Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Levenloos geboren kind registreren

  Een levenloos kind kan geregistreerd worden in de BRP. Dit is niet verplicht.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  In sommige gevallen kan een kind erkend worden vóór de geboorte. Iemand wordt dan juridisch ouder. Daarna kan ouderlijk gezag worden aangevraagd.

 • Grond kopen, huren of pachten

  Er kan grond van de gemeente gekocht, gepacht of gehuurd worden. Hieraan zijn voorwaarden en regels verbonden.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Verhuizing doorgeven

  Let op: Verhuist u voor het eerst vanuit het buitenland naar Nederland of heeft u al eerder in Nederland gewoond, zie dan Verhuizen naar Nederland. Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.

 • Bezwaar maken

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld: omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen; of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent; omdat u het niet eens met een verkeersbesluit; of omdat u het niet eens bent met de afwijzing van aanvraag op grond van de Participatiewet of de Wmo.

 • Geboorteaangifte

  Als u een kind hebt gekregen, doet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Met deze aangifte maakt u de geboorte officieel bekend bij de gemeente. Dit is wettelijk verplicht.   Geef de geboorteaangifte online door met DigiD

 • Verhuizen naar Nederland

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland heeft gewoond.U moet hiervoor een afspraak maken, neem telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 088 450 2000.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente. Hebt u schade door de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet bewijzen dat de gemeente iets niet goed heeft gedaan. Is dat het geval? Dan krijgt u de schade vergoed.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid. Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar. Dien uw verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens online in met DigiD