Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Gedraging van provincie, klacht

  Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van een bestuurder of ambtenaar. Een reden kan zijn dat u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

 • Gedraging van provincie, klacht

  Als u ontevreden bent over hoe u behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de provincie, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een besluit bewust te lang duurt. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

 • Bibob-onderzoek uitvoeren

  Als u een vergunning of subsidie aanvraagt of meedoet aan een aanbesteding, kan de provincie Fryslân een onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de provincie de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo onderzoekt de provincie of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld.

  De provincie Fryslân kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft of de aanbesteding al gewonnen heeft, kan de provincie uw onderneming nog onderzoeken.

  Als de provincie Fryslân na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen. Een negatief Bibob-advies blijft 5 jaar geldig.

  Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de provincie Fryslân de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

 • Nationale ombudsman

  Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met ons. Vervolgens behandelen wij uw klacht. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u de Nationale ombudsman om hulp vragen. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en geeft advies aan de overheid. Dus ook aan ons. Wij hoeven dit advies niet over te nemen. 

  De Nationale ombudsman luistert naar u en onderzoekt uw klacht. Dit zijn voorbeelden waarbij de Nationale ombudsman kan helpen:

  • Het duurt te lang voordat wij uw aanvraag of bezwaarschrift behandelen.
  • Het duurt te lang voordat wij uw klacht afhandelen.
  • U krijgt geen reactie op uw vraag of verzoek om informatie. 
  • U bent niet tevreden met de reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U kunt ons niet goed (telefonisch) bereiken.

  Lees meer over wat de Nationale ombudsman voor u kan doen op nationaleombudsman.nl. 

 • Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman onderzoekt of de uitvoering van overheidstaken correct gebeurt. U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met het gedrag of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de DUO. De ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek starten. 

  U kunt bij de Nationale ombudsman terecht met klachten over:

  • de lange behandelingsduur van aanvragen en bezwaarschriften
  • het niet opnemen van aangifte van strafbare feiten
  • niet reageren op vragen en verzoeken (om informatie)
  • (telefonische) bereikbaarheid van overheidsinstanties
  • de lange behandelingsduur van klachten

  U vindt uitgebreide informatie over het type klachten dat u kunt indienen op de website van de Nationale ombudsman. Ook leest u wat er met uw klacht gebeurt na indiening.

  De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat. Dat betekent dat de Nationale ombudsman onafhankelijk is van de regering. De Nationale ombudsman is benoemd door de Tweede Kamer. De uitspraken van de Nationale ombudsman zijn niet bindend, de uitvoering ervan kan dus niet worden afgedwongen.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als rechtstreeks door het besluit geraakt wordt. Organisaties kunnen collectief of algemeen belang hebben bij een besluit. Lees meer over belanghebbenden op Rechtspraak.nl.

  Het komt vaak voor dat u uw bezwaar mondeling kunt toelichten. De provincie organiseert hiervoor een hoorzitting. Soms slaat de provincie de bezwaarschriftprocedure over. U kunt de provincie dan via het bezwaarschrift verzoeken om hiermee in te stemmen. Dit beroep doet u rechtstreeks bij de rechter.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie

  Wij kunnen een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Ook kan een andere organisatie namens de provincie een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan alleen als u een direct belang heeft bij het besluit (belanghebbende). U bent een belanghebbende als het besluit u direct raakt. Ook organisaties kunnen een collectief of een algemeen belang hebben bij een besluit.

  Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit.

  Soms kunt u meteen een beroep indienen. U hoeft dan geen bezwaar te maken. Een beroep indienen doet u bij de rechtbank. In onze brief met ons besluit staat of u meteen beroep kunt indienen.