Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap

  Voor alle informatie over en het reserveren van een huwelijk/geregistreerd partnerschap kijkt u op ons Trouwportaal.  Trouwportaal   Afschrift/uittreksel uit het huwelijksregister Een afschrift of uittreksel uit het huwelijksregister kunt u online aanvragen. U heeft hiervoor uw Digid nodig. uittreksel burgerlijke stand Extra informatie Het verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap Trouwen in het buitenland        

 • Zienswijze

  Wat is een zienswijze? Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit. Hoe kan ik een zienswijze indienen? U kunt digitaal reageren door te klikken op  Indienen zienswijze voor inwoners Indienen zienswijze voor bedrijven

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Als u in het buitenland wilt trouwen, moet u bewijzen dat dat volgens de Nederlandse wet mag. Het kan gaan om een bewijs dat u niet getrouwd bent (verklaring ongehuwd-zijn) of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Dat hangt af van het land waar u trouwt. Deze verklaring heeft u alleen nodig als de buitenlandse overheid hier speciaal om vraagt. Staat u ingeschreven in Etten-Leur, dan kunt u de verklaring op 2 manieren aanvragen. Verklaring aan de balie aanvragen U maakt hiervoor een afspraak. Maak een afspraak Verklaring per post aanvragen Stuur een brief en de nodige documenten op naar: Gemeente Etten-Leur T.a.v. Burgerlijke Stand Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur Bel naar 14076 om na te gaan welke documenten er nodig zijn voor de aanvraag. Kosten De kosten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn € 27,50.  Extra informatie over trouwen in het buitenland     

 • Erkenning kind

  U kunt een kind erkennen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft. U wordt dan samen met de moeder wettelijk ouder van het kind. Erkennen van een kind is gratis. Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit?  Maak een afspraak Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft maakt u online een afspraak via onderstaande knop. Maak een afspraak Meenemen geldige legitimatie ​​​​bij de erkenning van een 1e kind moet de aanstaande moeder meekomen voor het kiezen van de achternaam bij de erkenning van elk volgend kind kan ook schriftelijke toestemming, van de moeder uit wie het kind is geboren of geboren gaat worden, worden gegeven als de erkenner en de aanstaande moeder verklaren dat moeder alleen het gezag wil, moet zij altijd meekomen. Meer informatie over erkenning naamskeuze  gezag aanvragen    

 • Aangifte van overlijden

  Meestal doet een uitvaartondernemer aangifte van overlijden. Als uitvaartondernemer heeft u eHerkenning 2+ nodig om aangifte van overlijden te doen. Aangifte doen van overlijden Als nabestaande(n) zelf aangifte van overlijden doen Wilt u het zelf regelen dan kunt u online een afspraak maken.  Afspraak maken Overlijden in het buitenland Als iemand uit Etten-Leur in het buitenland is overleden moet dit bij de gemeente geregistreerd worden. Bel voor het maken van een afspraak naar 14076.  Goed om te weten De gemeente geeft het overlijden door aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraar.  Wat nog meer te regelen bij een overlijden Afschrift of uittreksel uit het Overlijdensregister nodig  Over de begraafplaatsen in Etten-Leur    

 • Verhuizing doorgeven

  Als u verhuist, dan meldt u dit bij de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk binnen 5 dagen, nadat u verhuisd bent. Eerder doorgeven kan ook. Maximaal 4 weken van tevoren. Andere overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, krijgen uw nieuwe adres ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing.  Wie kan de verhuizing doorgeven? iedereen van 16 jaar of ouder  ouders, voogden en verzorgers voor kinderen onder de 16 jaar  curatoren voor onder curatele gestelden ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben Hoe kunt u de verhuizing doorgeven? U geeft uw verhuizing online door. Daarvoor heeft u nodig: uw DigiD datum van verhuizing uw nieuwe postcode en huisnummer Geef hier uw verhuizing online door  Maak een afspraak  als u de verhuizing liever persoonlijk doorgeeft. Briefadres Als u kunt aantonen dat u nergens woont of als u in een instelling verblijft, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. Het aanvragen van een briefadres kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via het telefoonnummer 14 076.  Meer informatie over de aanvraag van een briefadres: aanvraag briefadres. Wat moet ik doen als ik naar of vanuit het buitenland verhuis? Woont u in het buitenland en u wilt (opnieuw) naar Nederland (Etten-Leur) verhuizen? Of wilt u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Etten-Leur wonen? Lees dan de informatie bij 'Verhuizen (inschrijven) vanuit het buitenland'. Gaat u in een jaar 8 maanden of langer in het buitenland wonen? Of gaat u weer terug naar uw vaderland bijvoorbeeld na een studie of tijdelijk werk in Nederland, geef uw "verhuizing naar het buitenland (emigratie)" dan door. Goed om te weten In het centrum van Etten-Leur geldt voor parkeren een vergunninghoudersgebied. Als u in het centrum gaat wonen, vraag dan op tijd een bewonersvergunning  en/of bezoekersvergunning aan. Op Parkeervergunningen voor inwoners leest u hoe u dit regelt. Bij de woning horen 3 rolcontainers voor afval te staan(niet bij appartementen). Ook hoort bij elke woning een milieupas. Met deze milieupas kunt u naar de  milieustraat en bij appartementen of hoogbouw heeft u deze pas nodig om gebruik te maken van (ondergrondse)verzamelcontainers. Iets niet in orde met pas of container? Neem contact op met 0800-3336699. Meer informatie vindt u op Afval3xbeter. Extra informatie Wie krijgen uw gegevens? Wie mogen uw gegevens inzien?          

 • Adresonderzoek

  Staat iemand op uw adres ingeschreven, die er niet (meer) woont? Of gebruikt iemand zonder uw toestemming uw adres als briefadres? Vraag dan een adresonderzoek aan. De gemeente controleert dan of de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen met de werkelijkheid. Als wij een melding krijgen, of signalen van andere overheden, dan starten we zelf een onderzoek op. Als uit het onderzoek blijkt dat de inschrijving verkeerd is, worden de gegevens aangepast in de BRP. Hoe werkt het? Als de gemeente een melding krijgt over een inschrijving, die niet klopt, dan wordt een adresonderzoek gestart. Dit begint met een check in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna worden er brieven gestuurd. Als het nodig is wordt een huisbezoek gedaan door Toezichthouders van de BRP. Zij kunnen zich altijd legitimeren. Een huisbezoek duurt ongeveer 20 minuten en er worden vragen gesteld om de situatie duidelijk te krijgen. Adresonderzoek aanvragen U kunt zelf op de volgende manieren een adresonderzoek aanvragen: Online: Terugmelding basisregistratie  Persoonlijk: op afspraak, door te bellen naar 14076 Wat zijn de gevolgen van een adresonderzoek? Als uit het onderzoek blijkt dat de inschrijving verkeerd is, worden de gegevens aangepast in de BRP. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering en andere regelingen. Hoe zorgt u voor een juiste registratie in de BRP? Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Als u verhuist moet u dit melden aan de gemeente. Dit kan: Online  Direct uw verhuizing doorgeven  Persoonlijk op afspraak​​​​ Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op mijnoverheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Kosten Het instellen van een adresonderzoek is gratis. Extra informatie Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten zoals SVB, DUO, Politie en Belastingdienst hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Hieruit kan een huisbezoek volgen. Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude, zoals met belastingen, uitkeringen en toeslagen.  Meer informatie over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/adresfraude.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u zelf aan in de gemeente waar u woont. Ook kinderen komen zelf (mee) voor hun aanvraag en voor het afhalen. U betaalt de kosten bij de aanvraag, en 5 werkdagen daarna ligt uw nieuwe paspoort klaar. U haalt het paspoort zelf af. Kijk voordat u naar ons komt wat u moet meenemen. Alleen als u alles bij u heeft, kunnen wij het paspoort aanvragen. Maak een afspraak voor het aanvragen Maak een afspraak voor het afhalen   Wat neem ik mee? alle reidocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn,  ook als deze zijn verlopen.  één pasfoto, die voldoet aan de pasfoto-eisen en maximaal 6 maanden oud is kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van de (beide) ouder(s) die het ouderlijk gezag hebben. Kom je alleen, dan neem je het ingevulde toestemmingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs van de toestemminggever(s) mee. pinpas Jonger dan 18 jaar Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van alle ouders of personen die het ouderlijk gezag hebben. U kunt uw toestemming aan de balie geven. Of u geeft uw schriftelijke toestemming. Dan geeft u het ingevulde toestemmingsformulier en een kopie van uw identiteitsbewijs mee.   Uw kind moet meekomen naar het gemeentehuis voor de aanvraag en voor het ophalen van het paspoort! Kosten Overzicht prijzen paspoort 2023 Product Tarief Geldigheid Paspoort vanaf 18 jaar       € 77,85 10 jaar Paspoort t/m 17 jaar            € 58,85 5 jaar Paspoort voor vluchtelingen of vreemdelingen     € 58,85 max. 5 jaar Zakenpaspoort (66 pagina’s in plaats van 34) € 77,85 10 jaar Tweede paspoort € 77,85  2 jaar Extra kosten bij spoedaanvraag                    € 53,00                  Graag contactloos betalen of met uw pinpas. Snel nodig Heeft u uw paspoort snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. Een paspoort dat vóór 15.00 uur is aangevraagd, ligt de volgende werkdag na 10.30 uur voor u klaar. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 53,00 extra. Paspoort kwijt of gestolen Bij verlies of diefstal van uw paspoort vult u met uw DigiD zo snel mogelijk een Vermissingsverklaring online in. U kunt hiervoor ook op afspraak aan de balie komen. Maak een afspraak voor een vermissing + aanvraag nieuw paspoort  Voor een paspoort van een kind kan de vermissing alleen online doorgegeven worden als het kind een eigen DigiD heeft.  Bij verlies of diefstal in Nederland is aangifte doen bij de politie niet nodig. Is het paspoort in het buitenland verdwenen, dan moet u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen. Daarna kunt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nooddocument aanvragen. Teruggevonden paspoort Vindt u uw paspoort terug nadat u die bij de gemeente als vermist heeft opgegeven? Dan mag u dit niet meer gebruiken. U bent verplicht om het paspoort in te leveren. De gemeente vernietigt het document om fraude en misbruik te voorkomen.  Heeft u te maken met identiteitsfraude? Meld dit dan direct bij de gemeente, en bel 14 076 voor een afspraak. Geef ook aan of u meteen een nieuw legitimatiebewijs aan moet vragen. Wij melden fraudezaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u in Nederland woont, niet de Nederlandse nationaliteit heeft en geen reisdocument kunt krijgen in uw eigen land. U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u een asielstatus heeft, of een verblijfsvergunning type III, IV of V. Dit paspoort is overal geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit heeft. Voor een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort neemt u hetzelfde mee als voor de aanvraag voor een Nederlands paspoort. Daarnaast hebben wij uw geldige verblijfsvergunning nodig. Extra informatie Paspoort aanvragen als u in het buitenland woont Paspoort kwijt of gestolen in het buitenland Reizen met kinderen Noodprocedure Identiteitsfraude voorkomen Reisadviezen vanuit de overheid