Zoekresultaat 1 - 10 van 38 resultaten

 • Vermoeden van fraude en fouten in de zorg melden

  Als u denkt dat iemand fraudeert met zorg (pgb of Zorg in Natura), kunt u dat (anoniem) bij ons melden. Ook fouten kunt u melden. Een melding doet u online of telefonisch. Uw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 • Collectieve aanvullende zorgverzekering

  Hebt u een laag inkomen en wilt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten? Kijk dan of u via de gemeente korting kunt krijgen.

 • Persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura?

  Hebt u zorg en ondersteuning nodig? Voor uzelf of uw kind(eren)? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen en dit zelf regelen.

 • Materialen van de gemeente lenen

  U kunt van de gemeente Leiden materialen of materieel lenen bij of voor het organiseren van uw evenement. Bijvoorbeeld afvalcontainers, dranghekken en afzettingen.

 • Vervoer gehandicapten en ouderen

  Kunt u door uw leeftijd of een handicap niet met het openbaar vervoer reizen? Kijk of u aanmerking komt voor de Regiotaxi, Vrijwilligersvervoer of Individueel vervoer.

 • (Gedeeltelijk) slopen van pand of woning

  Wilt u een pand, een gebouw of een bouwwerk (gedeeltelijk) slopen? Dan moet u dit melden via het Omgevingsloket.

 • Subsidie Historisch stadsbeeld

  Met deze subsidie wil de gemeente Leiden de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Kijk of u in aanmerking komt.

 • Begeleiding bij leven met een beperking

  Hebt u een beperking of psychische stoornis? En hebt u daardoor hulp nodig in het dagelijks leven? Dan kan de gemeente Leiden u ondersteuning geven.

 • Subsidie Onderwijsinnovatie

  Voor de subsidie onderwijsinnovatie kan iedereen met een vernieuwend plan voor het Leidse onderwijs een aanvraag doen. Via een van de schoolbesturen.

 • Bezwaar tegen parkeerbon

  Hebt u een parkeerbon ontvangen? En bent u het niet eens met deze naheffing? Maak dan bezwaar bij de gemeente.