Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Bewijs van in leven zijn

  Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn aanvragen.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Aangifte geboorte

  Binnen drie dagen na de geboorte van uw kind doet u aangifte bij de gemeente. Dat kan digitaal of met een afspraak. Iemand die bij de geboorte aanwezig was, doet de aangifte.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u in Nederland, hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning type I of II? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Verhuizen

  Verhuist u naar of binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Geef dan uw verhuizing uiterlijk vijf werkdagen na uw verhuizing door aan de gemeente.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Woont u in Nederland, hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning type III of IV? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland gaan wonen? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst inschrijven bij de gemeente.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente houdt informatie over u bij in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Identiteitskaart aanvragen op afspraak

  Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor maakt u een afspraak.

 • Noodpaspoort

  Tijdens een reis in het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Wanneer u dit niet heeft, kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen.