Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Legaliseren handtekening

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U tekent het document waar de ambtenaar bij is. Daarvoor kunt u een afspraak maken. De verklaring legaliseert alleen de handtekening. Niet de inhoud van het document dat u tekent. Afspraak maken Kosten De kosten van de garantverklaring bedragen € 9,75. Meenemen Een geldig legitimatiebewijs. Het document dat u wilt laten legaliseren.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Als u een voorwerp verloren bent of u heeft iets gevonden, dan kunt u dit plaatsen op de website www.verlorenofgevonden.nl.  Dit is een landelijk systeem waar 205 gemeenten in Nederland mee samenwerken. Op deze website kunt u zelf verloren en gevonden voorwerpen plaatsen. Voordeel hiervan is dat u precies kunt aangeven waar en wanneer u iets bent verloren, maar ook zelf kunt zoeken tussen de voorwerpen die gevonden zijn in uw regio.  Verloren of gevonden voorwerp doorgeven

 • Briefadres

  In de basisregistratie personen (BRP) wordt u ingeschreven op uw woonadres. Heeft u geen vast woonadres maar verblijft u op meerdere adressen? Dan wordt u ingeschreven op het adres waar u de meeste tijd verblijft. Voor het aanvragen van een briefadres moet u samen met de persoon die het briefadres verleent, naar het gemeentehuis komen. U kunt hiervoor online een afspraak maken en u moet allebei een geldig legitimatiebewijs meenemen. Afspraak maken U komt in aanmerking voor een briefadres als: u geen vast woonadres heeft; u in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan.

 • Overlijdensaangifte

  Wanneer iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal verzorgt de uitvaartondernemer de overlijdensaangifte bij de gemeente. In Nederland moet een overledene binnen zes werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof afgeven. De aangifte kunt u doen op afspraak op het gemeentehuis. Alleen de uitvaartondernemer kan digitaal aangifte doen. Digitaal aangifte doen (alleen door uitvaartondernemer)  Op afspraak Wilt u aangifte doen op het gemeentehuis dan dient u contact op te nemen via 14 0181 en te vragen naar de burgerlijke stand. Meenemen Een geldig legitimatiebewijs van de persoon die aangifte doet. De envelop met verklaring over de oorzaak van overlijden. (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek). De originele verklaring van overlijden. Eventueel het trouwboekje (niet verplicht). Kosten De aangifte van overlijden is gratis. De kosten van het uittreksel van de akte van overlijden zijn € 14,30. Overlijden: wat moet ik regelen? Is iemand in uw omgeving overleden in Nederland? Dan moeten de nabestaanden een aantal zaken regelen. Bekijk op de website van de rijksoverheid de checklist met zaken die u dient te regelen bij overlijden van een naaste.  

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is het officiële bewijs dat u in de gemeente Hellevoetsluis woont. Op dit uittreksel staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. Een uittreksel BRP kunt u online aanvragen. U krijgt het uittreksel binnen vijf werkdagen thuisgestuurd. Als u het uittreksel binnen vijf werkdagen nodig heeft, kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0181 voor het maken van een afspraak. Uittreksel online aanvragen Kosten Een uittreksel BRP kost € 14,20. Voor een uittreksel dat u digitaal aanvraagt betaalt u € 4,25.  Een internationaal uittreksel BRP kost € 10,65. Voor een internationaal uittreksel dat u digitaal aanvraagt betaalt u € 5,55. Wat u moet weten Het uittreksel BRP is iets anders dan het uittreksel uit de burgerlijke stand. U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig als u op afspraak komt. Geef bij de aanvraag aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft en wat erop moet staan, bijvoorbeeld uw woonhistorie. Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop. U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen in de meest voorkomende talen.

 • Akte Burgerlijke Stand

  Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift van de originele akte uit de burgerlijke stand nodig.  U kunt de volgende aktes (internationaal) aanvragen: Geboorteakte: voor uzelf, uw kind en/of uw (groot)ouders. Huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner. Echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw ex-partner. Partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner. Akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw ex-partner. Overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouders. Indien u een echtscheidingsakte nodig heeft, dient u uw huwelijksakte aan te vragen. De echtscheidingsakte zit hieraan vast. Indien u een akte beëindiging partnerschap nodig heeft, dient u uw partnerschapsakte aan te vragen. De akte beëindiging partnerschap zit hieraan vast. Akte aanvragen (met DigiD) Voorwaarden U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift van een akte uit de burgerlijke stand verkrijgen. Kosten Een (internationaal) afschrift van een akte uit de burgerlijke stand kost € 14,30. 

 • Discriminatie melden

  Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u zelf beschuldigd van discriminatie? Neem dan contact op met RADAR. U krijgt advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie. Discriminatie melden of advies vragen? telefonisch: het landelijke telefoonnummer 0900‐ 2354 354 (10 ct/pm) of lokaal 010‐4113911 website: www.radar.nl e-mail: info@radar.nl schriftelijk: Postbus 1812, 3000 BV Rotterdam app: 'Meld Discriminatie Nu’. (gratis in Playstore en IOS) Facebook: www.facebook.com/adbRADAR Twitter: @adbRADAR

 • Erkennen van een kind

  Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Erkenning voor geboorte U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel 'erkenning van de ongeboren vrucht'. De moeder moet hier persoonlijk bij aanwezig zijn. Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder. Dit staat los van het ouderlijk gezag. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Meenemen Een geldig legitimatiebewijs. Kosten De kosten zijn €14,30 voor een afschrift van de erkenningsakte. Deze heeft u nodig bij de geboorteaangifte. Erkenning bij of na geboorte Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan vermeld. De erkenner is 16 jaar of ouder. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven als zij niet persoolijk aanwezig kan zijn. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven. Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen. Achternaam Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u zelf de achternaam van uw kind kiezen? Dat kan alleen bij uw eerste kind en kunt u via naamskeuze aangeven.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. Hierop staat dat u op de datum van afgifte van dit document in de BRP stond ingeschreven. U kunt het bewijs van in leven zijn digitaal aanvragen via onderstaande button.  Bewijs van in leven aanvragen Attestatie de vita Naast een bewijs van in leven zijn bestaat er ook een internationale versie, een attestatie de vita genoemd. Met een attestatie de vita kunt u schriftelijk bewijzen dat u op moment van afgifte nog in leven bent. Een attestatie de vita kan alleen persoonlijk aangevraagd worden. U moet hiervoor een afspraak maken en in persoon aan de balie van de afdeling burgerzaken te verschijnen. Afspraak maken  Wat u moet weten U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Kosten Een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita kost € 14,30 als u deze in het gemeentehuis aanvraagt. Bij een digitale aanvraag van een bewijs van in leven zijn betaalt u € 10,10.  Let op: heeft u een bewijs van de SVB of een pensioenfonds dat het om een toekenning voor uw pensioen gaat? Dan is het bewijs van in leven zijn gratis. Neem de brief van het SVB of het pensioenfonds mee naar uw afspraak of upload deze bij een digitale aanvraag. Termijn Wanneer u het bewijs van in leven zijn digitaal aanvraagt, wordt het document binnen vijf werkdagen per post verstuurd.

 • Naamskeuze kind

  Als ouders mag u zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van u of van uw partner. U kiest de achternaam van uw kind voor de geboorte of bij aangifte van de geboorte. Beide ouders moeten bij de naamskeuze aanwezig zijn. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. De kinderen die daarna geboren worden, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind binnen diezelfde relatie. U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Leg dan samen voor de geboorte een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.  U bent niet getrouwd Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader eerst het kind erkennen. In beide gevallen zijn beiden ouders aanwezig en heeft u beiden een geldig legitimatiebewijs nodig.  Kosten Aan naamskeuze zijn geen kosten verbonden.