Zoekresultaat 1 - 10 van 30 resultaten

 • Wapenvergunning

  Wilt u een eigen wapen bezitten omdat u jaagt of aan schietsport doet? Dan heeft u een wapenvergunning nodig. Een wapenvergunning is 1 jaar geldig. U moet de vergunning jaarlijks verlengen. Aanpak U vraagt de wapenvergunning aan bij de politie. Kijk voor meer informatie op politie.nl of neem contact op via +31 900 88 44.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Personen staan bij de gemeente ingeschreven op een adres. Denkt u dat iemand verkeerd op uw adres staat ingeschreven? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente. Ook organisaties kunnen om een adresonderzoek vragen als zij adresgegevens uit de Basisregistratie Personen gebruiken. De gemeente zal een administratief onderzoek starten. Online een adresonderzoek aanvragen (DigiD) Of maak online een afspraak (gratis). Aanpak U kunt op de volgende manieren een adresonderzoek aanvragen: U kunt online een adresonderzoek aanvragen (DigiD). Houdt uw DigiD en een bewijs waaruit blijkt dat u de eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurcontract) bij de hand. U kunt ook persoonlijk langskomen tijdens de openingstijden van de publieksbalies. U kunt alleen op afspraak (gratis) langskomen. Maak online een afspraak of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Neem de volgende stukken mee: Uw geldige identiteitsbewijs. Mogelijk gegevens van de persoon die staat ingeschreven op uw adres, maar daar niet meer woont. Denk hierbij aan de naam, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres van deze persoon. Mogelijk terug gekomen post van de vertrokken persoon, of ander bewijs waaruit blijkt dat deze persoon niet op uw adres woont. Als u zelf niet ingeschreven bent op het adres, bewijs waaruit blijkt dat u de eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurcontract). Kosten Het aanvragen van een adresonderzoek is gratis. Afhandeltermijn De gemeente heeft voor een adresonderzoek onder meer hulp nodig van andere organisaties of personen. Het adresonderzoek kan daarom even duren.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Krijgt u een 1e kind? Dan kunt u bij de geboorteaangifte of vóór de geboorte bij de gemeente aangeven welke achternaam uw kind krijgt. Uw achternaam of die van uw partner. Bel voor een afspraak (gratis) Volgende kinderen U kunt alleen bij uw 1e kind de achternaam kiezen. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw 1e kind. Het maakt hierbij niet uit of het 1e kind is geboren, erkend, geadopteerd of dat sprake is van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Geen naamskeuze Doet u geen naamskeuze? Dan bepaalt het feit of u wel of niet getrouwd bent de achternaam van uw kind: Bent u getrouwd? Dan krijgt uw kind bij de geboorteaangifte de achternaam van de vader. Bent u getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? De vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente. Bent u niet getrouwd? Dan krijgt uw kind de achternaam van de moeder. Dit geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Bent u niet getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt? De vader moet het kind dan erkennen, waarbij de vader en moeder een verklaring afleggen bij de gemeente. Bepaalt u de naamskeuze bij erkenning van uw kind? Deze keuze wordt vastgelegd in de akte van erkenning. Aanpak Zo geeft u aan welke achternaam uw kind krijgt:  Maak een afspraak (gratis) bij de gemeente. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. U en uw partner moeten beide langskomen met een geldig identiteitsbewijs. Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het best al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

 • Nederlandse kinderen adopteren

  Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind. Voorwaarden De voorwaarden om een Nederlands kind te adopteren zijn:  De adoptie is in het belang van het kind. De oorspronkelijke ouders hebben geen bezwaar tegen de adoptie. U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind. U bent niet de grootouders van het kind. Als u als stel of als stiefouder een kind wilt adopteren, moet u daarnaast:  minstens 3 jaar samenleven; het kind 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Wilt u als duomoeder het kind van uw zwangere partner adopteren? Dan gelden deze 2 voorwaarden niet. Aanpak Zo adopteert u een kind uit Nederland:  Neem contact op met een advocaat. Die helpt u met de adoptie. De advocaat stuurt uw verzoek naar de rechtbank. Kijk voor meer informatie over de procedure op rechtspraak.nl Meer informatie Bel voor meer informatie met Rechtspraak via +31 88 36 16 161.

 • Echtscheiding melden

  Is uw echtscheiding door de rechtbank uitgesproken? Dan moet u de echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Zodra de gemeente de echtscheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel. Aanpak Zo meldt u een echtscheiding: U vraagt een echtscheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Daarna meldt uw advocaat (of uzelf of uw ex-partner) de echtscheiding bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Dit moet binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de rechter. Uw advocaat (of uzelf of uw ex-partner) stuurt de volgende documenten naar de gemeente: een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand; origineel bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de echtscheidingsbeschikking); origineel bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting). Naamgebruik wijzigen Gebruikt u de achternaam van uw partner? En wilt u dit na de echtscheiding wijzigen? Dan kunt u wijzigiging naamgebruik aanvragen. Kosten Uw echtscheiding laten inschrijven in de burgerlijke stand is gratis.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt, staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Daar kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent. U mag dit ook door uw advocaat of een gemachtigde laten doen. Aanpak U moet uw beroepschrift binnen 6 weken indienen vanaf de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing op uw bezwaarschrift. Neem contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank. Vermeld in uw beroepschrift: uw naam en adres; de datum waarop u uw beroepschrift schrijft; een omschrijving en datum van de beslissing waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan); de reden waarom u in beroep gaat; uw handtekening. Hoger beroep Bent u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.  Meer informatie Bel voor meer informatie met het Rechtspraak Servicecentrum via +31 88 36 16 161.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Bent u niet goed behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Online een klacht indienen als natuurlijk persoon (DigiD) Online een klacht indienen als organisatie (eHerkenning) Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vul dan het online formulier in waarmee u een klacht kan indienen zonder DigiD of eHerkenning.  Let op U kunt geen klacht indienen over een besluit van de gemeente Noordwijk. Dit doet u met een bezwaarschrift. Afhandeling Uw klacht wordt voor advies voorgelegd aan een externe commissie bezwaar- en klaagschriften. Het is mogelijk uw klacht mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht. Niet eens met beslissing op uw klacht? Bent u het niet met de beslissing van de gemeente over uw klacht? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

 • Geregistreerd partnerschap beëindigen

  Uw geregistreerd partnerschap kunt u beëindigen via een notaris of advocaat. Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Of bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u naar de rechter. De notaris of advocaat meldt de beëindiging bij de gemeente. Zodra de gemeente de beëindiging inschrijft in de burgerlijke stand, is de beëindiging officieel. Voorwaarden Beëindigen zonder rechter De voorwaarden om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen via een notaris of advocaat zijn: U heeft geen kinderen onder de 18 jaar. U wilt allebei uw geregistreerd partnerschap beëindigen. Beëindigen via rechter Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Of bent u het niet met elkaar eens over de beëindiging van uw partnerschap of over de regelingen? Dan moet u naar de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Beëindiging anders Uw geregistreerd partnerschap eindigt ook als: u uw geregistreerd partnerschap omzet in een huwelijk; 1 van beiden overlijdt of langdurig is vermist. Aanpak Beëindigen zonder rechter Zo beëindigt u uw geregistreerd partnerschap via een notaris of advocaat: U gaat naar een notaris of advocaat. U stelt samen een overeenkomst op over het beëindigen van uw partnerschap. De notaris of advocaat meldt de beëindiging bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan. Dit moet binnen 3 maanden. Beëindigen via de rechter Moet u uw geregistreerd partnerschap laten beëindigen via de rechter? Kijk dan op rechtspraak.nl voor de stappen. De uitspraak van de rechter moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan.  Naamgebruik wijzigen Gebruikt u de achternaam van uw partner? En wilt u dit na de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap wijzigen? Dan kunt u wijziging naamgebruik aanvragen. Kosten De beëindiging van uw geregistreerd partnerschap laten inschrijven in de burgerlijke stand is gratis.

 • Buitenlandse kinderen adopteren

  Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. Voor begeleiding kunt u terecht bij Adoptievoorzieningen. Adoptie mogelijk uit 6 geselecteerde landen De adoptie van kinderen uit het buitenland was stopgezet door structurele misstanden. Zoals vervalsing van documenten, kinderhandel, fraude en corruptie. Inmiddels is adopteren uit de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika weer mogelijk. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl Adoptiekind inschrijven in Nederland Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? Dan meldt u dit binnen 5 werkdagen bij de gemeente. Kijk op onze pagina 1e inschrijving in Nederland wat u moet doen om uw kind in te schrijven bij de gemeente. Meer informatie Bel voor meer informatie met Adoptievoorzieningen via +31 30 23 30 340.

 • Aangifte doen van overlijden

  Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit moet voor de begrafenis of crematie. Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden namens de nabestaanden. De gemeente past de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Zijn er geen nabestaanden? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt. Online aangifte doen van overlijden als begrafenisondernemer (eHerkenning) Online aangifte doen van lijkvinding als begrafenisondernemer (eHerkenning) Of maak online een afspraak (gratis). Voorwaarden U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig. Aanpak U doet aangifte van overlijden bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit moet voor de begrafenis of crematie. Aangifte doen als begrafenisondernemer U kunt op de volgende manieren aangifte van overlijden of lijkvinding doen in de gemeente Noordwijk: U kunt online aangifte doen van overlijden als begrafenisondernemer (eHerkenning). U kunt online aangifte doen van lijkvinding als begrafenisondernemer (eHerkenning). U komt langs op afspraak (gratis). Maak online een afspraak of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Aangifte doen als nabestaande  U komt langs op afspraak (gratis). Maak online een afspraak of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. U neemt mee: Uw geldige identiteitsbewijs. Verklaring van overlijden (A-verklaring) en een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Formulier van de begrafenisondernemer. Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie. Als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter. Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester. Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen. Kosten Aangifte doen van overlijden is gratis.