Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Attestatie de vita

  Een Attestatie de vita is een verklaring van in leven zijn. De verklaring is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een Attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak voordat u langskomt eerst een afspraak.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort kunt u alleen aanvragen als u vreemdeling bent en een geldige verblijfsvergunning heeft. Aanvragen en afhalen doet u persoonlijk. Dat geldt ook voor kinderen. Kinderen tot 18 jaar hebben bij aanvraag schriftelijke toestemming en kopie legitimatiebewijs van beide ouders (verzorgers) nodig. U kunt uw paspoort meestal na 6 werkdagen ophalen. Voor het afhalen maken wij met u een afspraak tijdens de aanvraag.

 • Identiteitskaart aanvragen

  Een identiteitskaart (ID-kaart) vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u een identiteitskaart aan voor uw kind, dan moet uw kind zelf aanwezig zijn.. U kunt uw ID-kaart meestal na 6 werkdagen ophalen.  Voor het aanvragen van een ID-kaart maakt u eerst een afspraak. Voor het ophalen maken wij met u een afspraak tijdens de aanvraag. U kunt uw ID-kaart ook laten bezorgen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een Bewijs van Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit.

 • Echtscheiding inschrijven

  Als u wilt scheiden, heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in. Als de procedure is afgerond stuurt uw advocaat de documenten naar de gemeente om de echtscheiding in te laten schrijven.

 • Naamgebruik wijzigen

  Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u gescheiden? Dan kunt u bij ons aangeven met welke achternaam u door overheidsinstanties aangeschreven wilt worden.  U kunt kiezen voor: uw eigen achternaam de achternaam van uw partner uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner de achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam

 • Bewijs van in leven zijn

  Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen. U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen. Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland? Vraag dan een attestatie de vita aan. Deze wordt in meerdere talen opgesteld.

 • Vestiging vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland (weer) in Alphen aan den Rijn) wonen en gaat hier meer dan 4 maanden verblijven? Dan maakt u telefonisch een afspraak om u in te schrijven. Dit doet u binnen 5 dagen na aankomst.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Het is belangrijk dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) juist en volledig zijn. Als u geen officiële brondocumenten (zoals een geboorteakte of bewijs van nationaliteit) kunt overleggen, is het mogelijk om bij ons een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Wij nemen uw gegevens dan aan de hand van die verklaring op in de BRP.

 • Bewindvoering kosten

  Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u namens uw klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten. U heeft daarvoor een uitspraak van de rechter nodig.