Zoekresultaat 1 - 10 van 36 resultaten

 • Vluchtelingenpaspoort aanvragen

  Bent u een erkende vluchteling in Nederland? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen bij uw gemeente.

 • Schadevergoeding aan de overheid vragen

  Heeft u schade door iets wat de overheid heeft gedaan of besloten? Hiervoor kunt u soms een schadevergoeding vragen.

 • Hoger beroep tegen uitspraak bestuursrechter

  Bent u bij de rechter in beroep gegaan tegen een beslissing van de overheid? En bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u vaak in hoger beroep gaan.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep.

 • Inschrijven bij de gemeente bij kort verblijf in Nederland

  Bij een verblijf korter dan 4 maanden in Nederland kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit staat ook bekend als het RNI-register.

 • Uitschrijven uit gemeente bij lang verblijf buiten Nederland

  Gaat u minimaal 8 maanden van 1 jaar buiten Nederland wonen? Laat u dan uitschrijven uit de BRP.

 • Klacht indienen over een overheidsinstantie

  U kunt een klacht indienen bij een overheidsinstantie als u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld als u te lang heeft moeten wachten op een reactie.

 • Rechtstreeks beroep instellen tegen beslissing overheid

  Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Dan kunt u soms rechtstreeks in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 • Ontheffing bewaartermijn asbus aanvragen

  Wilt u de as van een overledene kort na een crematie meenemen? Vraag ontheffing van de bewaartermijn van de asbus aan.

 • CE-markering voor consumenten- en professionele producten

  Veel producten moeten een CE-markering hebben voordat u ze op de markt brengt in de EER. Lees meer over CE-markering.