Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Dwangsom

  Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs aanvragen of vernieuwen kan alleen op afspraak. Het aanvragen en ophalen van een rijbewijs doet u zelf.

 • Standplaatsvergunning

  Een standplaatsvergunning heeft u nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de openbare weg.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

 • Overlijden doorgeven

  Een overlijden geeft u binnen 5 werkdagen door aan de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit.

 • Ontheffing inrijverbod centrum

  Op de Voorheuvel, Markt en Emmaplein geldt een parkeerverbod in het openbare gebied en een inrijverbod.

 • Kansspelautomaten

  Wilt u gokautomaten in uw horecabedrijf neerzetten? Welk type gokautomaat u mag plaatsen, hangt af van het soort horecabedrijf dat u heeft.

 • Vooroverleg

  U heeft plannen, maar u weet niet of hier een vergunning voor nodig is. Dan is het slim om met ons in vooroverleg te gaan. We kijken dan samen met u naar uw plannen en hoe deze passen bij de regels.

 • Alcoholwetvergunning

  Een alcoholwetvergunning heeft u nodig als u alcohol wilt schenken en/of verkopen.

 • Begroting en Jaarrekening

  Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.