Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Subsidie voor monumentale boom

  Als u een boom met een bijzondere status op uw grond heeft staan, dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud van deze boom.

 • Subsidie voor recreatie en toerisme

  Als u een idee heeft dat de recreatie en het toerisme in Woerden helpt, dan kunt u subsidie aanvragen. Deze subsidie heet het ‘aanjaagbudget’.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade oploopt door de gemeente én kunt aantonen dat de gemeente niet of onjuist heeft gehandeld, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Huisnummer aanvragen

  Als u uw woning of bedrijfspand gesplitst heeft, heeft u een huisnummer nodig. U vraagt uw huisnummer schriftelijk aan.

 • Subsidie voor gemeentelijk monument

  Als u een gemeentelijk monument heeft, dan kunt u subsidie aanvragen voor de kosten van onderhoud, renovatie en restauratie.

 • Digitaal Opkopersloket

  Bent u opkoper of handelaar en gevestigd in de gemeente Woerden? U bent dan verplicht om u bij de gemeente aan te melden. Als opkoper of handelaar bent u ook verplicht om goederen die u aankoopt te registreren. Registreren en aanmelden doet u online via het Digitaal Opkopersloket.

 • Bezwaar maken

  Als u het oneens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift online indienen met DigiD.

 • Woo-verzoek indienen

  Als u informatie van de gemeente wilt die (nog) niet openbaar is, kunt u een Woo-verzoek indienen. Woo staat voor Wet open overheid. Volgens deze wet mag iedereen om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeente. 

 • Bouwdossier opvragen

  Als u het bouwdossier wilt inzien van een woning, kunt u dit document opvragen via het streekarchief RHC of via een afspraak bij het Omgevingsloket.

 • Zienswijze indienen

  Als u uw mening wilt geven over een ontwerp van de gemeente, kunt u een ‘zienswijze’ indienen. U dient uw zienswijze online in met DigiD of eHerkenning.