Gebruikersbelasting voor niet-woningen wordt nog wel geheven. Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen. U kunt ook bellen met de RBG  via 088 291 1000.

 • Milieustraat

  Bij het afvalbrengstation van Irado brengt u al uw afval; van grofvuil tot klein chemisch afval. U vindt het afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 te Vlaardingen.

 • Subsidie aanvragen klimaatadaptieve activiteiten

  Hitte, droogte, hevige regenval… De klimaatverandering zorgt nu al voor de nodige ongemakken in onze stad. Om Vlaardingen daar beter tegen bestand te maken, zijn er aanpassingen nodig: meer  groen, meer water en een goed werkende waterafvoer. De gemeente Vlaardingen kan dat niet alleen omdat een groot deel van de stad particulier bezit is. Samen kunnen we de stad klimaatbestendiger maken. Daarom kunnen bewonersverenigingen, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), ondernemersverenigingen en woningcorporaties vanaf nu subsidie aanvragen om waterbergende en vergroenende maatregelen te nemen en zo bijdragen aan een stad die tegen een klimaatstootje kan. Want een groot deel van de stad bestaat uit woningen, tuinen en bedrijfspanden. Groene daken, ruimte voor waterberging in gemeenschappelijke tuinen, op daken of terreinen, een parkeerterrein dat niet dicht bestraat is, maar water doorlaat, het zijn maar een paar van de vele mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een stad die het hoofd kan bieden aan het veranderende klimaat. Heeft u (onderhouds)plannen voor uw bestaande gebouw of terrein? De subsidieregeling maakt het mogelijk om een groenere, klimaatbestendige uitvoering mogelijk te maken. Lees eerst de subsidieregeling voor de criteria en voorwaarden en vraag dan subsidie aan. Direct regelen Aanvraagformulier subsidie klimaatadaptieve activiteiten (pdf, 182 kB) Voorwaarden In de subsidieregeling Klimaatadaptieve activiteiten (pdf, 178 kB) leest u aan welke criteria en voorwaarden u moet voldoen. Hoe werkt het? U kunt de subsidie aanvragen namens een vereniging of stichting. Vraag de subsidie aan via het formulier ‘aanvragen subsidie klimaatadaptieve activiteiten’. Binnen 6 weken beslist de gemeente of u subsidie krijgt. Kosten De aanvraag is gratis. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Flyeren

  Het verspreiden van folders (flyeren) is in de gemeente onder voorwaarden toegestaan. Als u zich houdt aan deze voorwaarden hoeft u voor flyeren geen melding te doen.

 • Geluidsoverlast of stankoverlast?

  Wanneer u bijvoorbeeld last heeft van vliegtuiglawaai, overlast van horeca, evenementen, bedrijven of stankoverlast dan kunt u terecht bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.  

 • Aanwijzen monument of beeldbepalend pand

  Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een gratis aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het bestemmingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen. Tijdens dit proces wordt u gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorwaarden Architectonische waarde in historisch verband: dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode. Lokale historische waarde: dit betekent dat er bijvoorbeeld in het verleden belangrijke mensen in het pand woonden. Hoe werkt het? Dien bij de gemeente een aanvraag in via www.vlaardingen.nl/contactformulier om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Wilt u niet dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente. Kosten Geen Soorten monument Er zijn drie type monumenten: Rijksmonument Dit is de zwaarste categorie bescherming voor gebouwen en deze bescherming is geregeld in de Monumentenwet 1988, die de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden tot doel heeft. De gebouwen zijn 50 jaar of ouder. Voor iedere wijziging aan een rijksmonument is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Er zijn subsidiemogelijkheden en afhankelijk van de eigendomssituatie zijn er fiscale aftrekmogelijkheden. Gemeentelijk monument Dit is een van gemeentewege beschermd gebouw, De bescherming is geregeld in de gemeentelijke erfgoedverordening. Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal belang. Voor iedere wijziging is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Onderhoud is vergunningvrij. Beeldbepalend pand Een beeldbepalend pand heeft cultuurhistorische waarde. Bescherming van karakteristieke kenmerken vindt plaats in het bestemmingsplan en met behulp van de welstandsnota. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.