Zoekresultaat 1 - 10 van 46 resultaten

 • Subsidieregeling Taalnetwerken

  Wie komt in aanmerking voor deze subsidie? Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een netwerk van erkende kinderopvangorganisaties die VVE aanbieden en aan de scholen die primair onderwijs aanbieden, de bibliotheek, allemaal werkzaam in gemeente De Fryske Marren. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Met deze subsidieregeling willen we taalnetwerken stimuleren om de ouderbetrokkenheid te vergroten bij het terugdringen van taalachterstanden. Samenwerkingsverbanden…

 • Klachten of overlast bedrijven

  Ervaart u overlast of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens: illegaal afval is gestort;de bodem is vervuild;de lucht is verontreinigd;geluidsoverlast is;illegaal gebouwd wordt. Heeft u klachten of vragen? Overlast of klachten kunt u melden via ons contactformulier of telefoonnummer 14 05…

 • Subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs

  Voor wie is de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs bedoeld? Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scholen voor basisonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, kind voorzieningen en schoolbesturen uit De Fryske Marren. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Met de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs wil de gemeente gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. U kunt hierbij denken aan een groepsgerichte…

 • Melding doen

  Doe een melding Ziet u afval, losliggende stoeptegels, een volle container of een gevaarlijke verkeerssituatie? Geef het door. Melding openbare ruimte Meld een kapotte lantaarnpaal Melding straatverlichting Blijf op de hoogte Vul bij de melding uw e-mailadres in en u wordt op de hoogte gehouden over de melding. Wij lossen het voor u op! De meldingen komen rechtstreeks bij onze…

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats (GPP). Wanneer komt u in aanmerking? U kunt alleen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats als u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart met de aanduiding B (bestuurder). Regelen Vul het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats…

 • Demonstratie of betoging melden

  In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit betekent ook dat iedereen de vrijheid heeft om te demonstreren, ook in onze gemeente. Wilt u een demonstratie of betoging houden? Dan laat u dat minstens 24 uur van tevoren aan de burgemeester weten, dit gebeurt voordat u de betoging aan het publiek bekend maakt. Gebruik daarvoor het online formulier.…

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Een echtscheiding of het einde van geregistreerd partnerschap is pas definitief als het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.  Inschrijving echtscheiding Na uitspraak van de rechtbank zorgt uw advocaat op uw verzoek voor inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente waar u bent getrouwd. Dit moet binnen zes maanden nadat de uitspraak van de rechter definitief is…

 • Tijdelijk verhuur

  Als een woning te koop staat, mag de eigenaar deze tijdelijk verhuren. Dat geldt ook voor leegstaande huur- en koopwoningen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden. De Leegstandwet maakt dit mogelijk. Een aantal huurbeschermingsregels zijn daardoor niet van toepassing. Verkoopt u bijvoorbeeld uw woning terwijl u die verhuurt, dan is de huurtermijn korter dan gebruikelijk. Toestemming hypotheekverstrekker Het is verstandig…

 • Wijziging doorgeven bijstandsuitkering

  Ontvangt u een bijstandsuitkering en verandert uw situatie? Dit kan invloed hebben op uw bijstandsuitkering. Geef wijzigingen in uw situatie binnen 5 werkdagen aan ons door. Zo voorkomt u dat u geld moet terugbetalen. Welke wijzigingen geeft u bijvoorbeeld door? Geef onder andere de volgende wijzigingen aan ons door: u heeft een (nieuwe) baan;u bent gestopt met werken;u ontvangt een…

 • Planologisch verzoek

  Heeft u plannen die afwijken van planologische regels zoals het bestemmingsplan? Wilt u uw boerenbedrijf bijvoorbeeld ombouwen tot zorgboerderij? Dan kunt u deze verandering aanvragen met een planologisch verzoek. Eerst bespreken Het is verstandig om de plannen eerst te bespreken met een medewerker ruimtelijke ordening van de het team VTH. Zij kunnen u onder andere uitleggen hoe u zo’n planologisch…